מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

על המכללה   כל מה שקורה

למידה לאורך החיים - כנס

25/06/2018 | ד"ר ליאור נעמתי שניידר

מרצים מחוגים שונים במכללה השתתפו לאחרונה בכנס "למידה לאורך החיים - פדגוגיה אחרת והערכה חלופית בהשכלה הגבוהה: היבטים בינלאומיים". הכנס, ביוזמת המחלקה לחינוך וקהילה, המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן, עסק בשיטות ודרכים חינוכיות אשר נתונות לשינויים תכופים לצורך התאמתן לעולם המשתנה לנגד עינינו, המתאפיין בשיעור הולך וגדל של טכנולוגיות תקשורת מידע, שינויים חברתיים, גלובליזציה של השכלה וחיפוש אחר איכות. שינויים אלו מחייבים מגוון חדש של יכולות המותאמות לדרישות המתפתחות של החברה בהווה, כגון תקשורת מגוונת וכישורי שיתוף פעולה, נגישות למידע, קריאה ביקורתית של מידע ובניית ידע. צרכים חדשים אלו דורשים את פיתוחן של פדגוגיות אחרות המתמקדות בטיפוח מיומנויות למידה.

מטרת למידה זו היא להביא לשיפור חשיבתו, כישוריו ויכולותיו של הלומד במגוון הקשרים לאורך החיים הנעים על הציר המחבר בין הפרט לחברה. לימוד מיומנויות חדשות ויצירת ידע לאורך כל החיים במטרה לשפר את הידע הקיים, את הכישורים ואת היכולות בהקשרים אישיים, אזרחיים, חברתיים ותעסוקתיים, נחשב מרכיב חיוני בהשכלה הגבוהה. הכנס הנוכחי עוסק בנדבך חשוב של הפדגוגיה החדשנית המוצעת והוא: הערכת סביבות למידה חדשניות, ומטרתו להאיר את חשיבות ההערכה החלופית והמעצבת בהקשר זה בהיבטים בינלאומיים, בדגש על פרויקטים שתוקצבו על-ידי האיחוד האירופי +.

באופן ספציפי, הכנס התמקד בפרויקט שזכה לאחרונה, אותו מובילה מכללת כנרת יחד עם שותפות נוספות ביניהן מכללה אקדמית הדסה :Assessment Tools for new learning environments in higher education institutions

מטרת הפרויקט היא לסייע בפיתוח כלי הערכה המפרטים בדרך בהירה את הקריטריונים להערכת תהליכים ותוצרים של פעילות לימודית המבקשת לפתח בלומד יכולות קוגניטיבית, תוך-אישיות ובין-אישיות הנחוצות לו בעידן הנוכחי. הפרויקט עוסק בפיתוח שיטות הערכה וכלים איכותיים ועדכניים המתאימים להשכלה הגבוהה בישראל. מטרתו להגביר את המודעות להערכה מעצבת לצד הערכה מסכמת, לפתח מיומנויות של תכנון, הכנה ויישום של כלי הערכה ולספק תמיכה לאורך תהליך הלמידה תוך התאמתן של שיטות הערכה הקשורות ללמידה לאורך החיים, כגון הערכה עצמית של הלומד והערכת עמיתים

בכנס הציגו שתי מרצות מהמחלקה לאופטומטריה במכללה האקדמית הדסה:

ד"ר רביד דורון - הוראה והערכה של פרקטיקה מבוססת ראיות בחינוך קליני.

ההרצאה עסקה בשילוב הוראת EBP בתוכנית הלימוד הקליני בחוג לאופטומטריה.

היכולת לקבל החלטה קלינית טובה ביותר עבור הפציינט הינה משמעותית בתחום האופטומטריה, במיוחד בעולם של היום, שבו המידע זמין לכולם (לקלינאים וגם לציבור הרחב) ועשוי להשפיע על אופן קבלת ההחלטה הקלינית. מודל EBP משמש ככלי הוראה לקבלת החלטה קלינית על בסיס שלושה מרכיבים עקריים: נסיון קליני של האופטומטריסט, צרכיו והעדפותיו של הפציינט הספציפי ומידע קליני מבוסס ראיות. שני המרכיבים הראשונים היו תמיד חלק מעולמם של הקלינאים, אך הרבה פחות בכל הקשור לשימוש במידע מבוסס ראיות. כדי לקדם את המקצוע ואת האופטוטריסטים של דור העתיד ישנה חשיבות רבה ללמד וליישם חשיבה בקורתית תוך שימוש במקורות מידע מבוססי ראיות (EBP) בתוכנית הלימוד הרב שנתית, דבר שיאפשר רכישת מימנות למידה עצמאית ובקורתית כדרך חיים.

ד"ר רחל אייכלר - בחינת תפיסותיהם של סטודנטים לאופטומטריה ביחס לכתיבה רפלקטיבית ככלי להערכה. 

ההרצאה עסקה בבחינת תפיסות סטודנטים בחוג באופטומטריה בכלי הערכתי של כתיבת רפלקציה ולמידה מתהליך הכתיבה. כחלק מהתפיסה של למידה לאורך החיים.

לקריאה נוספת על פרויקט Asset במכללה