ללמוד אצלנו   סיוע

מרכז אתגרים

מרכז אתגרים ע"ש הנרייטה סאלד תומך בסטודנטים עם צרכים מיוחדים על מנת שיוכלו למצות את מלוא הפוטנציאל הלימודי שלהם. המרכז מעניק תמיכה וליווי פרטני לסטודנטים המשתייכים לאחת מאוכלוסיות המוזכרות בהמשך.
הטיפול בסטודנטים הינו הוליסטי, ומתייחס לכל מישורי הקושי ולקשרי הגומלין ביניהם.

מנהלת המרכז: עפרה רותם
יועצי המרכז: רנית גבריאליאייל קורן
יועצת לעניני סטודנטים מהחברה הערבית: רחיק דקה
רכזת המרכז: ענבל גולן

למי המרכז מסייע? 

 • סטודנטים עם מגבלות גופניות ו/או רפואיות המשפיעות על הלמידה.
 • סטודנטים עם לקות למידה. 
 • סטודנטים אשר שפת אמם אינה עברית.

חוברת הסבר לסטודנט "נבוכים ומבוכים באקדמיה" 

לקריאת המאמר 'כמה מילים על מושגים הקשורים ללמידה'

יצירת קשר

טלפון: 02-6291910
פקס: 02-6292610

קבלת קהל

ימים א' עד ה' 08:30-14:00

מיקום המרכז

מרכז אתגרים נמצא בבניין המכללה בקומת הקרקע, ליד מועדון הסטודנט ומול הקפיטריה.

שירותי המרכז:

 • ייעוץ אישי - בעברית ובערבית.
 • הפניה לאבחון ו/או טיפול.
 • מענה על שאלות כלליות בנושא לקויות למידה, השלכותיהן ודרכי התמודדות.
 • סדנאות להקניה ו/או לשיפור מיומנויות למידה: במרכז מועברות סדנאות להקניה ולשיפור מיומנויות למידה. הסדנאות מקנות אסטרטגיות למידה מותאמות לקורסים אקדמיים והתמודדות עם מבחנים. 
 • סדנאות להעצמה אישית.
 • סיוע פרטני לסטודנטים בשיפור כישורי למידה.
 • התאמות במבחנים - מיועדות לסטודנטים המשתייכים לאחת מן הקבוצות, מתוך הכרה בצורכיהם המיוחדים. סטודנט המקבל התאמות נדרש להגיש את האישור מבעוד מועד למזכירות החוג שבו הוא לומד, אשר תדאג לקיומן בפועל. על הסטודנט להציג את האישור בכל בחינה ובחינה. במכללה האקדמית הדסה קיימות התאמות שונות בהתאם לסוג הלקות, חומרתה ודרישות החוג הרלוונטי. 
 • חונכויות - אישית וקבוצתית.
 • תמיכה טכנית - טכנולוגיות מסייעות בהתאם לצורך וצילומים.

איך מגישים בקשה לסיוע ?

סטודנטים עם מגבלה פיזית, חושית ו/או קוגניטיבית

סטודנט יוכר כבעל מגבלה פיזית, חושית ו/או קוגניטיבית המשפיעה על הלמידה במידה ויגיש טופס "אישור רפואי לקבלת התאמות" החתום על ידי גורם מוסמך ומומחה בתחום (למשל בעיות אורטופדיות ידווחו על ידי אורטופד ולא על ידי רופא משפחה) - להורדת הטופס

המסמך צריך לכלול:

 • אבחנה ברורה האם המצב כרוני או זמני. 
 • השפעת המגבלה על חיי הסטודנט תוך התמקדות בהשפעת המגבלה על הלימודים ועל ההתנהלות היומיומית.
 • המלצה להתאמות במבחנים שיכולות להקל על התמודדות הסטודנט בבחינה – יש לפרט מה התועלת בכל התאמה.
 • אישור לצורך התאמות לימודיות. במידה והסטודנט עובר טיפולים יש לפרט על השפעתם ותופעות לוואי אפשריות.

על הסטודנט למסור את המסמכים הדרושים בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד תום החודש הראשון של סמסטר א'. במקרה של מגבלה חדשה במהלך שנת הלימודים, על הסטודנט להגיש את המסמכים מייד עם קבלת האבחנה והגדרת המגבלה. 

אין המכללה מתחייבת לקבל את ההמלצות וליישמן כלשונן. 

סטודנטים עם לקות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז

סטודנט יוכר כבעל לקות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז רק אם יגיש אבחון מקצועי.

לגבי לקות למידה, יתקבל אבחון שנעשה על ידי גורם מוסמך לאבחון ליקויי למידה למבוגרים:

 • מאבחן דידקטי בעל תואר שני בלקויות למידה ממוסד אקדמי מוכר או פסיכולוג חינוכי מומחה בליקויי למידה, בעלי הכשרה לאבחון מבוגרים. 
 • האבחון יכלול את כל המבחנים הרלוונטיים ( מנגנונים בסיסיים, שפה, קריאה, כתיבה, זיכרון, קשב וריכוז ועוד).
 • האבחון יכלול פרוט של רשימת המבחנים שעבר הנבחן ותוצאותיהם, ציוני נורמות וסטיות תקן על פיהם מוערך הביצוע במבחן וכן מסקנות והמלצות אופרטיביות כפי שהן עולות מן האבחון. 
 • תאריך עריכת האבחון הוא עד 5 שנים מתאריך הגשתו, כשלכל המוקדם נערך בגיל 16 ונקשר עם בחינות הבגרות. תנאי זה תקף לכל שנה אקדמית בה הסטודנט לומד במכללה. לא יתקבלו אבחונים משנים מוקדמות יותר. 
 • האבחון נערך בשפת האם של הנבחן, בהתחשב בגיל שבו המאובחן הגיע לארץ.

לגבי הפרעת קשב, להלן הקריטריונים להכרה במבוגרים עם הפרעת קשב כפי שמופיעים בחוזר משרד הבריאות (דצמבר, 2010): 

 • האבחון נערך על ידי גורם מוסמך לאבחון הפרעת קשב וריכוז: פסיכיאטר, נוירולוג או פסיכולוג חינוכי מומחה בעל הכשרה לאבחון הפרעת קשב בקרב מבוגרים. 
 • האבחון יכלול הערכה קלינית הכוללת: היסטוריה מפורטת של האדם, הערכה מלאה על פי הקריטריונים של המדריך העדכני של DSM, בדיקה קלינית מפורטת ושלילת אבחנות או הסברים חלופיים. רצוי להישען גם על מדדים אובייקטיביים כגון מבחנים ממוחשבים( TOVA, MOXO, BRC).

ניתן להגיש אבחון קשב רק במקרה שהיה אבחון קשב או אבחון דידקטי/פסיכודידקטי בעבר רק בתנאי שהם מצביעים על עדות ברורה לקיומה של הפרעת קשב והדבר כתוב במפורש באבחון. אבחון קשב ראשון יחייב השלמת מידע באמצעות אבחון דידקטי.

התאמות בבחינות ניתנות על פי סוג הלקות, מידת חומרתה וכן לפי דרישות המקצוע הנלמד ומידת הישימות של ההתאמה במסגרת המכללה.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את ההמלצות בדו"ח האבחון, כולן או מקצתן, או לדרוש מן התלמיד אבחון נוסף. 

סטודנטים אשר עברית אינה שפת אמם 

 • עולה חדש - סטודנט יוכר כעולה חדש במידה וזמן שהותו בישראל היא לכל היותר 5 שנים. אם הסטודנט שירת בצה"ל / שירות לאומי, זמן השירות יתווסף לקריטריון השנים הרשום.
 • סטודנטים יוצאי אתיופיה שעלו לישראל ב 15 שנים האחרונות. על הסטודנט למסור שני צילומים של תעודת העולה, בהקדם האפשרי וכל המאוחר עד תום החודש הראשון של סמסטר א'. 
 • סטודנט מן החברה הערבית.

 

אולי יעניין אותך גם...

   

לקבלת פרטים או תיאום פגישה 2292*
התקשר/י אלינו או מלא/י פרטים ונחזור אליך