על המכללה   כל מה שקורה

סמינר החוג למדעי הסביבה - התמודדות ארגוני סביבה בארץ עם אתגרים סביבתיים

09/05/18 , 13:00 - 12:00 | אולם זקס | מדעי איכות הסביבה

החוג למדעי איכות הסביבה יקיים סמינר בנושא התמודדות של ארגוני סביבה בארץ עם אתגרים סביבתיים - משאב האוויר כדוגמה.

מרצה: דר' אריה ונגר, ראש תחום איכות אוויר ואנרגיה, עמותת אדם טבע ודין.

עד לפני כשניים או שלושה עשורים התבטאה פעילותם של ארגוני הסביבה בפעילות ציבורית ובהגברת המודעות. בעשורים האחרונים עברו ארגוני הסביבה תהליך של התמקצעות שבו הם הפכו לשחקנים בזירות השונות של קבלת ההחלטות ובהן הכנסת, מוסדות התכנון והבניה ובתי המשפט. ארגוני הסביבה שאפו "לדבר עם מקבלי ההחלטות בשפתם", והם לקחו חלק בכל שלבי גיבוש המדיניות והיו "כלב השמירה" של היישום. תהליך זה יודגם באמצעות דוגמאות מתחום איכות האוויר.

עקב תהליכים של דה-רגולציה, נסיגת המדינה ממעורבות בענייני החברה ועליית משקלם של מנגנוני שוק יש צורך במעבר לשלב פעילות חדש: השלב הערכי, שאף הוא יידון בהרצאה.