על המכללה   מכרזים

רשימת מכרזים

מכרזים פומביים

מכרזים קיימים

 

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
       

 

 מכרזים שהסתיימו

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
07/17

מכרז לתוספת ביתן כניסה, שיפוץ חדר אשפה קיים ושינויים בפיתוח שטח

23.7.2017 20.08.2017
 06/17

מכרז פרסום ושיווק אינטראקטיבי

 שאלות ותשובות

 

  29.5.2017   27.6.2017
02/16

מכרז עבודות בינוי וגמר - אופטומטריה

הודעה מס' 1

הודעה מס' 2 - בדבר דחיית מועדים

הודעה מס' 3 - נוסח ערבות מכרז

 1.11.2016  20.11.2016

 

מכרזים סגורים

מכרזים קיימים

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
03/18 מכרז סגור לייצור אספקה והתקנה של שילוט במבני המכללה האקדמית הדסה 8.7.18 15.7.18
הודעה על דחיית מועד הגשה
שאלות ותשובות

מכרזים שהסתיימו

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
 01/18  מכרז סגור לאספקת ציוד מעבדות-מרפאות אופטומטריה  26.2.18  5.3.18
 02/18  מכרז סגור לאספקת מתנות חג לעובדי המכללה 28.6.18 11.7.18

פטורים

התקשרות עם ספק יחיד

מס'                            תאור                                      תאריך פרסום
1 הודעה על התקשרות ספק יחיד - שירותי ניהול וסריקת בחינות 30.5.18
2 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ספק יחיד 14.1.18
3 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז 24.9.17

התקשרות בפטור

תאריך פרסום תאור                                      מס'