על המכללה   כל מה שקורה

ניהול גיוון תעסוקתי בשוק העבודה בישראל

26/01/20 , 18:30 - 17:00 | הפרעות בתקשורת , הפרעות בתקשורת M.A.

החוג להפרעות בתקשורת יקיים סמינר בנושא ניהול גיוון תעסוקתי בשוק העבודה בישראל. את ההרצאה תעביר ד"ר שני קונה - יועצת אירגונית ומרצה בכירה בחוג לניהול משאבי אנוש מהמכללה האקדמית ספיר ומחברת הספר "מקצועיות נזילה – ייעוץ ארגוני במבט ביקורתי בהוצאת רסלינג".

פרקטיקות ארגוניות של גיוון הפכו חשובות משום שהן מקדמות את שילובן בשוק העבודה ובאקדמיה של קבוצות מוחלשות הסובלות באופן טיפוסי מאפליה תעסוקתית ומהדרה חברתית.

ארגונים רבים מיישמים פרקטיקות גיוון בעקבות ממצאי מחקרים המקשרים בין הטרוגניות העובדים לבין גידול ברווחים כלכליים. בישראל הטמעת הגיוון בשוק העבודה – והמחקר עליה – נמצאים בחיתוליהם. מכיוון שלהטמעת הגיוון חשיבות מכרעת בקביעת עתידן התעסוקתי של קבוצות מוחלשות ומודרות ממרכזי הכוח בחברה הישראלית, מטרת המחקר היא להבין פרקטיקות גיוון בארגונים באמצעות בחינת התפקיד המתהווה של ניהול הגיוון. הממצאים מלמדים על האתגרים שעמם מתמודדים בעלי תפקידים המיישמים פרקטיקות של ניהול גיוון. 

ההרצאה תאפשר למרצים להכיר את תחום הגיוון והפרקטיקות השונות לגיוון וניהול הגיוון, היא תציג אמנם מצאי מחקר מהתחום של המגזר העסקי בשוק העבודה אולם יכולה להוות טריגר לדיון באשר לתפקידה של האקדמיה, של ההוראה באקדמיה ושל הפרקטיקות המיושמות בה והשלכותיהן.

לדף הבית של החוג להפרעות בתקשורת

 קורס הפרעות בהיגוי במסגרת לימודי הפרעות בתקשורת. צילום: שחר רגב