מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

על המכללה   כל מה שקורה

מאמר חדש לפרופ' יורם עדן בביטאון "רואה החשבון"

12/11/2019 | ימית נטף-סרוקה | עוד על כלכלה וחשבונאות | כלכלה וחשבונאות

מאמר חדש של פרופ' יורם עדן, ראש החוג לכלכלה וחשבונאות וראש בית הספר הבינתחומי לחברה וקהילה במכללה, בשיתוף עם רו"ח שלומי שוב פורסם בביטאון "רואה החשבון" האחרון. המאמר עוסק בהשפעת מהפכת הדיווח על חכירות לפי תקן דיווח כספי בינלאומי 16 על ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי.

מתוך המאמר:

תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (16 IFRS) שתחולתו לגבי תקופות שנתיות המתחילות בחודש ינואר 2019, הביא לשינויים מהותיים בדוחות הכספיים של חברות שעשו שימוש נרחב בחכירות תפעוליות. בקליפת האגוז, התקן ביטל את ההבחנה שהיתה קיימת בתקן הקודם (והיתה מקובלת בתקינה החשבונית במשך עשרות בשנים) בין חכירה מימונית לחכירה תפעולית וקבע כי החוכר נדרש להכיר בנכסים ובהתחייבויות עבור הזכויות והמחויבויות שנוצרו כתוצאה מעסקות החכירה. במילים אחרות: במאזן החברה החוכרת יש לרשום

רכישה של נכס (שמכונה ״זכות שימוש״) לפי השווי המהוון של דמי החכירה החוזיים, וזאת כנגד רישום של חוב פיננסי. שיעור ההיוון של דמי החכירה יהיה לפי שיעור ההיוון הגלום בחכירה. אם לא ניתן לזהות שיעור היוון זה יש להציב את שיעור ההיוון התוספתי של החוכר.

לקריאת המאמר המלא (PDF) מתוך ביטאון "רואה החשבון", ספטמבר 2019
לדף הבית של החוג לכלכלה וחשבונאות

תמונה בשימוש חופשי מאתר pxhere