על המכללה   מכרזים

רשימת מכרזים

מכרזים פומביים

מכרזים קיימים

 

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
       

 

 מכרזים שהסתיימו

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
07/17

מכרז לתוספת ביתן כניסה, שיפוץ חדר אשפה קיים ושינויים בפיתוח שטח

23.7.2017 20.08.2017
 06/17

מכרז פרסום ושיווק אינטראקטיבי

 שאלות ותשובות

 

  29.5.2017   27.6.2017
02/16

מכרז עבודות בינוי וגמר - אופטומטריה

הודעה מס' 1

הודעה מס' 2 - בדבר דחיית מועדים

הודעה מס' 3 - נוסח ערבות מכרז

 1.11.2016  20.11.2016

 

מכרזים סגורים

מכרזים קיימים

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
04/18 רכישת מערכות מחשב מתוצרת אפל 13.8.18 19.8.18

מכרזים שהסתיימו

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
 01/18  מכרז סגור לאספקת ציוד מעבדות-מרפאות אופטומטריה  26.2.18  5.3.18
 02/18  מכרז סגור לאספקת מתנות חג לעובדי המכללה 28.6.18 11.7.18
 03/18 מכרז סגור לייצור אספקה והתקנה של שילוט במבני המכללה האקדמית הדסה 8.7.18 15.7.18

פטורים

התקשרות עם ספק יחיד

מס'                            תאור                                      תאריך פרסום
1 הודעה על התקשרות ספק יחיד - שירותי ניהול וסריקת בחינות 30.5.18
2 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ספק יחיד 14.1.18
3 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז 24.9.17

התקשרות בפטור

תאריך פרסום תאור                                      מס'