על המכללה   כל מה שקורה

סמינר- השפעה של מדיניות אנרגיה על תחלואה ותמותה בישראל

26/12/18 , 13:00 - 12:00 | אולם זקס | מדעי איכות הסביבה

החוג למדעי איכות הסביבה במכללת האקדמית הדסה מארח סמינר בנושא-
"השפעה של מדיניות אנרגיה על תחלואה ותמותה בישראל".

מרצה: ד"ר יונה אמסטר, ראש מגמת בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית, אוניברסיטת חיפה.

לפרטים והרשמה לסמינר ניתן לפנות לאורטל נורני, רכזת החוג.