הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   מכרזים

דרושים - מורים מן החוץ

מדעי ההתנהגות

שם הקורס: קורס בחירה בתחום הפסיכולוגיה
יום ושעות שבו ילמד הקורס: סמ' ב', שיעור פרונטלי בימי א', בין השעות 9:00 עד 10:30
נ"ז: 2

פוליטיקה ותקשורת

לחוג לפוליטיקה ותקשורת דרושים מתרגלים בקורסים הבאים:

שיטות מחקר איכותניות
תיאור התפקיד למתרגל :
המתרגל צריך להעביר הרצאות פרונטליות שמהוותהמשך לחומר הנלמד בשיעור על ידי המרצה. כמו כן, יידרש לבדוק את מטלות הקורס . המתרגל צריך להיות בקיא במחקר איכותני על כל השיטות העיקריות הנהוגות בו בחקר מדעי החברה כגון ניתוח תוכן איכותני, ריאיונות עומק ותצפיות. המתרגל יידרש להכיר את המאמרים של הסילבוס כדי להסביר אותם לסטודנטים במהלך המפגשים עמם.

מס' נ"ז: 2
היקף תרגול: שעתים בשבוע
זמן הוראה: יום א 9:40-10:25
יום ג' 09:40-10:25
שיטת הוראה: מקוון (זום)

שיטות מחקר כמותניות
מס' נ"ז: 2
מטרת הקורס:
הקניית ידע בסיסי על מחקר בשיטות כמותיות, על מושגיו הבסיסיים, עקרונותיו ושיטות העבודה המאפיינות אותו. הענקת יכולת לבחון את אמינותם של דיווחים אודות תוצאות מחקרים וכן הכנת היסודות ללימודי המשך מחקריים, במידה והסטודנט/ית ת/יהיה מעוניין בכך.מ הסטודנטים נדרשים נוכחות והשתתפות בשיעורים, מילוי מטלות בתרגילים מקוונים ובחינה בסיום הקורס.

המתרגל/ת ת/יקיים תרגולים בזום, בין היתר על סמך העלאת תרגילים למערכת המקוונת (מודל), ת/יבדוק את מטלת האמצע המקוונת ואת הבחינות.
היקף תרגול: שעה אקדמית בשבוע
זמן הוראה: יום ג 09:40-10:25
שיטת הוראה: מקוון (זום)

מבוא ללימודי תקשורת א
מס' נ"ז: 2
היקף תרגול: שעתים אקדמיות פעם בשבועיים
זמן הוראה: יום ה 08:00-09:30
שיטת הוראה: מקוון (זום)

מבוא ללימודי תקשורת ב
מס' נ"ז: 2
היקף תרגול: שעתים אקדמיות פעם בשבועיים
זמן הוראה: יום ה 09:30- 08:00
שיטת הוראה: מקוון (זום)

המעוניינים מוזמנים לשלוח קו"ח למזכירות החוג: politics@hac.ac.il

לחוג לפוליטיקה ותקשורת דרושים מרצים בקורסים הבאים:

1. שם קורס: תחנות יסוד בתרבות המערב א
מס' נ"ז : 2
היקף משרה: 2 שעות אקדמיות
זמן הוראה: סמס' א, יום א 12:00-13:30
שיטת הוראה: משולב פרונטלי ומקוון

מטרות הקורס:
קורס זה מציג סיפור דרך להתגבשות העולם הפוליטי בו אנחנו חיים, דרך ציון תחנות יסוד ורעיונות מרכזיים שהביאו להתגבשות הדמוקרטיה הליברלית ולהפיכתה בסופו של תהליך לסוג המשטר השכיח ביותר בין צורות המשטרים בעולם. הקורס מציג דילמות ערכיות, ביקורות, רעיוניות פוליטיים מרכזיים, אתגרים אידאולוגיים, תהליכים ואירועים היסטוריים שדרכם התגבשה האידיאולוגיה הדמוקרטית-ליברלית. נתחיל את הקורס בהבנת החיים החברתיים והפוליטיים של בני האדם לפני התיישבות הקבע ואחריה. נעסוק בדמוקרטיה היוונית ובאתגרים הדמוקרטיים שלה לאור משפטו של סוקראטס והשפעתו על הפילוסופיה של אפלטון. נבחן את הקשר בין דת ופוליטיקה בימי הביניים והתהוות הרעיון הבסיסי של "שלטון החוק" לאור מאבק האינווסטיטורה. לאחר מכן נלמד על היווצרות החשיבה המדינית המודרנית אודות הכוח הפוליטי והשימוש בו תוך דיון בספרו של מקיאוולי, הנסיך. נסיים את הסמסטר בהשפעות שהיו למלחמת האזרחים באנגליה במחצית המאה ה-17 ולהתרחשויות הפוליטיות על ההצדקות החילוניות הראשונות למדינה אצל הובס.


2. שם הקורס: פרוסמינר: סוגיות בתקשורת פוליטית
מס' נ"ז: 4
היקף משרה: 4 שעות אקדמיות
זמן הוראה: שנתי , ימי א 16:00-17:30

מטרות הקורס:
לקורס שתי מטרות עיקריות:
1. להקנות לסטודנט כלים ביקורתיים לניתוח הקשר שבין פוליטיקה ותקשורת. הבנת סוגיות מגוונות כגון יחסי הגומלין שבין המוסד הפוליטי לבין מוסד התקשורת, תפקוד התקשורת בתקופת בחירות ובייצוג פוליטיקאים, וכן האופן שבו מתפקדת התקשורת בייצור שיח של משברים ומלחמות כמו גם שיח של שלום. כמו כן, נבחן כיצד מייצגת התקשורת שחקנים שמבקשים לקדם שינוי חברתי וקבוצות מיעוט בחברה.
2. להקנות לסטודנטים כלים ומיומנויות אקדמיים לכתיבת עבודה אמפירית עצמאית.

3. שם הקורס: דיפלומטיה וניהול משברים א+ב
מס' נ"ז: 2 +2
היקף משרה: 2 שעות אקדמיות בכל סמסטר
זמן הוראה: סמס' א, ב ימי ג' 14:00-15:30
שיטת הוראה: פרונטלי

מטרות הקורס:
קורס זה דן במערכת היחסים שבין אמצעי תקשורת ובין תהליכים דיפלומטיים מסביב לעולם בדגש על מושג המשבר וניהולו. הקורס יתמקד במקומן של טכנולוגיות תקשורת בשיקוף, יצירת, שינוי ושימור משברים, ובמשמעויות הפוליטיות העולות מתפקודן. במהלך השנה נתמקד בתקשורת ודיפלומטיה ציבורית בהקשרים מקומיים וגלובליים תוך שימת דגש על נושאים כמו לאומיות, גלובליזציה, תרבות ועוד. נערוך קריאה ביקורתית של מחקרים, מושגי מפתח ותיאוריות מתחום המדיה, נמקם אותם ביחס לתהליכים דיפלומטיים, ונעמוד על משמעותם בניהול משברים מקומיים ובינלאומיים ובהבנת הזירות הפרטיות והחברתיות של חיינו הפוליטיים. מקרי הבוחן אותם נבחן יובילו להבנה עמוקה של מערכת היחסים הסבוכה בין מדיה, מדינה ואזרחים.

4. יישומים סטטיסטים במחשב
מס' נ"ז : 2
היקף משרה: 2 שעות אקדמיות
זמן הוראה: סמס' ב, יום ג 12:00-13:30 פרונטלי.
מספר קטן של שיעורים יילמדו באופן מקוון בזום בימי ה
שיטת הוראה: משולב פרונטלי ומקוון

מטרות הקורס:
א. להקנות לסטודנט/ית כלים לקריאה והבנה של מחקרים אקדמיים כמותיים.
ב. להקנות לסטודנט/ית ידע ומיומנויות בסיסיות בניתוח נתונים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנת המחשב SPSS.
ג. להקנות לסטודנט/ית ידע ומיומנויות לתיאור ממצאים בפרק התוצאות.

5. פוליטיקה ותקשורת בארה"ב
מספר נ"ז: 2
היקף משרה: 2 שעות אקדמיות
זמן הוראה: סמס' ב , יום ג'
שיטת הוראה: פרונטלי

מטרות הקורס:
לארצות הברית מקום מרכזי בזירה העולמית, והתקשורת והפוליטיקה בארה"ב תופסות מקום מרכזי בחקר התקשורת הפוליטית. הקורס סוקר את מבנה הממשל האמריקני ואת המערכת הפוליטית בארה"ב, על השינויים המתחוללים בה בתקופה זו, את מפת התקשורת בה ואת י חסי הגומלין שבין הפוליטיקה והתקשורת, כפי שהם באים לידי ביטוי סביב סוגיות פוליטיות המעסיקות כיום את החברה האמריקנית. הסטודנטים ילמדו לזהות, להגדיר ולתאר מושגי יסוד במבנה הממשל האמריקני, במערכת הפוליטית האמריקנית ובתקשורת האמריקנית; לזהות, להגדיר ולתאר מושגי יסוד בתרבות הפוליטית האמריקנית וברטוריקה הפוליטית האמריקנית; להסביר גורמים והשלכות של עקרונות מרכזיים במבנה הממשל האמריקני ושל דרכי קבלת ההחלטות במוסדות אלו; להסביר גורמים ותוצאות בתהליכי השינוי המרכזיים שחלו בעשורים האחרונים והמתחוללים כיום בפוליטיקה האמריקנית.

המעוניינים מוזמנים לשלוח קו"ח למזכירות החוג: politics@hac.ac.il