הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   המרכז לקידום ההוראה

כלי הוראה

שיפור איכות ההוראה מחייב הקניית כלי עבודה חדשים ומתקדמים למרצים, בין אם באמצעות קיום סדנאות במגוון תחומים או באמצעות הדרכות פרטניות במקרה הצורך.

ההשתלמויות שמציע המרכז עוסקות, בין היתר, בהטמעת טכנולוגיות חדשניות בתהליך ההוראה, בגישור בין-דורי ובין-תרבותי בין המרצים לבין הסטודנטים, ובהפיכת תהליך ההוראה והלמידה לאקטיבי.

מלבד הכלים החדשים שניתנים למרצים, חלק בלתי נפרד מעבודת המרכז מתמקד בבחינת שיטות ההוראה והעבודה הקיימות, עדכונן במקרה הצורך והענקת משוב אישי לכל אחד מהמרצים.

בקרוב יפורסמו כלי הוראה שימושיים בעמוד זה

מתוך סדנה לאיכות הוראה שהתקיימה במכללה. צילום: מיקי פנקל פידלמן