הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   מכרזים

דרושים - מורים מן החוץ

 

מדעי ההתנהגות

פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות

נ"ז: 2

זמן הוראה: סמ' ב' בשנת תשפ"ב, ימי ה', בין השעות 10:00 עד 11:30

שיטת הוראה: שיעור מקוון

המעוניינים מוזמנים לשלוח קו"ח למזכירות החוג: behave@hac.ac.il

 

פוליטיקה ותקשורת

לחוג לפוליטיקה ותקשורת דרושים מרצים בקורסים הבאים:

יישומים סטטיסטים במחשב


מס' נ"ז : 2
היקף משרה: 2 שעות אקדמיות
זמן הוראה: סמס' ב, יום ג 12:00-13:30 פרונטלי.
מספר קטן של שיעורים יילמדו באופן מקוון בזום בימי ה
שיטת הוראה: משולב פרונטלי ומקוון
מטרות הקורס:
א. להקנות לסטודנט/ית כלים לקריאה והבנה של מחקרים אקדמיים כמותיים.
ב. להקנות לסטודנט/ית ידע ומיומנויות בסיסיות בניתוח נתונים סטטיסטיים באמצעות שימוש ב EXCEL ובתוכנת המחשב SPSS.
ג. להקנות לסטודנט/ית ידע ומיומנויות לתיאור ממצאים בפרק התוצאות.
המשרה מיועדת למועמדים בעלי תואר שלישי או סטודנטים לתואר שלישי מתחומי התקשורת ומדע המדינה / מדעי החברה

המעוניינים מוזמנים לשלוח קו"ח למזכירות החוג: politics@hac.ac.il

 

שיח הביטחון בישראל

מס' נ"ז : 2
היקף משרה: 2 שעות אקדמיות
זמן הוראה: סמס' ב', יום א' 8:00-9:30.
שיטת הוראה: משולב מקוון ופרונטלי

מטרות הקורס:
א. להקנות לסטודנט/ית ידע בנושאי שיח הביטחון במדינת ישראל ומלחמות ישראל המרכזיות
ב. להקנות לסטודנט/ית ידע בנושאי הממשק שבין פוליטיקה לנושאי הביטחון של מדינת ישראל על בסיס מלחמות ואירועי ביטחון מרכזיים
ג. להקנות לסטודנט/ית הבנה על יחסי צבא-חברה בישראל.

המשרה מיועדת למועמדים בעלי תואר שלישי

המעוניינים מוזמנים לשלוח קו"ח למזכירות החוג: politics@hac.ac.il

 

שיח פוליטי בישראל ובעולם

מס' נ"ז : 2
היקף משרה: 2 שעות אקדמיות
זמן הוראה: סמס' ב', יום א' 12:00-13:30.
שיטת הוראה: א-סנכרוני

מטרות הקורס:
א. להקנות לסטודנט/ית כלים וידע בתיאוריות של שיח פוליטי בישראל ובעולם
ב. להקנות לסטודנט/ית הבנה כיצד לנתח שיח פוליטי בישראל ובעולם

המשרה מיועדת למועמדים בעלי תואר שלישי

 

סמינר משפטי מפתח בשיח פוליטי

מס' נ"ז : 2
היקף משרה: 2 שעות אקדמיות
זמן הוראה: סמס' ב', יום ג' 16:00-17:30.
שיטת הוראה: פרונטלי

מטרות הקורס:
א. ליווי והנחייה של סטודנטים למחקר סמינר (חלק ב') בחקר שיח
ב. לתת משוב לסטודנטים על מערכי המחקר שלהם

המשרה מיועדת למועמדים בעלי תואר שלישי

המעוניינים מוזמנים לשלוח קו"ח למזכירות החוג: politics@hac.ac.il