הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה
< חזרה לרשימה

שכר לימוד שנת תשע"ד

שכר לימוד

במכללה מונהג שכר לימוד אוניברסיטאי - הזהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות. 

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ד טרם נקבע. 

עם קביעת שכר הלימוד תפורסם הודעה על לוח המודעות במכללה.

שכר לימוד מוגבר 

סטודנט שמקבל מימון מלא או חלקי מגורם חיצוני (מחוץ למכללה) וכן סטודנט שאינו אזרח מדינת ישראל, יחויב בשכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד הרגיל.

שכר לימוד מופחת

שימו לב! שכר הלימוד לתואר ראשון הינו שכר לימוד מופחת שזכאי לו סטודנט לתואר ראשון שהשלים 18 נקודות זכות במצטבר. סטודנט אשר טרם השלים 18 נקודות זכות, יחויב בשכר הלימוד הרגיל (כפי שמחויב סטודנט לתואר שני) וזאת בהתאם להחלטת הממשלה.