מרכז אתגרים |
סטודנטים עם מגבלות גופניות, רגשיות, רפואיות המשפיעות על הלמידה

סטודנטים עם מגבלות גופניות, רגשיות, רפואיות המשפיעות על הלמידה

ענבל שלום, רכזת נגישות ויועצת לסטודנטים עם מגבלות רפואיות, חונכויות ותגבורים: inbalg@hac.ac.il


המכללה האקדמית הדסה רואה בהנגשת הלימודים במכללה ערך עליון. רכזת הנגישות במכללה אחראית על תחום הנגישות האקדמית ונגישות השרות. היא אמונה על מתן התאמות בבחינות לאנשים המתמודדים עם מגבלה קבועה או זמנית, וכן על מתן ליווי ייעוץ והכוונה במהלך הלמידה, על סמך אישורים רפואיים רלוונטיים. רכזת הנגישות נמצאת בקשר עם גורמי חוץ כגון ביטוח לאומי, משרד הביטחון ועוד.

 

ליבי קסטנר, יועצת בתחום בריאות הנפש: libbyka@hac.ac.il


מענה לסטודנטים עם קשיים בתחום הנפשי או קשיים בתפקוד האקדמי על רקע אתגרים קוגניטיביים אחרים שאינם לקויות למידה (פגיעות ראש למשל).

 

לצורך התאמות על בסיס מגבלות גופניות, רגשיות או רפואיות המשפיעות על הלמידה, על הסטודנט להגיש טופס "אישור רפואי לצורך קביעת התאמות" (פרוט הטפסים בסוף העמוד) החתום על ידי גורם מוסמך ומומחה בתחום (למשל בעיות אורטופדיות ידווחו על ידי אורטופד ולא על ידי רופא משפחה).

על הסטודנט להעלות את המסמכים הדרושים לפניות מינהליות באורביט בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד תום החודש הראשון של סמסטר א'. במקרה של מגבלה חדשה במהלך שנת הלימודים, על הסטודנט להגיש את המסמכים מיד עם קבלת האבחנה והגדרת המגבלה.

המסמך צריך לכלול:

• אבחנה ברורה האם המצב כרוני או זמני.
• השפעת המגבלה על חיי הסטודנט תוך התמקדות בהשפעת המגבלה על הלימודים ועל ההתנהלות היומיומית.
• המלצה להתאמות במבחנים שיכולות להקל על התמודדות הסטודנט בבחינה – יש לפרט מה התועלת בכל התאמה.
• אישור לצורך התאמות לימודיות. במידה והסטודנט עובר טיפולים יש לפרט את השפעתם ותופעות לוואי אפשריות.

שימו לב! יש למלא את הטופס הרפואי הרלוונטי מרשימה זו:

אישור רפואי לצורך קביעת התאמות - לקות שמיעה
אישור רפואי לצורך קביעת התאמות - מגבלה אורטופדית
אישור רפואי לצורך קביעת התאמות - מגבלה נפשית
אישור רפואי לצורך קביעת התאמות מחלה כרונית – נוירולוגית
אישור רפואי לצורך קביעת התאמות - אחר

*אין המכללה מתחייבת לקבל את ההמלצות וליישמן כלשונן.

סטודנטים הזכאים להתאמות יוכלו לראות ולהדפיס את ההתאמות שלהם דרך האזור האישי באורביט לייב > אישורי טפסים ללא תשלום > בהפקת אישורים או טפסים > התאמות בחינות.

הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!