הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   משרד הבינלאומי

מידע לסטודנטים יוצאים

בקצרה

 • מה הכוונה בחילופי סטודנטים?
  סטודנטים במכללה האקדמית הדסה יכולים לצאת ללימודים במוסדות שותפים בחו"ל, לקבל סיוע במימון ולקבל הכרה אקדמית בקורסים הנלמדים שם כחלק מלימודי התואר. בתשפ"ג- תשפ"ד חילופי הסטודנטים מתקיימים בחוגים עיצוב תעשייתי ואופטומטריה בלבד.
 • למה כדאי?
  החשיפה לחברה שונה, לאוכלוסיות ולתרבויות מגוונות, ולדרכי הוראה חדשות מפתחת כישורים אישיים ומיומנויות לימודיות. השהייה בחו״ל מחזקת את כושר הביטוי בשפה זרה, מעשירה את חווית הלימודים, מעניקה ניסיון חיים ויוצרת הזדמנות לצמיחה אישית. סטודנטים אשר השתתפו בפעילויות בינלאומיות נוטים לקבל תיעדוף בשוק העבודה התחרותי לאחר סיום התואר.
 • מהן העלויות?
  היציאה לחילופי סטודנטים לא כרוכה בתשלום נוסף (מעבר לשכר לימוד למכללה האקדמאית הדסה) עם זאת, יש לקחת בחשבון עלויות מחייה ביעד מחוץ לישראל: ביטוח, דיור, הוצאות מחיה ובילוי למשל. כמו כן ישנן מלגות שונות המוצעות דרך תכנית ארסמוס+ ומקורות נוספים המתפרסמים בקול הקורא השנתי. המכללה האקדמית הדסה אינה מציעה מלגות מחיה לסטודנטים יוצאים לחילופים נכון לרגע זה.

פרטי התוכנית לחילופי סטודנטים

מי יכול להשתתף?

 • תכנית החילופין פתוחה לסטודנטים לתואר ראשון החל משנה ב' או ג' (תלוי חוג) ואילך, ולסטודנטים לתואר שני
 • סטודנט היוצא ללימודי חילופן מתחייב לחזור למכללה בתום תקופת החילופין. כמו כן, לא ניתן לצאת לשנת חופש מיד לאחר תקופת החילופין. לסטודנט אשר הפסיק את לימודיו בתום תקופת החילופין ויבקש בעתיד לשוב ללימודים, לא יוכרו נקודות הזכות אשר נצברו בתקופת החילופין, וחזרתו תהיה כפופה לתקנון הלימודים של המכללה.

משך החילופים:

התוכנית מתקיימת בסמסטר א' ו-ב', ומשך השהייה הוא בין חודשיים לשלושה (סמסטר).

מסלול ארסמוס+

 • ארסמוס + הינה תכנית של האיחוד האירופי התומכת בניידות של סטודנטים בתוך אירופה ובמדינות נוספות כגון ישראל השותפות לתוכנית. סטודנטים היוצאים ללמוד באחד מהמוסדות אשר יש עימן הסכם ארסמוס+ יהיו זכאים למלגה חודשית בגובה של, תלוי במדינה, ולהחזר הוצאות נסיעה שבין. למידע נוסף ראה: https://www.erasmusplus.org.il/mobility-for-studies.
 • חשוב: מלגת המחיה של תכנית ארסמוס+ מיועדת להוצאות טיסות, מגורים, וארוחות, אך זוהי אחראית הסטודנט.ית לעשות את הבירורים והסידורים ההכרחיים טרם הגעתם ליעד החילופים. על הסטודנט/ית לארגן לעצמו/ה ויזה, טיסה, דירה, הסעות ודרכי הגעה למוסד החילופים.

רשימת המוסדות במסלול ארסמוס+

מבט כללי על היציאה ללימודי חילופים לפי שלבים

שלב

תאריך

מה עליך לעשות?

פרסום קול קורא

אוקטובר-נובמבר לסמסטר אביב

מרץ – אפריל
לסמסטר סתיו

לקבל החלטה האם להגיש מועמדות

הגשת מועמדות

תוך חודש מפרסום קול הקורא

להגיש טופס מעומדות ומסמכים נלווים עד למועד הסופי להגשה

החלטת המכללה והוצאת מכתב קבלה או דחיה

תוך חודשיים מהמועד הסופי להגשת המועמדות

לאשר את מכתב קבלת המכתב למייל של המשרד הבינלאומי תוך חמישה ימים

בקשת אישור מהמוסד המארח ע"י המשרד הבינלאומי

כ-4 חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים במוסד

להגיש מועמדות לליודים במסגרת חילופי סטודנטים באתר המוסד המארח

הכנה ליציאה

4 חודשים לפני היציאה לחו"ל

לקיים קשר שוטף עם המשרד הבינלאומי ועם המוסד המארח כדי לתאם את היציאה מבחינה אקדמית ומנהלית.

להכין טופס לימודים (Learning Agreement).

לבדוק

יציאה לחו"ל

 

תחילת סמסטר סתיו או אביב

לבדוק את הלוח האקדמי במוסד בחו״ל ולוודא שהלימודים מתחילים לאחר תום תקופת המבחנים בארץ

שהות בחו"ל

במשך הסמסטר

לסדר מגורים, פתיחת חשבון בנק, כרטיס סים, לימודים וכו' בעזרת המשרד הבינלאומי במוסד המארח

חזרה לארץ

לאחר סיום הסמסטר בחו"ל

להגיש טופס בקשה להכרה בקורסים ודו"ח הערכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחצו כאן לרשימת המוסדות איתם ניתן לקיים חילופי סטודנטים. יש לשים לב שלא כל המוסדות פתוחים לחילופים בכל סמסטר ויש להתעדכן ברשימת הקולות קוראים הפתוחים לסמסטר הקרוב.

 

קורסים במסגרת תוכנית החילופים

 • במהלך סמסטר בחו"ל מצופה מסטודנט לתואר בוגר ללמוד בין 10 ל-20 נ"ז, ומסטודנט לתואר מוסמך ללמוד בין 6 נ"ז ל-10 נ"ז. הקורסים הנלמדים בחו"ל ישמשו תחליף לקורסי בחירה, קורסי חובה או קורסי שפה כמפורט בתקנון חילופי הסטודנטים. לא ניתן למלא את חובת ההשתתפות בקליניקה או ההגשה של עבודות סמינריוניות במסגרת לימודים בחו"ל.
 • במידה והקורס בחו"ל הוא קורס חובה בתוכנית הלימודים: חשוב לוודא כי קיימת חפיפה מרבית בתכני הקורס באוניברסיטה המארחת לבין תכני הקורס במכללת הדסה.
 • אין לקחת קורסים בחו"ל הדומים לקורסים שנלקחו בעבר במכללה.
 • חשוב לברר מול החוג מבעוד מועד מהם החובות לתואר כגון עבודות סמינריוניות, עבודות מעשיות ועבודת גמר כדי לעמוד בכל החובות במסגרת הלימודים במכללה.
 • סטודנט/ית אשר הגיש/ה מועמדות לחילופי סטודנטים בחו"ל אינו/ה יכול/ה להירשם לקורס שנתי באותה שנה של חילופי הסטודנטים.
 • גרירת לימודים מעבר לשנות התקן: יש לקחת בחשבון את האפשרות שיציאה לחילופים תגרום להארכת משך התואר, כולל המשתמע מכך לגבי תשלום שכר לימוד. לצורך היערכות נכונה מומלץ להתייעץ עם נציג/ה במשרד הבינלאומי לפני הגשת המועמדות.
 • יש לקבל אישור מיועץ הלימודים בחוג טרם הגשת הבקשה למשרד הבינלאומי.

 

עלויות

ככלל, עלות החילופין ממומנת ע"י תכנית ארסמוס +, טיסה ושהות.

 • בזמן החילופים, הסטודנט/ית ת/ימשיך לשלם עבור שכר לימוד במכללה, ולא ת/ישלם שכר לימוד למוסד אליו ת/יתקבל במסגרת החילופין, מלבד הוצאות עבור חומרים, ציוד, מעבדה ודמי הרשמה, כנדרש על-ידי המוסד בו מתקיימים לימודיו.
 • יש לקחת בחשבון הוצאות נוספות כמו: דרכון, אשרת כניסה, ביטוח רפואי, מזון. באתר זה ניתן להעריך עלויות מחיה לפי מדינה.

הוראות ליציאה לחילופי סטודנטים

1. הגשת מועמדות לתוכנית

 • קול קורא
  המשרד הבינלאומי יפרסם קול קורא להרשמה לתוכנית, עם קישור לטופס הגשת מועמדות באנגלית.
 • טופס הגשת מועמדות
 • מסמכים נלווים. להגשת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • קורות חיים (באנגלית)
  • מכתב מוטיבציה (באנגלית): יש לתאר את הסיבות לצאת לחילופין, בחירת המוסד המיועד, תוך התייחסות לקשר בין תוכניות הלימודים המוצעות באותו מוסד לבין הלימודים האקדמיים הנוכחיים ו/או העתידיים, לתפוקות הלמידה ולקורסים שצוינו בטופס הגשת המועמדות.
 • ראיון
  מועמדים יוזמנו לראיון אישי עם נציג החוג ונציגות מהמשרד הבינלאומי. הראיון ייערך במלואו באנגלית.
 • סגירת ההרשמה
  • הגשת המועמדות לתוכנית נסגרת לאחר כחודש ממועד הפרסום הקול קורא. בתום תקופת הגשת המועמדות, הבקשות מועברות לשיפוט אקדמי ומנהלי.
  • בקשות שתוגשנה באיחור או לא במלואן לא יועברו לוועדת השיפוט.
 • תהליך השיפוט
  • לאחר המועד הסופי להגשת מועמדות לתוכנית, הבקשות יועברו לחוג הרלוונטי ולמשרד הבינלאומי והמועמדים יקבלו תוך שבועיים מכתב קבלה או דחייה שיישלח בדוא"ל.
  • להלן הקריטריונים לבחירת הסטודנטים המתאימים:
   1. רמת האנגלית היא מתקדמים ב' ומעלה
   2. המלצה של ראש החוג ו/או מסלול
   3. התאמת הסטודנט לפי ההתרשמות ממכתב המוטיבציה ומהריאיון האישי.
 • מכתב הקבלה ואישור הסטודנט
  • סטודנט/ית שהתקבל/ה לתוכנית חילופי הסטודנטים ת/ישובץ על-פי עדיפויותיו/ה ובהתאם לאפשרויות במוסדות המארחים.
  • על הסטודנט/ית להודיע למשרד הבינלאומי שהוא/היא מאשר/ת את היציאה לחילופי סטודנטים לפי פרטי מכתב הקבלה תוך חמישה ימים מיום קבלת הודעת הקבלה במייל.
 • ביטול הרשמה
  • סטודנטים שאישרו את יציאתם לחילופי סטודנטים רשאים לבטל את השתתפותם עד 14 ימים מיום הודעתם לרשות לבינלאומיות, ללא קנס.
  • ביטול מעבר ל-14 ימים יחויב בדמי טיפול וניהול על סך 500 ש"ח.
 • שאלות ועזרה

לשאלות לגבי הגשת המועמדות, ניתן לפנות לתום כהן במשרד הבינלאומי בכתובת: tomco@hac.ac.il

 

2. בקשה למוסד בחו״ל

 • מינוי

לאחר אישור הסטודנט ליציאה לחילופים במוסד בחו"ל, המשרד הבינלאומי ישלח הודעת מינוי רשמית למוסד בחו"ל, המאשרת את מינוי הסטודנט/ית.

 • הגשת בקשה למוסד בחו"ל
  • לאחר אישור המינוי על ידי המוסד בחו"ל, המשרד הבינלאומי ישלח דוא"ל לסטודנטית היוצא/ת עם הנחיות לגבי הגשת הבקשה למוסד בחו"ל. עבור נסיעה לחילופים בסמסטר א' או לשנה מלאה, תהליך הקבלה נמשך בין סוף מרץ ליולי. לסמסטר ב', תהליך הקבלה נמשך בין אוגוסט לדצמבר, בהתאם ללוח זמנים של כל מוסד.
  • בדרך כלל, ההנחיות להמשך הרישום נשלחות (מחו"ל) מספר שבועות לפני המועד האחרון להגשת הבקשה למוסד בחו"ל. אין לפנות באופן עצמאי למוסד בחו"ל עד קבלת הנחיות מתאימות מהמשרד הבינלאומי במכללה או מהמשרד הבינלאומי בחו"ל.
  • הגשת הבקשה למוסדות בחו"ל כוללת העלאת המסמכים הבאים:
   • גיליון ציונים מעודכן
   • המלצות אקדמיות
   • תמונות דרכון מקוריות
   • עותק של הדרכון בתוקף
   • אישורי שפה
   • דוחות בנק
   • אישורי מלגה (אם רלוונטי)
  • על הסטודנטים לוודא מבעוד מועד כי הם עומדים בכל הדרישות המקדימות של המוסד בחו"ל (כגון דרישות שפה, קורסי קדם וכו') המופיעות בדף המידע של כל מוסד, אחרת לא תתאפשר יציאה לחילופים, על אף החלטת המכללה האקדמית הדסה לאשר את הבקשה.

 

   

לקבלת פרטים או תיאום פגישה 2292*
התקשר/י אלינו או מלא/י פרטים ונחזור אליך