מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

על המכללה   כל מה שקורה

יום המחקר במכללה האקדמית הדסה

24/02/20 , 14:30 - 09:45

יום המחקר של המכללה האקדמית הדסה יערך ב- 24 בפברואר 2020, בין השעות 10:00 – 14:30
בחדרים 2508 ו- 2509.

מטרת יום המחקר היא חשיפה של מחקרי חברי הסגל האקדמי במכללה. במהלך היום יוצגו נושאים/מחקרים המבוצעים ע"י חברי הסגל של המכללה, מחקרים מלאים שפורסמו, או מחקרים בעבודה, כדי להתרשם מהמגוון הקיים במכללה, לעודד שיתופי פעולה בין חוקרים באופן בינתחומי ולאפשר לחוקרים פלטפורמה לייעוץ עמיתים וקידום המחקר שלהם.

פירוט המושבים והמחקרים המשתתפים 

09:45 - 10:00 התכנסות וכיבוד

10:00 - 10:30 מושב מליאה - חדר 2508

דברי פתיחה, פרופ' ברטולד פרידלנדר, נשיא המכללה
תמיכה בהגשות לקרנות, שלמה אגוז
נושאים בנוגע למחקר ופרויקטים במכללה, מיכאל ברמן

מושב ראשון - מדעי הרפואה והטכנולוגיה - חדר 2508

יו"ר - צביקה אפיק

10:30 - 11:00
עינת שניאור מהחוג לאופטומטריה
גורמי סיכון למיופיה (קוצר ראייה) בילדים
Risk Factors for Myopia in children

11:00 - 11:30
איילת ארבל מהחוג למדעי המעבדה הרפואית
Elevated Mutagenicity in Meiosis and its possible role
התרחשות מוגברת של מוטציות במיוזה והתפקיד האפשרי של מוטציות אלו

11:30 - 12:00
יורם יקותיאלי מהחוג למדעי המחשב
מדע הזיהוי הפלילי – שיתוף פעולה בין מומחי מז"פ, אנשי מדעי המחשב וסטטיסטיקאים
Forensic Science – Cooperation between Forensic Experts, Computer Scientists and Statisticians

מושב שני - מדעי הרפואה והטכנולוגיה - חדר 2508

יו"ר - ערן לונדון

12:30 - 13:00
מרטין לנד מהחוג למדעי המחשב
גישה לבעיית הזמן בתורת היחסות
An Approach to the Problem of Time in the Theory of Relativity

13:00 - 13:30

אילת ברנהולץ מהחוג למדעי המעבדה הרפואית
כתיבה רפלקטיבית לשיפור ההתמחות של סטודנטים במדעי המעבדה הרפואית
Self-reflective writing for improving medical laboratory science students internship

13:30 - 14:00 

משה קן ודורון אלטרץ מהחוג לתקשורת צילומית
רוח הענן: חוויה וירטואלית כהתממשות רעיון ה- New Jerusalem
The Spirit of the Cloud A virtual experience as a manifestation of The New Jerusalem

מושב ראשון - מדעי החברה והרוח חדר 2509

יו"ר - יורם עדן

10:30 - 11:00
יצחק אלפסי מהחוג למדעי ההתנהגות
השפעת השוואה חברתית ברשתות החברתיות על הבריאות הנפשית
The Effect of Social Comparison on Online Social Networks on Mental Health

11:00 - 11:30
אורנית קליין שגריר מהחוג לפוליטיקה ותקשורת
תאגיד השידור כאן: בין התנגדות ללגיטימציה
Digital First! Reinventing Israeli PSB and Manufacturing Legitimacy Online

11:30 - 12:00
טלי הדסה-בלנק מהחוג לניהול ארגוני שרות
הצד האפל של חדשנות הדרגתית: גיל, ותק ולכידות בצוותי מחקר ופיתוח
The Dark Side of Incremental Innovation:
Age, Tenure, and Cohesion in Research and Development Teams

מושב שני - מדעי החברה והרוח - חדר 2509

יו"ר - חיים וקסמן

12:30 - 13:00
אבי בסר מהחוג להפרעות בתקשורת
מתיאוריית השדר של הסטאטוס להפרעות בתקשורת / פרופ' אבי בסר, החוג להפרעות בתקשורת
From the Status Signaling Theory to Communication Disorders

13:00 - 13:30
אורית ברשטלינג מהחוג לעבודה סוציאלית
"ילד של אימא?": הבניה של גבריוּיוֹת בשיח על יחסי אמהות ובנים
Mama’s boy? Constructing masculinities in mother-son relationships discourse

13:30 - 14:00 

ארי אנגלברג מהחוג למדעי ההתנהגות והחוג לעבודה סוציאלית
ניתוח של ארגון להב"ה כחלק מהזירה האתנו-לאומית הישראלית ובמבט משווה
An analysis of Lehava in a global comparative view and as part of the Israeli ethno-national arena

14:00 - 14:30

מושב מליאה - חדר 2508
המשך תמיכה בהגשות לקרנות - שלמה אגוז 
דברי סיכום - מיכאל ברמן

הצגת פוסטרים

ליאת גנץ מהחוג לאופטומטריה
ראיית עומק להיסטים בולטים לעומת שקועים בארבעה ספרוני בדיקה קליניים
Stereothresholds for Crossed vs. Uncrossed Disparities in Four Stereotesting Booklets

ליאת גנץ מהחוג לאופטומטריה
סינכרון בין רכיב אופטי עצמאי לבין מכשיר עקיבה אחר תנועות עיניים לצורך מדידת פוריה
Synchronization of a Removable Optical Element with an Eye Tracker: Test Case for Heterophoria Measurement

לאה בראז
אפיון תכונות הגדילה וספציפיות תאי מארח של נגיף הנגב
Characterization of growth properties and host cell specificity of Negev Virus