על המכללה   מכרזים

רשימת מכרזים

מכרזים פומביים

מכרזים קיימים

 

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
 

קול קורא להפעלת הקפיטריה במכללה

 

תשובות לשאלות הבהרה

28/2/2019 15/5/2019

 

 מכרזים שהסתיימו

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
02/19  4/2/19  6/3/19
01/19

 

 מכרז לרכישת שירותי ענן, צילום,עריכה, אחסון ומתן אפשרות צפייה בשיעורים

 

 21/1/19  14/2/19
07/17

מכרז לתוספת ביתן כניסה, שיפוץ חדר אשפה קיים ושינויים בפיתוח שטח

23.7.2017 20.08.2017
 06/17

מכרז פרסום ושיווק אינטראקטיבי

 שאלות ותשובות

 

  29.5.2017   27.6.2017
02/16

מכרז עבודות בינוי וגמר - אופטומטריה

הודעה מס' 1

הודעה מס' 2 - בדבר דחיית מועדים

הודעה מס' 3 - נוסח ערבות מכרז

 1.11.2016  20.11.2016

 

מכרזים סגורים

מכרזים קיימים

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
       

מכרזים שהסתיימו

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
 01/18  מכרז סגור לאספקת ציוד מעבדות-מרפאות אופטומטריה  26.2.18  5.3.18
 02/18  מכרז סגור לאספקת מתנות חג לעובדי המכללה 28.6.18 11.7.18
 03/18 מכרז סגור לייצור אספקה והתקנה של שילוט במבני המכללה האקדמית הדסה 8.7.18 15.7.18
04/18
                רכישת מערכות מחשב מתוצרת אפל

 13.8.18  19.8.18

פטורים

התקשרות עם ספק יחיד

מס'                            תאור                                      תאריך פרסום
1 הודעה על התקשרות ספק יחיד - קורסים מקוונים 7.1.19
      חוות דעת בנושא קורסים מקוונים
2 הודעה על התקשרות ספק יחיד - שירותי ניהול וסריקת בחינות
30.5.18
3 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ספק יחיד
14.1.18

התקשרות בפטור

תאריך פרסום תאור                                      מס'