מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

על המכללה   כל מה שקורה

סדנאות Train The Trainer

21/02/19 - 17 | מכללת גורדון, חיפה

סדנאות Train The Trainer  התקיימו בהעברת מרצים מהדסה במכללות כנרת גורדון וסכנין

במסגרת פרוייקט ASSET במימון קרן אירסמוס +  העבירו מרצים ממכללת הדסה סדנאות לימוד של כלי העבודה שפותחו במסגרת הפרויקט במכללות בצפון הארץ.

פרויקט ASSET הינו פרויקט בינלאומי בו שותפה מכללת הדסה מטעם האיחוד האירופי Erasmus+, בנושא הערכת סביבות למידה חדשניות בהשכלה הגבוהה. התכנית עוסקת בהגברת שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי והמדינות השותפות וקידום הטמעה וולונטרית של התפתחויות באיחוד האירופי בתחום ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות.

מטרת הפרויקט היא לסייע בפיתוח כלי הערכה המפרטים בדרך בהירה את הקריטריונים להערכת תהליכים ותוצרים של פעילות לימודית המבקשת לפתח בלומד יכולות קוגניטיבית, תוך-אישיות ובין-אישיות הנחוצות לו בעידן הנוכחי.

הפרויקט עוסק בפיתוח שיטות הערכה וכלים איכותיים ועדכניים המתאימים להשכלה הגבוהה בישראל. מטרתו להגביר את המודעות להערכה מעצבת לצד הערכה מסכמת, לפתח מיומנויות של תכנון, הכנה ויישום של כלי הערכה ולספק תמיכה לאורך תהליך הלמידה תוך התאמתן של שיטות הערכה הקשורות ללמידה לאורך החיים, כגון הערכה עצמית של הלומד (self-assessment) והערכת עמיתים (peer-assessment).

במסגרת תכנית הפרויקט הוזמנו חברי הסגל אשר לוקחים חלק ומובילים את הפרויקט : פרופ' אריאלה גורדון שאג, ד"ר רחל אייכלר מרון וגב' אורית שטיגלר מהחוג לאופטומטריה וד"ר ליאור נעמתי שניידר וד"ר עדיה מאירוביץ מהחוג לניהול ארגוני שירות, להעביר סדנאות מקצועיות בכלי ההוראה המעצבת אשר פותחו על ידן .

הסדנאות התקיימו במכללות בצפון הארץ הלוקחות חלק בפרויקט ויועדו לחברי סגל המכללות וחברי הפרויקט מהארץ ומחו"ל. סגל מרצים נרחב ממחלקות שונות בהדסה הצטרף אף הוא ליום סדנאות בצפון