הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   ועדת האתיקה למחקר

אודות: ועדת האתיקה למחקר

ועדת האתיקה למחקרים (לא רפואיים) בבני אדם של המכללה האקדמית הדסה

* לקריאת עדכון על דגשים מטעם וועדת האתיקה למחקר - אישור אתי למחקר בעידן הקורונה יש לגלול מטה

מטרת הפעילות של ועדת האתיקה למחקרים בהם מעורבים בני אדם היא להעריך את הצעות המחקר המוגשות אליהן לגבי מידת עמידתן באמות מידה אתיות וחוקיות של עריכת מחקרים כפי שנדרש ע"י הרשויות המוסמכות ו/או הגופים המממנים את מענקי המחקר במכללה האקדמית הדסה ומחוצה לה וכנדרש בעולם המדעי.

הוועדה

עוסקת בהיבטים האתיים של מחקרים בבני אדם ותפקידה להקפיד על קיומם של כללי האתיקה במחקרים בבני אדם, במחקרים ביו-רפואיים ובמחקרים בתחומי מדעי החברה וההתנהגות. הוועדה תבחן את הצעות המחקר לאור עקרונות אתיקה מקובלים, ובכללם עריכת מאזן של תועלת מול סיכון, טיפול נאות בנבדקים לרבות שמירה על שלומם, כבודם וזכויותיהם, כיבוד צנעת הפרט והסכמה מדעת, זאת תוך התייחסות מיוחדת לאוכלוסייה בסיכון (vulnerable subjects). 

כל מחקר בו מעורבים בני אדם מחויב באישור מראש לביצועו על ידי ועדת האתיקה המכללתית. הוועדה פועלת כ- IRB) Institutional Review Board), ואיננה תחליף לוועדת הלסינקי ואיננה יכולה לאשר מחקרים שיש צורך לקבל אישור ועדת הלסינקי כדי לבצעם (מחקרים רפואיים).

*דגשים מטעם וועדת האתיקה למחקר - אישור אתי למחקר בעידן הקורונה

וועדת האתיקה של המכללה מבצעת התאמות לביצוע מחקרים במכללה/של סגל המכללה/מטעם או בחסות המכללה/, בעקבות מגפת הקורונה.
עבודות קליניות המצריכות אישור אתי (מחקרים, עבודות סמינריון, פרו-סמינריון וכו') ומערבות מפגש פיזי בין שני אנשים או יותר תוכלנה להתקיים רק בתנאים הבאים:

  • תנאים שמאפשרים שמירה על ריחוק של 2 מטר / מסיכה / הגינה.
  • כאשר מדובר בביצוע בדיקות בין סטודנטים – במידה והם ממילא מגיעים למכללה למעבדות או מבצעים את הבדיקות על עצמם בין כה.
  • כשמדובר בפציינטים – ביצוע רק של בדיקות הכרחיות – שמספקות תועלת עבור המשתתף (ולא רק לצרכי מחקר).
  • זימון פציינטים/נבדקים למכללה יתבצע רק לצורך טיפול (אופטומטריה, הפרעות בתקשורת). במידה והפציינט מסכים גם להשתתף במחקר – ניתן לגייסו למחקר או לעשות שימוש במדדים מהבדיקה שמבוצעת בין כה, בכפוף להסכמתו להשתתפות במחקר.


על כל הגשה של בקשה חדשה לאישור אתי של הוועדה לאתיקה במחקר בבני אדם של המכללה האקדמית הדסה, נדרשת להתייחס לצעדים שהחוקר/ים נוקט/ים להבטיח שמירה מקסימלית על בריאותו של המשתתף.

מחקרים שקבלו זה מכבר אישור מהועדה עוד טרום מצב הקורונה הנוכחי, ואינם מקיימים את מגבלות הריחוק החברתי ו\או שאר התנאים שתוארו בסעיפים הקודמים כאן:

  1. יופסקו מיד !
  2. על החוקר לשלוח הצעת מחקר/בקשה לאישור אתי חדשה ומתוקנת ומותאמת לאישור מחדש. כל השינויים יחסית לבקשה שאושרה יודגשו בצבע.
  3. יש ספק = אין ספק – אם לא ברור האם העבודה מקיימת את תנאי מגבלות הקורונה, עליכם לפנות לוועדה והיא תדון בכל מקרה לגופו.

 

במידה ולא הגיע אלייך מייל המאשר על קבלת הבקשה במערכת אנא בדוק/י בספאם או צור/י קשר עם יו"ר הוועדה.

 

בברכה,
פרופ' אבי בסר, יו"ר הוועדה
וחברות הוועדה:
ד"ר כהתיה אדלמן, ד"ר רחל פרנקל, ד"ר ליאת גנץ, ד"ר עינת שנאור וד"ר רביד דורון