על המכללה   כל מה שקורה

הזמנה להרצאה: הפתעת יום הכיפורים

22/05/18 , 11:30 - 11:00 | חדר ישיבות | פוליטיקה ותקשורת

מלחמת יום כיפור היא אחת משלוש ההפתעות האסטרטגיות הגדולות שאירעו במאה העשרים, לצד מתקפת ברברוסה ופרל הארבור.

על פי רוב היא מנותחת מן ההיבט המודיעיני וגם הפוליטי. בהרצאה זו, תצביע פרופ' דליה גבריאלי נורי על הכשלים התרבותיים והחברתיים שתרמו להתרחשותה של ההפתעה.