מרכז אתגרים |
סטודנטים עם לקויות למידה

סטודנטים עם לקויות למידה

קרין חפוטה, יועצת לקויות למידה: karinha@hac.ac.il
דבורה לוקין, יועצת לקויות למידה: dvoralu@hac.ac.il

תכני הטיפול/ הייעוץ

 • בדיקת אבחונים ואישורי התאמות.
 • בניית תוכנית עבודה מותאמת.
 • מעקב, ליווי ותמיכה בתהליכי הלמידה.
 • הוראה מתקנת ומתן אסטרטגיות לעבודה.
 • הדרכה של חונכים.
 • תיווך בין סטודנטים למרצים.
 • פגישות עם הסגל האקדמי והמנהלי.
 • העברה של סדנאות לאורך השנה בנושאים מגוונים: ארגון וניהול זמן, כתיבה אקדמית, טכנולוגיות מסייעות, התארגנות לקראת מבחנים.

קריטריונים להגשת אבחון לסטודנטים עם לקויות למידה

 • יתקבל אבחון דידקטי שנעשה על ידי גורם מוסמך לאבחון לקויות למידה למבוגרים: מאבחן דידקטי בעל תואר שני בלקויות למידה ממוסד אקדמי מוכר או פסיכולוג חינוכי מומחה בליקויי למידה, בעלי הכשרה לאבחון מבוגרים.
 • האבחון יכלול את כל המבחנים הרלוונטיים (מנגנונים בסיסיים, שפה, קריאה, כתיבה, זיכרון, קשב וריכוז ועוד).
 • האבחון יכלול פרוט של רשימת המבחנים שעבר הנבחן ותוצאותיהם, ציוני נורמות וסטיות תקן על פיהם מוערך הביצוע במבחן וכן מסקנות והמלצות אופרטיביות כפי שהן עולות מן האבחון.
 • תאריך עריכת האבחון הוא עד 5 שנים מתאריך הגשתו, כשלכל המוקדם נערך בגיל 16 ונקשר עם בחינות הבגרות. תנאי זה תקף לכל שנה אקדמית בה הסטודנט לומד במכללה.
 • האבחון נערך בשפת האם של הנבחן, בהתחשב בגיל שבו המאובחן הגיע לארץ.
 • אבחון יכלול נורמות התקפות לגיל המתאים.
 • אישור מנוירולוג או פסיכיאטר על הפרעת קשב בנוסף לאבחון דידקטי, לסטודנטים בעלי הפרעת קשב וריכוז.

הערות חשובות להגשת אבחונים

 • אבחון מת"ל שנעשה מעל גיל 18 תקף לכל החיים. פרטים על אבחוני מת"ל: https://www.nite.org.il/other-tests/matal
 • אבחון שאינו מת"ל תקף לחמש שנים, כשלכל המוקדם נערך בגיל 16 ונקשר עם בחינות הבגרות. האבחון ייבדק בהתאם לקריטריונים הכתובים מעלה.
 • אבחון המצביע על הפרעת קשב וריכוז ללא אבחון דידקטי אינו מקנה זכות למתן התאמות.
 • לגבי כל סוגי האבחונים, המכללה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את ההמלצות בדו"ח האבחון, כולן או מקצתן, או לדרוש מן התלמיד אבחון נוסף.

הגשת אבחונים לצרכי התאמות

 • לבדיקת זכאות להתאמות בבחינות יש להגיש בקשה למרכז אתגרים בפניות מינהליות באורביט לקביעת פגישה עם הצוות המקצועי במרכז.
 • ניתן להגיש אבחונים ובקשות להתאמות עד חודש לפני תחילת תקופת הבחינות בכל סמסטר.
 • מומלץ לתאם פגישה מסודרת לייעוץ לפני אבחון עם יועצי מרכז אתגרים לפני שנגשים לאבחון כלשהוא.

סטודנטים הזכאים להתאמות יוכלו לראות ולהדפיס את ההתאמות שלהם דרך האזור האישי באורביט לייב > אישורי טפסים ללא תשלום > בהפקת אישורים או טפסים > התאמות בחינות.

לקריאת המאמר "כמה מילים על מושגים הקשורים ללמידה"

 

 

הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!