הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ביה”ס הבינתחומי לחברה וקהילה |
פוליטיקה ותקשורת

תקנון החוג

תקנון החוג לפוליטיקה ותקשורת משתלב עם תקנון המכללה האקדמית ומרחיב אותו. וועדת ההוראה של 

החוג מופקדת על עדכונו של התקנון מעת לעת.