הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   כל מה שקורה

כיצד פחד מטורף משפיע על מחזור חומרים במערכות אקולוגיות

12/01/22 , 13:00 - 12:00 | הרצאה מקוונת | מדעי איכות הסביבה

מיני טרף משנים את תכונותיהם על מנת להקטין את ההסתברות להיטרף. שינויים אלו גורמים לשינוי התפקוד הטרופי של הנטרפים ועשויים להשפיע על קצבי מחזור החומרים במערכת האקולוגית כולה. על מנת לבחון שרשרת ארועים זאת בנינו מסגרת תאורטית חדשה המשלבת פיסיולוגיה, אקולוגיה של תזונה, סטוכיומטריה אקולוגית ואקולוגיה של מערכות.

בחנו את התחזיות שמייצרת המסגרת התאורטית החדשה במגוון גדול של מערכות אקולוגיות תוך שימוש במגוון שיטות ניסוייות בשדה ובמעבדה. התוצאות מהוות תמיכה במודל שבנינו אך מחייבות את הרחבתו על מנת לכלול גם תגובות מושרות אחרות מלבד פיסיולוגיה ועל מנת לזהות מה צפויה להיות התגובה כאשר הטורפים מציגים אסטרטגיות טריפה חליפיות.

הצטרפו אל הסמינר האחרון לסמסטר זה של החוג למדעי איכות הסביבה! את ההרצאה יעביר פרופ' דרור הבלנה, מכון סילברמן למדעי החיים, המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות.

התחברות להרצאה (באמצעות אפליקציית zoom)
דף הסמינרים המלא של החוג למדעי איכות הסביבה