הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   המרכז לקידום ההוראה

אודות המרכז לעידוד הוראה

מדינת ישראל בכלל והאקדמיה בפרט, מתבססות על ההון האנושי כמנוע צמיחה.

השקעה בסגל האקדמי של המכללה הינה תנאי בלתי נפרד בקידום ובאיכות ההוראה שניתנת לסטודנטים. המכללה האקדמית הדסה ירושלים פועלת בתחום קידום ההוראה מאז הקמתה, והחל משנת 2016 מוסדה פעילות זו על פי דרישת המועצה להשכלה גבוהה. המרכז פועל תחת אחריות סגן נשיא המכללה וראש המינהל האקדמי.

מטרות

מגוון הפעילויות והשירותים במרכז נועדו לשפר ולשדרג בכל העת את רמת המרצים, השיעורים ואת הקשר בין הסגל האקדמי לבין הסטודנטים. קיים קשר ישיר בין קידום ואיכות ההוראה למיומנויות ולכלים שרוכשים הסטודנטים וזוהי התפיסה שמנחה את פעילות המרכז.

צוות המרכז

 

מיקי פנקל פידלמן
מנהלת פיתוח ההוראה

לקביעת פגישה עם מיקי:
 https://calendly.com/michaelafe

בימים א'-ה'  8:00-15:00
בניין 1, קומה 2, חדר 2109 או בזום

michaelafe@hac.ac.il

02-6291911  שלוחה 5976

 

תמר סמנדר
רכזת לפעילויות המרכז לקידום ההוראה

teachingcenter@hac.ac.il

02-6291911  שלוחה 5975

מרצים חברי המרכז:

    
 

איריס גרטנר
החוג לניהול

הקלטות של שיעורים, מצגות ללמידה א-סנכרונית, למידה הפוכה, תרגול מבוסס דילמה, מיומנויות תקשורת מקוונת, למידה פעילה, שימוש בכלים דיגיטליים ב-Zoom, עבודה בחדרים, שילוב נכון של סנכרוני וא-סנכרוני.

irisge@edu.hac.ac.il 
 

אפרת פירר
החוג להפרעות בתקשורת

למידה פעילה, פדגוגיות למידה, Zoom, כלים לשילוב בשיעור (Padlet וכו'), למידה שיתופית במדיות אלקטרוניות, בנית שאלות בבחינות.

 
efratfi@edu.hac.ac.il

גדעון דותן
החוג לעיצוב

תהליכי חשיבה ופיתוח יצירתיים, הנחיית תהליכי חשיבה ולמידה יצירתית, הכנת מצגות, למידה פעילה, ניהול סטודיו / כיתה פרונטאלי.

gideon@hac.ac.il 

דורון אלטרץ
החוג לתקשורת צילומית

למידה פעילה, פיתוח קורסים, הכנת מצגות, כיתה הפוכה, חווית משתמש.

doronal@edu.hac.ac.ilדיינה פריצקי
החוג לאופטומטריה

עיצוב אתר Moodle, בחנים ומבחנים ב-Moodle, הכנת מצגות, למידה פעילה, ניהול כיתה פרונטאלי ומשמעת, Mentimeter, Padlet.

dinah@hac.ac.il
 

דניאל ווייסהוט
החוג לעבודה סוציאלית

למידה פעילה, עבודה קבוצתית, הכנת מצגות, הערכת עמיתים, Zoom, Moodle.

danielwe@hac.ac.il 

דפנה פרחומובסקי (נתן)
החוג לביוטכנולוגיה

רעיונות יצירתיים ללמידה פעילה, הכנת סוגי שאלות שונות בבחנים ב-Moodle, הוראה היברידית בשילוב סינכרוני וא-סינכרוני, הקלטות מושכלות להוראה בכיתה הפוכה, ניהול פעילות מסכמת לסיום קורס או סיום יחידת הוראה.

dafnana@hac.ac.il 
 

טל דינגוט-אלכופר
החוג לפוליטיקה ותקשורת

ניהול כיתה, למידה פעילה, שימוש ב-Moodle וב-Zoom

taldin@hac.ac.il 

לאה קורצוויל
מרצה למתמטיקה במגוון חוגים במכללה

למידה יצירתית בקורסים כמותיים, למידה היברידית, ניהול כיתה פרונטלית ולמידה פעילה ב-Zoom.

leahku@hac.ac.il

ליאור נעמתי-שניידר
החוג לניהול והחוג לניהול מערכות בריאות

למידה פעילה, שינוי סילבוס, עיצוב מחדש של הקורס, FPB ,PBL מפות חשיבה, E-poster, Padlet

liorna@hac.ac.il