על המכללה   מכרזים

רשימת מכרזים

מכרזים פתוחים

 

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
 01/18  מכרז סגור לאספקת ציוד מעבדות-מרפאות אופטומטריה  26/2/2018  5/3/2018

 

מכרזים שהסתיימו

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
07/17

מכרז לתוספת ביתן כניסה, שיפוץ חדר אשפה קיים ושינויים בפיתוח שטח

23.7.2017 20.08.2017
 17/06

 

מכרז פרסום ושיווק אינטראקטיבי

 

שאלות ותשובות

 

  29.5.2017   27.6.2017
02/16

מכרז עבודות בינוי וגמר - אופטומטריה

הודעה מס' 1

הודעה מס' 2 - בדבר דחיית מועדים

הודעה מס' 3 - נוסח ערבות מכרז

 1.11.2016  20.11.2016
 15/03

 

מכרז עבודות בינוי - בניין גרוס

 

כתב כמויות

 

לוז עבודות בינוי וגמר- מעודכן

 

כתב כמויות מעודכן 08.06.15                                     

 

מכרז 15/03 - הודעה מס' 1

 

מכרז 15/03 - הודעה מס' 2

 

שאלות הבהרה ותשובות - מכרז שיפוץ בנין גרוס 15-03

 

 21.05.15  21.06.15
15/01

מכרז לייצור, אספקת והתקנת ריהוט מעבדות ומנדפים - חוברת 1

מכרז לייצור, אספקת והתקנת ריהוט מעבדות ומנדפים - חוברת 2

הודעה למציעים- הודעה מס' 1

הודעה למציעים- הודעה מס' 2

מענה לשאלות מציעים - 1

מענה לשאלות מציעים - 2

06.01.15

28.01.15

 14/18

מכרז עבודות שיפוץ - חוברת 1
מכרז עבודות שיפוץ - חוברת 2
מכרז עבודות שיפוץ - חוברת 3
הודעה מס' 1
הודעה מס' 2
הודעה מס' 3

24.11.14 17.12.14
14/17

מכרז לשרותי ניהול מדיה ועיצוב חומרי דפוס

מכרז לשרותי ניהול מדיה ועיצוב חומרי דפוס - שאלות הבהרה

30.10.14 19.11.14
 14/16  מכרז פרסום ושיווק אינטראקטיבי 

מכרז פרסום ושיווק אינטראקטיבי -שאלות הבהרה

 30.10.14  19.11.14
14/1

הקמת מבנה Helmley ברח' הרב קוק
הודעה מספר 1
הודעה מספר 2
הודעה בדבר שינוי מועדים

02.02.14 05.03.14
11/8 מכרז לשירותי נקיון 30.01.13 07.03.12

פטורים

מס'  תאור                                      תאריך פרסום
1 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ספק יחיד 14.1.18
2 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז 24.9.17
3  פטור לספק ba student  07.01.13
4

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

 פטור ממכרז לספק כיוונון

23.10.14