הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   כל מה שקורה

פרויקטי הגמר של החוג למדעי איכות הסביבה

10/08/2020 | ימית נטף-סרוקה | מדעי איכות הסביבה

כחלק מסיום חובותיהם האקדמיות של בוגרי החוג למדעי איכות הסביבה, מבצעים תלמידי שנה ג' פרוייקטי גמר שעוסקים בנושאים סביבתיים שונים. הפרוייקטים נערכים בהנחיה ובליווי של הסגל הבכיר של החוג יחד עם אנשי מקצוע מובילים, ממגוון גופים העוסקים בנושאי סביבה בארץ.

בדרך כלל, מציגים הבוגרים את תוצאות הפרוייקטים ביום סמינרים חגיגי שבו גם מוצגים פוסטרים המסכמים את העבודות.
השנה, עקב אילוצי הקורונה, התקיים יום הסמינרים באופן מקוון ובהמשך לכך החלטנו גם להעלות את הפוסטרים לאתר המכללה - כאן ניתן לראות את נושאי הפרוייקטים שבוצעו ולהתרשם מהישגי בוגרי החוג.

הפרויקט של אושרת אדלר - בחינת תרומת "בניה משמרת מים" באזור גוש דן על העשרה של אקוויפר החוף בשנים 2014-2019

בהנחיית ד"ר יניב סופר וד"ר יעקב ליפשיץ

מבוא

בעשרות השנים האחרונות עוברת מדינת ישראל מהפך אורבני היוצר התנגשות בין הפיתוח האינטנסיבי ותהליכי העיור המואצים לבין ההגנה על משאבי טבע.

שטחי המילוי החוזר המוגדרים כאזורים בהם נקלטים מי הגשמים בדרכם למקורות מי התהום חשופים לבינוי ועיור מואץ כבר שנים רבות באזור מישור החוף. תהליכים אלו מאיימים של משק המים הלאומי ועל מי התהום כמשאב תשתיתי. במסגרת חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 הובאה תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים – תמ"א 34ב'/4: איגום מים עיליים, החדרה, העשרה והגנה על מי התהום. 

פרויקט זה מתרכז בהחדרה של מי נגר עילי ברמת המגרש באזור גוש דן לאקוויפר החוף שהינו אקוויפר חופשי בעל תווך נקבובי הבנוי ברובו משכבות של חול ואבן-חול גירית (כורכר).

הפוסטר

לחצו להגדלה

הפרויקט של גואן סלמן - מקורות רעש סביב הבית - המלצות לרוכש/שוכר דירה באשר לרעש הצפוי

בהנחיית פרופ' סטיליאן גלברג וד"ר גאולה שרף

מבוא

הרעש הינו מטרד סביבתי שגובר עם צפיפות האוכלוסייה ובחברה הישראלית. במדינת ירושלים , כאשר רוכשים/שוכרים דירה ראשונה רוב האנשים לא בודקים את נושא הרעש הסביבתי, למרות הסיכוי הגבוה שהדירה חשופה לרעש , בעיקר בשכונות בית צפאפא, גילה, פת ורחביה. נושא הרעש יהיה הנושא הראשון שייבדק במידה והדיירים סבלו מרעש בדירתם הראשונה.
מחקרים רבים משמשים למדידת עוצמת הקול למקורות רעש סביבי הבית ביחידת דציבל dB הלוגריתמית. אחד המחקרים הכי משמעותי שמראה את הקשר סף החשיפה לעוצמת הקול הנמדד הוא דו"ח המשרד להגנת הסביבה 2020.

לחצו להגדלה

הפרויקט של חגית לקו ומאיה ירקוני - חומרים חדשים לשימור פאסיבי של אנרגיית השמש

בהנחיית ד"ר ג'ניה גון וד"ר רמי פדהצור

מבוא

אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני משק האנרגיה בעולם הוא היכולת לשמר אנרגיה אותה ניתן יהיה לנצל באופן גמיש בהתאם לצרכים. אחת ההצעות המעניינות לשימור אנרגיה, בדגש על אנרגיה ממקורות חליפיים, היא השימוש בחומרים משני פאזהPhase Change Materials - PCM’s” " המנצלים תכונה פיזיקאלית זאת של קליטה או פליטה של אנרגיית חום כתוצאה ממעברי פאזה. את אנרגיית החום המתקבלת לאחר מעבר פאזה מנוזל למוצק ניתן לנצל להפקת אנרגיה תרמית לחימום מבנים בהם יימצאו חומרים אלה. את ה- PCM אורזים במעטפת מתאימה על מנת שלא תהיה זליגה של חומר בעת ההתכה. ניתן להתאים את ה-PCM לאקלים בישראל, כך ששינוי הפאזה ושחרור החום יתרחש בטווח הטמפרטורה הרצויה.

לחצו להגדלה

הפרויקט של רזאן תמימי וסונדוס סאלח - בחינת השפעת שינוי בשימושי קרקע על המילוי החוזר באקוויפר החוף

בהנחיית ד"ר יניב סופר וד"ר יעקב ליבשיץ

מבוא

כמות המים הנצרכת במדינת ישראל היא כ-1.7 מיליארד מ"ק לשנה. ישראל שוכנת באזור עני במים, כאשר הדבר מושפע ממקומה הגאוגרפי, גידול באוכלוסייה ועלייה ברמת החיים. מכאן, שניהול משק המים הוא אחד המשימות המרכזיות הנציבות בפני המדינה.

לחצו להגדלה

הפרויקט של גידאא אבו טרבוש ומרווה חטיב - שימוש במודלים של פיזור מזהמי אוויר בתהליך תכנון מגדלי מגורים באשדוד

בהנחיית ד"ר גאולה שרף ומר יוסי באזיס

מבוא

בעיר אשדוד מתכננים להקים שכונה חדשה בשטח של פארק לכיש בסמוך לנמל אשדוד, שכוללת מבנים רבי
קומות, כ- 3000 יחידות דיור, מסחר, תעסוקה וקריית ספורט. כתוצאה מפעילות תעשייתית ותחבורתית באזור נפלטים מזהמי אוויר בעיקר המזהמים PM2.5 ו- NO2, שחשיפה למזהמי אוויר אלו, גם בריכוזים נמוכים, קשורה למגוון רחב של תוצאי בריאות שליליים באוכלוסיה בכלל ובאוכלוסיות רגישות בפרט.

לחצו להגדלה

הפרויקט של סברייה אבו דאהש ויוליה קומנוב - השפעת הזרמת בוצה משופעלת על הים התיכון

בהנחיית מר רני עמיר וד"ר רמי פדהצור

מבוא

עבודה זו מהווה סקר ספרות שבוחן את תמונת המצב האקולוגית ופרופילי הזיהום בים התיכון בתקופה של הזרמת עודפי הבוצה המשופעלת של מט"ש איגודן לים התיכון ואחרי הפסקת הזרמת הבוצה בשנת 2017. מ-2017 הפסיק מכון "איגודן" להזרים את עודפי הבוצה לים אך השלכתם במשך יותר מ-3 עשורים הותירו מזהמים רבים בשטחי ים התיכון אשר השפיעו על אורגניזמים רבים ושונים המתקיימים בים התיכון ועל קרקעית הים. ניתן לשער שנוכחותם של המזהמים במי ים התיכון והשפעתם על כל מרכיבי הים ימשיכו עוד שנים רבות.

לחצו להגדלה

 

הפרויקט של דניאל מורנו ואיתי דולן - בדיקת איכותם של מי נגר מגגות טרם החדרתם לאקוויפר החוף בהתאם להנחיות הבניה החדשות של רשות המים

בהנחיית ד"ר רמי פדהצור וד"ר אירנה פנקרטוב

מבוא

תהליך העיור המואץ בשנים האחרונות גרם לאיבוד שטחי חלחול וכתוצאה מכך נצפתה ירידה במדדי המילוי החוזר כפי שניתן לראות בגרף מס' 1, בו ניתן לראות את השתנות נפח המים הזמינים במהלך השנים. למען השבת מי הגשמים לאקוויפר פרסמה רשות המים תכנית לטיוב ההשבה של משאב מי הגשמים עם השמת דגש למי גגות ומרפסות בבניה חדשה.

לחצו להגדלה

הפרויקט של אבראהים עוויסאת ואשרקת בטרוך - מאפייני השימוש בפוליאלומיניום כלוריד - PAC בתהליכי השבחת איכות מי שפכים וקולחים – סקר ספרות

בהנחיית ד"ר יניב סופר

מבוא

קביעת מאפיינים ופרמטרים שונים של פוליאלומינים כלוריד ויעילות השימוש בו בתהליכי הטיפול בשפכים באמצעות סקירה ספרותית ממחקרים שונים בעולם.

לחצו להגדלה

 

הפרויקט של אזל מגארבה ודינא נתשה - האיכות המיקרוביאלית של נייר המיועד למגע עם מזון וניירות לשימוש אנושי ישיר – סקר ספרות

בהנחיית ד"ר רמי פדהצור

מטרת הפרויקט

ביצוע סקר ספרותי בנושא האיכות המיקרוביאלית של מוצרי נייר המיועדים לשימוש אנושי ישיר ולמגע עם מזון.

לחצו להגדלה