מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

על המכללה   כל מה שקורה

סגל אקדמי בסדנאות Train The Trainer בגיאורגיה

24/05/2019 | ד"ר ליאור נעמתי שניידר

מרצים מהמכללה האקדמית הדסה העבירו סדנאות לימוד של כלי העבודה שפותחו במסגרת הפרויקט בשלוש אוניברסיטאות בטבילסי גיאורגיה כחלק מפעילותם במסגרת פרויקט ASSET במימון קרן ארסמוס+.

כחלק מפעילות תכנית הפרויקט הוזמנו חברי הסגל אשר לוקחים חלק ומובילים את הפרויקט: ד"ר ליאור נעמתי שניידר, ד"ר עדיה מאירוביץ, גב' עירית שמואל מהחוג לניהול ארגוני שירות וגב' אורית שטיגלר מהחוג לאופטומטריה להעביר סדנאות מקצועיות בכלי ההוראה המעצבת אשר פותחו על ידן. הסדנאות התקיימו באוניברסיטאות Sokhumi State University SSU), Ilia State University (ISU), Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) בטביליסי, גיאורגיה ויועדו לחברי סגל באוניברסיטאות וחברי הפרויקט מהארץ ומחו"ל.

פרויקט ASSET הינו פרויקט בינלאומי בו שותפה המכללה האקדמית הדסה מטעם האיחוד האירופי Erasmus+, בנושא הערכת סביבות למידה חדשניות בהשכלה הגבוהה. התכנית עוסקת בהגברת שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי והמדינות השותפות וקידום הטמעה וולונטרית של התפתחויות באיחוד האירופי בתחום ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות.

מטרת הפרויקט היא לסייע בפיתוח כלי הערכה המפרטים בדרך בהירה את הקריטריונים להערכת תהליכים ותוצרים של פעילות לימודית המבקשת לפתח בלומד יכולות קוגניטיבית, תוך-אישיות ובין-אישיות הנחוצות לו בעידן הנוכחי. 

הפרויקט עוסק בפיתוח שיטות הערכה וכלים איכותיים ועדכניים המתאימים להשכלה הגבוהה בישראל. מטרתו להגביר את המודעות להערכה מעצבת לצד הערכה מסכמת, לפתח מיומנויות של תכנון, הכנה ויישום של כלי הערכה ולספק תמיכה לאורך תהליך הלמידה תוך התאמתן של שיטות הערכה הקשורות ללמידה לאורך החיים, כגון הערכה עצמית של הלומד (self-assessment) והערכת עמיתים (peer-assessment).

לקריאה נוספת על פרויקט Asset

מן הסדנאות: