ביה”ס הבינתחומי לבריאות חברה ומדע |
עיצוב תעשייתי מכליל
B.Des.
עיצוב למין האנושי

סגל החוג