הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   ועדת האתיקה למחקר

הרכב

הוועדה מונה שישה חברים -

חברי הוועדה והיו"ר מתמנים על ידי נשיא המכללה. 

הועדה דנה בבקשות לאישור מחקרים בהם מעורבים בני אדם במקרים הבאים:

  • הצעות המחקר של חברי הסגל בתקן.
  • הצעות של סטודנטים לעבודות סמינר.
  • מקרים של תקלה או סיכון למעורבים שהתגלו בדיעבד והובאו לידיעתה.

את אישור הוועדה יש לחדש מדי שנה, כל זמן שהמחקר מתמשך.

יו"ר ועדת האתיקה – פרופ' אבי בסר avibe@hac.ac.il