ביה”ס הבינתחומי לבריאות חברה ומדע |
ביוטכנולוגיה
B.Sc
הייטק זה ב-DNA שלנו

תקנון החוג

תקנון החוג לביוטכנולוגיה משתלב עם תקנון המכללה האקדמית ומרחיב אותו. וועדת ההוראה של
החוג מופקדת על עדכונו של התקנון מעת לעת.