ביה”ס הבינתחומי לבריאות חברה ומדע |
מדעי האופטומטריה
B.Optom
אופטומטריסט עם נסיון מעשי

לימודי אנגלית

ראש המחלקה לאנגלית: ד"ר נורית מלצר פדון

רכזת המחלקה: אורטל אברמוב 

קבלת קהל: 9:00 - 13:00

טל': 6291315 - 02 

דואר אלקטרוני: english@hac.ac.il

ניתן לפנות במייל בצירוף שם ות.ז.

מדוע לומדים אנגלית?

לימודי אנגלית הינם חלק בלתי נפרד מן התואר האקדמי היום. האנגלית היא שפה בינלאומית המשמשת מדענים, כלכלנים, אנשי תקשורת, טכנולוגיה ומסחר. ומהווה כלי הכרחי בתקשורת אישית, רשמית, מקצועית ומדעית. שליטה טובה באנגלית חיונית לכל אדם הרוצה להבטיח לעצמו עתיד מקצועי.

איך נקבעות רמות הלימוד?

הדרישות לרמת האנגלית נקבעות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

רמת האנגלית של כל נרשם ללימודים במכללה נקבעת אך ורק על פי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית או על פי תוצאות מבחן אמי"ר (או אמיר"ם- מבחן אמיר ממוחשב) והמכללה איננה רשאית לסטות מהם.

1. לפטור מלימודי אנגלית זכאים נרשמים אשר השיגו תוצאות אלו: בחינה פסיכומטרית בציון 134 ומעלה / מבחן אמי"ר או אמיר"ם בציון 234 ומעלה.

2. רמה מתקדמים ב' - ציון 120-133 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמיר"ם/ מבחן אמי"ר בציון 220-233. סטודנטים אלו נדרשים לעבור קורס סמסטריאלי בן 4 שעות שבועיות.

3. רמה מתקדמים א' ציון 100-119 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"ם / מבחן אמי"ר בציון 200-219. סטודנטים אלו נדרשים לעבור קורסים סמסטריאליים לפי הפירוט הבא: 
סמסטר א - 4 שעות שבועיות
סמסטר ב - 4 שעות שבועיות

4. רמה בסיסי - ציון 85-99 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"ם או מבחן אמי"ר בציון 185-199. סטודנטים אלו נדרשים לעבור קורסים סמסטריאליים לפי הפירוט הבא: 
סמסטר א - 6 שעות שבועיות 
סמסטר ב - 4 שעות שבועיות 
סמסטר ג (בקורס קיץ או בשנה ב) - 4 שעות שבועיות

5. רמה טרום בסיסי ב' - ציון 70-84 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"ם / מבחן אמי"ר בציון 170-184. סטודנטים אלו נדרשים לעבור קורסים סמסטריאליים לפי הפירוט הבא: 
סמסטר א - 6 שעות שבועיות 
סמסטר ב - 6 שעות שבועיות 
סמסטר ג (בשנה ב) - 4 שעות שבועיות 
סמסטר ד (בשנה ב) - 4 שעות שבועיות

6. רמה טרום בסיסי א' – ציון 55-69 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"ם / מבחן אמי"ר בציון 155-169. סטודנטים אלו נדרשים לעבור קורסים סמסטריאליים לפי הפירוט הבא: 
סמסטר א - 6 שעות שבועיות 
סמסטר ב - 6 שעות שבועיות 
סמסטר ג (בקורס קיץ או בשנה ב) - 6 שעות שבועיות 
סמסטר ד (בשנה ב) - 4 שעות שבועיות
סמסטר ה (בשנה ב או בקורס קיץ) – 4 שעות שבועיות

* הקורסים ברמות טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א' כרוכים בתשלום נוסף על שכר הלימוד.

קורס ברמת מתקדמים ב' הינו קורס חובה, וניתן חינם ללומדים בו במהלך שנת הלימודים. חזרה על קורס זה, כמו חזרה כל קורס בכל אחת מהרמות הקודמות, כרוך בתשלום. 

קורסי הקיץ כרוכים בתשלום גם בקורס ברמת מתקדמים ב'. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

מועמדים ללימודים או סטודנטים אשר רוצים לשפר את הציון באנגלית כדי לעבור רמה יוכלו להבחן במבחן אמיר"ם במכללה במועדים שנקבעים מראש.

על פי החלטת הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה, תינתן האפשרות ללמוד קורסים מקוונים באנגלית של האוניברסיטה הפתוחה ללא תשלום. כל סטודנט יכול לבחור אם ללמוד קורסים אלה או ללמוד בקורס פרונטלי הניתן במכללה שאליו שובץ לפי רמתו.

מידע על קורסים מקוונים

  1. כדי להחליט החלטה מושכלת בדבר הלימודים בקורס המקוון, מומלץ לכל סטודנט להיכנס לאתרי הקורסים המקוונים, ולבדוק באופן אישי אם צורת הלימוד מתאימה לו. לרשימת הקורסים על כל רמותיהם
  2. לא מוצע קורס ברמת מתקדמים ב'. קורס זה יילמד ללא תשלום במסגרת המכללה, במידה והסטודנט ילמד קורס זה במהלך שנת הלימודים , בסמסטר א' / ב'.
  3. יודגש כי הקורסים המקוונים מתנהלים ללא ליווי של המכללה. בכל שאלה הנוגעת לקורסים אלה יש לפנות ישירות למרכז התמיכה באתר הנ"ל או ליצור קשר טלפוני עימם בטלפון: 02-6759555.
  4. סטודנט הלומד בקורס מקוון יבחן בסופו במבחן רמ"א של המרכז הארצי לבחינות וההערכה או במבחן אמיר"ם.
  5. סטודנט אשר לא יעבור את מבחן רמ"א, אמי"ר/ אמיר"ם בציון הדרוש למעבר רמה, יהיה רשאי לחזור על הקורס המקוון או לחילופין להצטרף לקורס המכללתי הפרונטלי בסמסטר העוקב לפי רמתו הנוכחית. 

 

הבוגרים שלנו

אולי יעניין אותך גם...