מרכז אתגרים |
חונכויות

חונכויות

עזרה במקצועות הליבה בהם מתקשים הסטודנטים בדרכים שונות:

  • תגבור מקצועי קבוצתי על ידי איש סגל.
  • חונכות קבוצתית: סטודנט שחונך מספר סטודנטים המתקשים במקצוע מסוים.
  • חונכות אישית: סטודנט שחונך סטודנט המתקשה במקצוע מסוים.

 

סטודנט הזקוק לחונכות ימלא טופס בקשה לחונכות
סטודנט המבקש לשמש כחונך ימלא טופס בקשה לחונכות - חונך
את הטפסים יש לשלוח במייל לענבל: inbalg@hac.ac.il

*חונכות תאושר בהתאם לשיקוליי מרכז אתגרים.

 

חונכויות

 

הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!