על המכללה   גלריות
< חזרה לרשימה

HA’KKEN | מאיה רוטבאום

07/19
 

תנועת נוער וירטואלית להעצמת וחיזוק דימוי עצמי חיובי לגילאי 10-15, שמתבססת על מיון ילדים לשלושה בתים דרך התכונות החזקות שלהם- 

החקרנים- סקרנות, חשיבה לעתיד ועמידה מול קהל.

הבונים- אחריות, עזרה לזולת, סדר וארגון

המטפסים- תחרותיות, הישגיות ויחסים בין-אישיים.

בתנועת הנוער הילדים מפתחים ומחזקים את התכונות החזקות שלהם ע"י פעילויות שונות במרחב, שיתופי פעולה בין הבתים השונים, התנדבויות ובניית פעולות.

בנוסף ישנו המדריך לעיצוב להעצמה- בו ניתן למצוא סיכום מחקר צבעים ופונטים, עליהם ילדים נשאלו איך הם גורמים להם להרגיש במטרה למצוא את הצבעים והפנטים אשר יעצימו את הילדים. בנוסף לארבעת העקרונות לעיצוב להעצמה- השתקפות, הובלה, גובה עיניים וקהילה. במדריך מפורטים העקרונות, למה הם רלוונטיים לעיצוב להעצמה, שיטות להטמיע אותם ודוגמאות ליישומם בתנועת הנוער.