הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   סיוע

מרכז אתגרים

מרכז אתגרים ע"ש הנרייטה סאלד תומך בסטודנטים עם צרכים מיוחדים על מנת שיוכלו למצות את מלוא הפוטנציאל הלימודי שלהם. המרכז מעניק תמיכה וליווי פרטני לסטודנטים המשתייכים לאחת מאוכלוסיות המוזכרות בהמשך.

הטיפול בסטודנטים הינו הוליסטי, ומתייחס לכל מישורי הקושי ולקשרי הגומלין ביניהם.

מנהלת המרכז: עפרה רותם
יועצות המרכז: רנית גבריאלי, דבורה לוקין
מרפאה בעיסוק: ליבי קסטנר
יועצת לסטודנטים מהחברה הערבית: אמל קמוע ג'יריס
רכזת לסטודנטים מהחברה האתיופית: דורית סהלו
רכזת נגישות, חונכויות ותגבורים: ענבל שלום
רכזת מרכז אתגרים וקורסי הקיץ: גילי פרידמן אלחרר

קמפוס שטראוס: רכזת: יעל ראק, יועץ גברים: גיא חטואל, יועצת נשים: מרב בליקוב.

למי המרכז מסייע? 

 • סטודנטים עם מגבלות גופניות ו/או רפואיות המשפיעות על הלמידה.
 • סטודנטים עם לקות למידה. 
 • סטודנטים אשר שפת אמם אינה עברית.

לקריאת המאמר "כמה מילים על מושגים הקשורים ללמידה"

יצירת קשר

טלפון: 02-6291910
פקס: 02-6292610

etgarim@hac.ac.il

קבלת קהל

ימים א' – ה'
08:00-15:00

מיקום המרכז

מרכז אתגרים נמצא בבניין הלמסלי, קומה 5.

שירותי המרכז:

 • ייעוץ אישי - בעברית ובערבית.
 • הפניה לאבחון ו/או טיפול.
 • מענה על שאלות כלליות בנושא לקויות למידה, השלכותיהן ודרכי התמודדות.
 • סדנאות להקניה ו/או לשיפור מיומנויות למידהבמרכז מועברות סדנאות להקניה ולשיפור מיומנויות למידה. הסדנאות מקנות אסטרטגיות למידה מותאמות לקורסים אקדמיים והתמודדות עם מבחנים. 
 • סדנאות להעצמה אישית.
 • סיוע פרטני לסטודנטים בשיפור כישורי למידה.
 • התאמות במבחנים - מיועדות לסטודנטים המשתייכים לאחת מן הקבוצות, מתוך הכרה בצורכיהם המיוחדים. סטודנט המקבל התאמות נדרש להגיש את האישור מבעוד מועד למזכירות החוג שבו הוא לומד, אשר תדאג לקיומן בפועל. על הסטודנט להציג את האישור בכל בחינה ובחינה. במכללה האקדמית הדסה קיימות התאמות שונות בהתאם לסוג הלקות, חומרתה ודרישות החוג הרלוונטי. 
 • תמיכה טכניתטכנולוגיות מסייעות בהתאם לצורך וצילומים.
 • אחריות על קורסי עברית לחייבים.

נגישות במכללה

המכללה האקדמית הדסה רואה בהנגשת הלימודים במכללה ערך עליון. רכזת הנגישות במכללה אחראית על תחום הנגישות האקדמית ונגישות השרות. היא אמונה על מתן התאמות בבחינות לאנשים המתמודדים עם מגבלה קבועה או זמנית, וכן על מתן ליווי ייעוץ והכוונה במהלך הלמידה, על סמך אישורים רפואיים רלוונטים. רכזת הנגישות נמצאת בקשר עם גורמי חוץ כגון ביטוח לאומי, משרד הביטחון וכו'.

איך מגישים בקשה לסיוע ?

סטודנטים עם מגבלה פיזית, חושית, נפשית ו/או קוגניטיבית

סטודנט יוכר כבעל מגבלה פיזית, חושית ו/או קוגניטיבית המשפיעה על הלמידה במידה ויגיש טופס "אישור רפואי לקבלת התאמות" החתום על ידי גורם מוסמך ומומחה בתחום (למשל בעיות אורטופדיות ידווחו על ידי אורטופד ולא על ידי רופא משפחה) - להורדת הטופס

המסמך צריך לכלול:

 • אבחנה ברורה האם המצב כרוני או זמני. 
 • השפעת המגבלה על חיי הסטודנט תוך התמקדות בהשפעת המגבלה על הלימודים ועל ההתנהלות היומיומית.
 • המלצה להתאמות במבחנים שיכולות להקל על התמודדות הסטודנט בבחינה – יש לפרט מה התועלת בכל התאמה.
 • אישור לצורך התאמות לימודיות. במידה והסטודנט עובר טיפולים יש לפרט על השפעתם ותופעות לוואי אפשריות.

על הסטודנט למסור את המסמכים הדרושים בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד תום החודש הראשון של סמסטר א'. במקרה של מגבלה חדשה במהלך שנת הלימודים, על הסטודנט להגיש את המסמכים מייד עם קבלת האבחנה והגדרת המגבלה. 

אין המכללה מתחייבת לקבל את ההמלצות וליישמן כלשונן. 

בקשה להתאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב

הגשת אבחונים

 • ניתן להגיש אבחונים ובקשות להתאמות עד חודש לפני מועד הבחינות בכל סמסטר.
 • בכדי להגיש בקשה לקבלת התאמות בבחינות יש לקבוע פגישה אישית לראיון ופתיחת תיק במרכז. 
 • ייעוץ לפני אבחון – מומלץ לתאם פגישה מסודרת עם יועצי מרכז התמיכה לפני שנגשים לאבחון כלשהוא. 

סטודנטים עם לקויות למידה

 • יתקבל אבחון שנעשה על ידי גורם מוסמך לאבחון ליקויי למידה למבוגרים: מאבחן דידקטי בעל תואר שני בלקויות למידה ממוסד אקדמי מוכר או פסיכולוג חינוכי מומחה בליקויי למידה, בעלי הכשרה לאבחון מבוגרים. 
 • האבחון יכלול את כל המבחנים הרלוונטיים (מנגנונים בסיסיים, שפה, קריאה, כתיבה, זיכרון, קשב וריכוז ועוד).
 • האבחון יכלול פרוט של רשימת המבחנים שעבר הנבחן ותוצאותיהם, ציוני נורמות וסטיות תקן על פיהם מוערך הביצוע במבחן וכן מסקנות והמלצות אופרטיביות כפי שהן עולות מן האבחון. 
 • תאריך עריכת האבחון הוא עד 5 שנים מתאריך הגשתו, כשלכל המוקדם נערך בגיל 16 ונקשר עם בחינות הבגרות. תנאי זה תקף לכל שנה אקדמית בה הסטודנט לומד במכללה. 
 • האבחון נערך בשפת האם של הנבחן, בהתחשב בגיל שבו המאובחן הגיע לארץ.
 • אבחון יכלול נורמות התקפות לגיל המתאים.

סטודנטים עם הפרעות קשב 

 • לגבי אבחון הפרעת קשב, יש להגיש אבחון דידקטי (בהתאם לקריטריונים הרשומים מעלה ) ובנוסף אישור רופא (נוירולוג/פסיכיאטר). 

הערות חשובות להגשת אבחונים

 • אם בידך אבחון תקף מחמש השנים האחרונות, שלא נערך באחד ממכוני המת"ל, אבחונך ייבדק בהתאם לקריטריונים הכתובים למעלה. 
 • אבחונים רפואיים אינם מקנים זכות למתן התאמות.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את ההמלצות בדו"ח האבחון, כולן או מקצתן, או לדרוש מן התלמיד אבחון נוסף.

סטודנטים אשר עברית אינה שפת אמם 

 • עולה חדש - סטודנט יוכר כעולה חדש במידה וזמן שהותו בישראל היא לכל היותר 5 שנים. אם הסטודנט שירת בצה"ל / שירות לאומי, זמן השירות יתווסף לקריטריון השנים הרשום.
 • סטודנטים ילידי אתיופיה או סטודנטים ששני הוריהם עלו מאתיופיה. על הסטודנט/ית למסור צילומי תעודת עולה בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד תום החודש הראשון של סמסטר א'.
 • סטודנט מן החברה הערבית.

 

אולי יעניין אותך גם...

   

לקבלת פרטים או תיאום פגישה 2292*
התקשר/י אלינו או מלא/י פרטים ונחזור אליך