על המכללה   כל מה שקורה

טל דינגוט אלכופר במחקר על מדיניות כלפי מבקשי מקלט בישראל

08/07/2019 | ד"ר דורון שולצינר | פוליטיקה ותקשורת

ד"ר טל דינגוט אלכופר, מרצה בחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה, חקרה את מדיניות ישראל כלפי מבקשי המקלט. המחקר נערך בסיוע מענק שקיבלה ד"ר דינגוט אלכופר מהקרן הלאומית למדע בישראל.

מטרת פרויקט המחקר היא להסביר את מדיניות ישראל ביחס אל מבקשי המקלט, בעיקר אלו המגיעים מאפריקה, מנקודת מבט ביטחונית רחבה.

ד"ר דינגוט אלכופר מציינת כי "למדיניות ישראל כלפי מבקשי מקלט שני מאפיינים עיקריים: הראשון הוא הדרתם אל מחוץ לגבולות המדינה באמצעות כליאה וגירוש. השני הוא אי לקיחת אחריות מדינית כלפיהם; זו מתבטאת בהיעדר מוסדות רווחה ואינטגרציה חברתית שיקדמו את השתלבותם בחברה הישראלית, בהערמת קשיים על תהליך הכרתם כפליטים ובאי-מתן אזרחות".

לקריאת מאמר בנושא המחקר באתר הקרן הלאומית למדע
לעדכונים שוטפים - דף הפייסבוק של החוג לפוליטיקה ותקשורת
דף הבית של החוג לפוליטיקה ותקשורת

צילום במחנה פליטים ביוון במהלך מסע שנערך במסגרת הלימודים בחוג לפוליטיקה ותקשורת, בשיתוף עם החוג לתקשורת צילומית.  צילום: יגור גוטין