הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ביה”ס הבינתחומי לחברה וקהילה |
עבודה סוציאלית B.S.W

תואר ראשון בלימודי עבודה סוציאלית

התכנית לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית הדסה הוקמה במטרה ליצור סביבה אקדמית-לימודית איכותית מתוך מחויבות לערכי העבודה הסוציאלית ובהתחשב במרקם החברתי-קהילתי של העיר ירושלים על קהילותיה ומגזריה השונים.

מטרות לימודי העבודה הסוציאלית הינן להקנות ידע תיאורטי בסיסי והתנסות מקצועית אשר יכשירו את הסטודנט לעבודה עם אוכלוסיות מקהילות שונות. תכנית הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית במכללה האקדמית הדסה מתבססת על תפישת עולם הומניסטית חברתית-סוציאלית וכוללנית ועל צדק חברתי, המותאמת לאופי המכללה ולצרכים והמאפיינים הייחודיים של המרחב הגיאוגרפי, חברתי של ירושלים וסביבותיה.

התכנית שואפת לפתח אצל הסטודנט זהות מקצועית, חשיבה ביקורתית, מודעות אישית ורגישות רב-תרבותית, והקניית כלים טיפוליים שבאמצעותם יוכל בוגר התכנית לתת מענה מקצועי הולם לצרכיהן המגוונים של האוכלוסיות הנזקקות לשירותיו. דגש מיוחד יושם על ערכי המקצוע וכללי האתיקה.

דגש על ההיבטים הרב תרבותיים של ירושלים

בשל אופייה הייחודי של ירושלים יושם בתכנית הלימודים לעבודה סוציאלית דגש מיוחד על ההיבטים הרב-תרבותיים בחברה הירושלמית מבחינת תרבות, לאום, דת, מבנה חברתי וקהילתי. בתכנית יושם דגש על קהילות וקבוצות בחברה הישראלית ובהיבט הרב-תרבותי בטיפול. בין הקורסים הנלמדים במסגרת החוג לעבודה סוציאלית - קורס העוסק באסתטיקה של ההדרה, קורס ייחודי על החברה החרדית וקורס ייחודי על החברה הערבית. בקורס מבוא לסוציולוגיה ובקורס שמתעמק בסוגיות בסוציולוגיה בחברה הישראלית יושם דגש על הייחודיות של הקבוצות השונות אותן יפגשו הסטודנטים והעובדים הסוציאליים לעתיד בעבודתם בעיר ירושלים. נושא זה יעבור כחוט השני בכל קורסי התכנית, ובעיקר בקורסי המתודה.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים תתפרס על פני שלוש שנים אקדמיות ושישה סמסטרים. 

התכנית מבוססת על הגישה הכוללנית בעבודה סוציאלית, המדגישה את מגוון המתודות המרכזיות (עבודה פרטנית, קבוצתית וקהילתית). במסגרת הלימודים ירכוש הסטודנט ידע בסיסי במדעי החברה וההתנהגות ובהכרת מערכת השירותים החברתיים. במוקד ההכשרה עומדים עקרונות, ערכים ודרכי טיפול לצד היכרות עם ידע ומיומנויות למחקר וההערכה.

בשנת הלימודים תשפ"ב יתקיימו לימודים במתכונת הבאה:
בשנה א' יתקיימו שלושה ימי לימודים בשיעורים השונים (חובת נוכחות): בימים ראשון ורביעי יתקיימו שיעורים פרונטליים במכללה, ויום חמישי יהיה יום לימודים מקוון (בזום).
ביום שלישי יתקיימו מפגשים של הכשרה מעשית (סיורים וימי עיון), על פי לו"ז שיינתן בתחילת השנה.
(ביום שני יתקיימו שיעורי עברית לסטודנטים שנדרשים לכך, אך לא יתקיימו שיעורים בחוג ביום זה לשנה א').

בשנה ב' יתקיימו שלושה ימים לימודים בשיעורים השונים (חובת נוכחות): בימים שלישי וחמישי יתקיימו שיעורים פרונטליים במכללה, ויום ראשון יהיה יום לימודים מקוון (בזום).
ימים שני ורביעי יוקדשו להכשרה המעשית – לפי השיבוצים של כל סטודנט.

בשנה ג' יתקיים יום לימודים פרונטלי ביום חמישי, ועוד יום לימודים מקוון (בזום) ביום שלישי – חובת נוכחות.
ימים שני ורביעי יוקדשו להכשרה המעשית – לפי השיבוצים של כל סטודנט.

בשנת הלימודים תשפ"ג יתקיימו לימודים במתכונת הבאה:
בשנה א' יתקיימו שלושה ימי לימודים בשיעורים השונים (חובת נוכחות): בימים שני ורביעי יתקיימו שיעורים פרונטליים במכללה, ויום חמישי יהיה יום לימודים מקוון (בזום).
ביום שלישי יתקיימו מפגשים של הכשרה מעשית (סיורים וימי עיון), על פי לו"ז שיינתן בתחילת השנה.
(ביום ראשון יתקיימו שיעורי עברית לסטודנטים שנדרשים לכך, אך לא יתקיימו שיעורים בחוג ביום זה לשנה א').

בשנה ב' יתקיימו שלושה ימים לימודים בשיעורים השונים (חובת נוכחות): בימים שלישי וחמישי יתקיימו שיעורים פרונטליים במכללה, ויום ראשון יהיה יום לימודים מקוון (בזום).
ימים שני ורביעי יוקדשו להכשרה המעשית – לפי השיבוצים של כל סטודנט.

בשנה ג' יתקיים יום לימודים פרונטלי ביום חמישי, ועוד יום לימודים מקוון (בזום) ביום שלישי – חובת נוכחות.
ימים שני ורביעי יוקדשו להכשרה המעשית – לפי השיבוצים של כל סטודנט.

אין לימודים בימי שישי לכל השנתונים.

מערכת שעות לדוגמא

מערכת שעות שנה א תשפ"ג - החוג לעבודה סוציאלית
מערכת שעות שנה ב תשפ"ג - החוג לעבודה סוציאלית
מערכת שעות שנה ג תשפ"ג - החוג לעבודה סוציאלית

* ייתכנו שינויים בימים ובשעות הלימודים