ביה”ס הבינתחומי לחברה וקהילה |
כלכלה וחשבונאות
B.A.
הדרך לקריירה בניהול פיננסי

סגל החוג

 •  
  עדן יורם

  פרופ' עדן יורם

  ראש החוג

 •  
  יצחקי שלמה

  פרופ' יצחקי שלמה
  (Ph.D)

  ראש החוג

 •  
  אליאב דיקלה

  אליאב דיקלה

  רכזת החוג

 •  
  כהן זיו

  עו"ד ורו"ח כהן זיו
  (LL.B., L.L.M., M.B.A.)

  ראש מסלול חשבונאות
  מרצה

  שעות קבלה:
  ימי חמישי לאורך כל הסמסטר בין השעות 14:00-15:00
 •  
  אביעד אביחי

  עו"ד ורו"ח אביעד אביחי

  מרצה

 •  
  אציל אריאל

  ד"ר אציל אריאל
  (Ph.D.)

  מרצה
  מרכז מסלול כלכלה

 •  
  בלנקשטיין אבנר

  רו"ח בלנקשטיין אבנר
  (M.A.)

  מרצה

 •  
  בן-חור איתמר

  רו"ח בן-חור איתמר
  (MBA)

  מרצה

 •  
  בן-חיים הילה

  בן-חיים הילה

  מרצה

 •  
  גולדשטיין אלי

  ד"ר גולדשטיין אלי

  מרצה
  מרצה