הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ביה”ס הבינתחומי לבריאות חברה ומדע |
התפתחות הילד עם צרכים מיוחדים M.A.

תואר שני בהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים

תחום התפתחות הילד עם צרכים מיוחדים התפתח מאוד בשני העשורים האחרונים בעקבות תוספת של מסגרות טיפוליות רבות אשר פונות לטפל בילדים אלו, הנזקקים לליווי ייחודי ומותאם. מקצועות שונים כיום קשורים לטיפול בילדים עם קשיי התפתחות בנוסף לרפואה – קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ומטפלים מדיסציפלינות קרובות כמו פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית. עם צמיחת התחום התעורר צורך באנשי מקצוע בכירים אשר ישפרו את השירות הרב מקצועי הניתן לילדים ולמשפחותיהם. תכנית התואר השני בהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים נפתחה על מנת לתת מענה וידע נדרש לפיתוח וניהול עבודה רב מקצועית בתחום זה. תכנית זו היא תכנית ייחודית בכך שהיא עוסקת בהתפתחות של ילדים עם צרכים מיוחדים בגילאים לידה עד 18.

תכנית הלימודים תספק ראיה רחבה על כל התחומים הקשורים בתהליכי האבחון והטיפול בילדים עם הפרעות התפתחותיות. בכך התוכנית מכשירה את המסיימים לתפקידי ניהול של היחידות השונות העוסקות באבחון וטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים. בנוסף היא מקנה להם יכולת טובה להדריך הורים המהווים חלק אינטגרלי של הטיפול בילדם עם הצרכים המיוחדים. בוגרי תכנית התואר השני בהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים יהיו בעלי כלים טובים יותר לקדם את הידע המקצועי של כלל העובדים בתחומים השונים, וזאת באמצעות ישיבות צוות והדרכה. הראיה הרחבה של התחום גם מכשירה את הסטודנט לתכנון ולבצוע מחקרים רב מקצועיים בתחום התפתחות הילד שכן רוב המחקרים ההתפתחותיים הנם רב תחומיים.

פרופ' אשר אור-נוי עומד בראש התכנית. פרופ' אור-נוי הקים וניהל במשך כ 20 שנה את המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו במשרד הבריאות ובתוקף תפקיד זה הוא תרם רבות לפיתוח המערך ההתפתחותי על כל מרכיביו בפריסה ארצית נרחבת וכן הכתיב את עקרי המדיניות בתחום זה במהלך התקופה ודחף לחקיקת חוקים ותקנות למתן השירותים ההתפתחותיים בארץ.

למתקבלים לתכנית המוסמך בהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים תינתן מלגה בגובה 5,000 ש"ח.

תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים נפרשת על פני שנתיים במסגרת של יום לימודים מלא בשבוע ונוסף קורסי בחירה, כך שתתאים גם לעובדים המקבלים אפשרות ליום לימודים שבועי. היא כוללת לימודי חובה, סמינר מחקר, סמינר מעשי הכולל הצגת מקרים, התנסות מעשית בצורת תצפיות במערך ההתפתחותי, עבודה מסכמת ולימודי בחירה. אין צורך בכתיבת תזה מחקרית. הנושאים שיילמדו יגדירו לסטודנטים את היסודות של כל אחד ממקצועות הבריאות ככל שהנושא נוגע לילדים עם צרכים מיוחדים ואת העקרונות הפיזיולוגיים הקוגניטיביים ההתנהגותיים והרגשיים במעגל ההתפתחות. יושם דגש מיוחד על חשיבות העבודה הרב מקצועית במסגרות התפתחות הילד. יילמדו גם קורסים ייחודיים על הפרעות התפתחותיות/התנהגותיות שכיחות שהגישה אליהן היא רב מקצועית כמו הפרעת קשב וריכוז, אוטיזם, לקויות למידה, שיתוק מוחין, הפרעות התנהגות בתינוקות ובילדים, כאשר בכל אחד מקורסים אלו יודגש ההיבט הרב מקצועי באיתור, באבחון ובטיפול. תכנית הלימודים לתואר שני בהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים נותנת דגש מיוחד על תפקידם של ההורים בטיפול היום יומי בילד עם ההפרעה ההתפתחותית וכיצד ניתן לרתום אותם לתהליך הטיפול.

התכנית נפרשת על פני שנתיים במסגרת של יום לימודים אחד בשבוע בלבד, יום חמישי (09:00-18:00). שלושה ימי חמישי בחודש בקמפוס ויום חמישי אחד בחודש במסגרת של לימודים מקוונים.

היקף הלימודים והמקצוע

בשנת הלימודים הראשונה בתכנית ניתנים כל הקורסים המקנים את ההבנה הבסיסית בהתפתחות הילד והיסודות של ההסתכלות הרב מקצועית על הילד הסובל מהפרעה התפתחותית. בסמסטר הראשון יינתן הבסיס להבנת העקרונות ההתפתחותיים (שלושה קורסי ליבה בנושאים: נוירו-אנטומיה ונוירו-פיזיולוגיה, גדילה והתפתחות במעגל החיים, פסיכולוגיה התפתחותית) וכן קורס בנושא הורות והמשפחה התומכת. בסמסטר השני יילמדו נושאים כמו עקרונות ניהול מערך רב מקצועי, עקרונות בניהול צוות, הפרעות קשב וריכוז, שיטות מחקר כמותני וכן תכתב עבודת הסמינר.

בשנה השנייה יועמק הידע על ידי למידה קונקרטית של גישות רב מקצועיות באבחון ובטיפול של בעיות התפתחותיות שכיחות, כולל ליקויי למידה, אוטיזם, ליקוי שפה ותקשורת, הפרעות מוטוריות, ונושאים כגון טיפול רגשי ומשפחתי וילדים ונוער בסיכון.

הסמינר במחקרים רב מקצועיים בהתפתחות הילד ועבודת סמינר המחקר (בשנה א') והעבודה המסכמת (בשנה ב') מהווים מרכיב חשוב של הלמידה במהלך כל השנתיים. הסמינר המעשי במסגרתו יוצגו מקרים קליניים על ידי הסטודנטים (שנה ב'), יאפשר תרגול תיאורטי של תכנון העבודה רב מקצועית בילד המיוחד במסגרת משפחתו. ההתנסות המעשית (שנה ב') תאפשר היכרות עם צורת העבודה האבחונית והטיפולית של מקצועות הבריאות השונים וכן עם התהליכים הרב-מקצועיים לטיפול בילד המיוחד. כמו כן תאפשר ההתנסות היכרות עם עבודתם של מנהלי צוותים רב-מקצועיים.

מסלול התכנית הוא ללא תזה.

מערכת שעות לדוגמה

מערכת שעות תשפ"ג לדוגמה להורדה

למי מיועדת התכנית

תכנית התואר השני בהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים פונה לבוגרים מדיסציפלינות שונות, בעלי תואר ראשון לפחות במקצועות הבריאות: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, עבודה סוציאלית, סיעוד, חינוך מיוחד, רפואה ומקצועות הטיפול ביצירה והבעה. במידה וסטודנטים ממקצועות משיקים אחרים יהיו מעוניינים להצטרף תישקל כל פנייה לגופה.

התכנית מיועדת לאנשי מקצועות הבריאות בעלי תואר ראשון ומעלה המתעניינים ועוסקים בתחום התפתחות הילד בכלל ובילדים עם צרכים מיוחדים בפרט, המבקשים להעמיק את ידיעותיהם בתחומים אלה ובעיקר בהיבט העבודה הרב-מקצועית והמחקר בילדים עם צרכים מיוחדים.

התוכנית נותנת מענה ייחודי לאנשי מקצוע הממלאים תפקידי ניהול ביחידות ההתפתחותיות, במעונות היום השיקומיים או במרכזים לגיל הרך או לאנשי מקצוע המייעדים את עצמם לתפקידי ניהול, המבקשים להעמיק את הידע ולרכוש כלים לניהול מערכות רב מקצועיות המטפלות בילדים עם צרכים מיוחדים. התוכנית גם מכשירה אנשים בעלי ידע ויכולת לשמש כאחראים לטיפול ( CASE MANAGER) בילדים עם בעיות התפתחותיות מרובות.

תנאי קבלה

תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 85 ומעלה במקצועות הבריאות ומקצועות טיפוליים, כגון: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, הפרעות בתקשורת, עבודה סוציאלית, סיעוד, חינוך מיוחד, רפואה, טיפול במקצועות יצירה והבעה.

ראיון/ועדת קבלה.

מועמדותם של בעלי תואר ראשון מתחומים משיקים אחרים תישקל כל פנייה לגופה.

מועמדים שעברית אינם שפת אימם נדרשים להציג ציון גבוה מ-120 במבחן יע"ל. 

התכנית אושרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה והענקת התואר מותנית באישורה.

בסיום הלימודים

מוסמכי התוכנית יהיו בעלי ידע רחב ומעמיק יותר מאנשי המקצוע אשר סיימו את לימודיהם במקצועות השונים אפילו אם הם רכשו כבר ניסיון בעבודתם. הם יענו על הצרכים הרבים לטיפול רב מקצועי משולב בילד עם העיכוב ההתפתחותי המורכב ובמשפחתו. הם גם יוכלו למלא במקצועיות רבים מתפקידי הניהול ביחידות ההתפתחותיות ובמעונות היום השיקומיים, כולל המרכזים לגיל הרך הפועלים במסגרת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון. מוסמך התכנית גם יתוודע לעקרונות בסיסיים של מחקר בתחום האבחון והטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים ובמיוחד מחקר רב מקצועי.

כישורים שירכשו בוגרי התכנית כוללים:

• ארגון וניהול עבודה רב מקצועית ביחידות השונות העוסקות בהתפתחות הילד.

• הבוגרות והבוגרים ידעו לכוון את המתווה הטיפולי לילד עם קשיים התפתחותיים לקבלת טיפול על ידי הגורמים המקצועיים השונים בהתאם לליקויים מהם הוא סובל.

• הבוגרים והבוגרות ידעו לשלב את ההורים (כלומר את המטפל בילד במסגרת המשפחתית) בטיפול בילד עם הקשיים ההתפתחותיים.

• הבוגרות והבוגרים יחזיקו בידע מקצועי כללי על כל התחומים הקשורים לאבחון וטיפול בילדים עם ליקויי התפתחות כך שיוכלו לשלב אותם בטיפול הכוללני בילד עם ההפרעות ההתפתחותיות.

• הבוגרות והבוגרים יכירו לעומק את השירותים הקיימים בארץ לילדים עם הפרעות התפתחותיות.

• ירכשו הבנה מעמיקה של הגורמים הסביבתיים, הרגשיים והחברתיים העלולים להפריע להתפתחות הילד ושל גורמי החוזק העשויים לשפר את הגישה הטיפולית.

• הבוגרות והבוגרים ילמדו להעריך ולנתח באופן ביקורתי מחקרים בתחום התפתחות הילד עם הצרכים המיוחדים.

קראו על מטרות הלימודים וכיווני קריירה