על המכללה   כל מה שקורה

סיור סטודנטים במפעל אינטל קריית גת ובתחנת הכוח אורות רבין בחדרה

04/06/2019 | ד"ר גאולה שרף | מדעי איכות הסביבה

במסגרת הקורס "מערכות בקרה ומניעת זיהום אוויר", אשר נלמד כחלק ממסלול הלימודים בחוג למדעי איכות הסביבה, התקיים סיור סטודנטים משנה ב' במפעל אינטל קריית גת ובתחנת הכוח אורות רבין בחדרה.

במפעל אינטל קריית גת הדריך את סיור הסטודנטים בוגר החוג אייל ציפורי, העובד במחלקה לאיכות הסביבה במפעל ואחראי על נושאים הקשורים בגהות תעסוקתית. הסטודנטים נחשפו לתהליכי הייצור במפעל ולאופן ההתמודדות וההקפדה של מפעל אינטל לעמידה בתנאים לרישיון העסק ולשמירה על הסביבה. כמו כן למדו הסטודנטים על מגוון מתקנים למניעת פליטות מזהמים ולמניעת מפגעים סביבתיים.

בסיור בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה התוודעו הסטודנטים למערך ותהליך ייצור החשמל במדינת ישראל, הכולל בעיקרו שימוש בגז טבעי ובפחם כמו גם אנרגיות מתחדשות. בתחנת הכוח ראו הסטודנטים את מתקני הבקרה ומניעת זיהום אוויר מהמזהמים העיקריים האופייניים לפליטה מתחנות כוח פחמית: תחמוצות חנקן, גופרית דו-חמצנית וחלקיקים.

הסטודנטים במהלך הסיור בתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה