ביה”ס הבינתחומי לחברה וקהילה |
פוליטיקה ותקשורת
B.A.
להשפיע בזירות החשובות באמת

פירוט ימי הלימודים

פירוט שעות הלימוד בשנת הלימודים תשע"ח

משך הלימודים הינו שלוש שנים (ששה סמסטרים), הלימודים בחוג מאפשרים עבודה במקביל.

שנה א׳ (סמסטר א׳ + סמסטר ב׳)

יום א' בין השעות 8:00-20:30
יום ג' בין השעות 8:00-15:30. לימודי אנגלית מהשעה 17:00.
יום ה׳ בין השעות 8:00-13:30 (ללומדי אנגלית בלבד 14:30-17:00).

שנה ב׳ (סמסטר א׳ + סמסטר ב׳)

יום א' בין השעות 8:00-20:30
יום ג' בין השעות 08:00-16:45 (ללומדי אנגלית בלבד מהשעה 17:00).
יום ה׳ ללומדי אנגלית בלבד מהשעה 14:30 וכן קורסי בחירה מתוקשבים.

שנה ג׳ (סמסטר א׳ + סמסטר ב׳)

יום א' בין השעות 08:00-18:30
יום ג׳ בין השעות 08:00-16:30

לרשימת הקורסים המלאה
לקובץ PDF עם פירוט ימי ושעות הלימודים בחוג לפוליטיקה ותקשורת (להדפסה)

* שעות הלימודים עשויות להשתנות מעת לעת.

הבוגרים שלנו