על המכללה   גלריות
< חזרה לרשימה

Zync | לירן כהן

08/18
 

אנו חיים במציאות שבה גוברת הסבירות להתרחשותם של אירועי חירום המוניים, ואף אירועים בסדר גודל אשר אנו לא ערוכים להתמודד עימם (שריפה בקומות גבוהות, רעידות אדמה חזקות במרכזים מטרופוליטניים ועוד). באירועי חירום המוניים, מספר הנפגעים גבוה בשל הצפיפות הגבוהה, ההתנהגות האנושית הטבעית, וחוסר היכולת של צוותי החירום להעניק טיפול כולל.

הפתרון המוצע בפרויקט זה הוא מערכת לניהול אירועי חירום המוניים המשלבת נציגים מההמון כחלק מרכזי בתפעול האירוע, תוך שימוש בטכנולוגיה חכמה המסייעת להם. המערכת בנויה ממערכת לבישה הכוללת ציוד עזרה ראשונה ואמצעים לפינוי קהל, מערך רחפנים אוטונומיים, אפליקציית ניווט ודיווחים בזמן אמת וכמובן נציגים מההמון שיסכימו להתנדב ולעבור הכשרה מתאימה לסיוע והתנהלות עם קהל בעת אירוע חירום.