על המכללה   כל מה שקורה

הכנס השנתי ה-23 של האגודה הישראלית לתקשורת

16/04/19 , 18:30 - 08:30 | בניין הלמסלי, המכללה האקדמית הדסה | פוליטיקה ותקשורת

החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה יארח את הכנס השנתי ה-23 של האגודה הישראלית לתקשורת.

הכנס יוקדש השנה לבחינת מושג הביקורת בהקשרים מגוונים הנוגעים בתפקיד התקשורת ומחקרה, זאת לאור חיוניותן של תיאוריות, גישות ושיטות ביקורתיות בתקופה של פגיעה נמשכת ומעמיקה של רשויות השלטון בישראל בזכות הציבור לדעת ובחופש הביטוי התקשורתי. במושבי הכנס השונים ידונו חוקרים ואנשי תעשייה מהתחום בתפקיד התקשורת ושדה מחקר התקשורת בביקורת על גופי השלטון וגופי כוח אחרים, וכן בביקורות על התקשורת – החל מדרכי הסיקור ועד למבנה הבעלויות והרפורמות בשוק, וניסיונות לשליטה ומונופולים בשוק התקשורת.

לפירוט מושבי הכנס, לוחות הזמנים וחוברת התקצירים