הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה

דיקנט הסטודנטים

דיקנט הסטודנטים הוא הגוף המטפל ברווחת הסטודנטים ובבעיותיהם האישיות, החברתיות והכלכליות הנוגעות לחייהם הסטודנטיאלים, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמנהליים במכללה.

משרדי הדיקנט נמצאים בבניין הלמסלי (רחוב הנביאים), קומה 5.

כתובת מייל לפניות: deanoffice@hac.ac.il

תחומי הטיפול של דיקנט הסטודנטים

 •  שירותי תמיכה וסיוע לסטודנטים 
 •  תכניות חברתיות ומעורבות סטודנטים בקהילה 
 •  מתן מלגות מגוונות בהתאם לקריטריונים שונים
 •  מנגנון סיוע (אקדמי ומינהלי) לסטודנטים המשרתים במילואים
 •  מנגנון סיוע (אקדמי ומינהלי) לסטודנטיות בטיפולי פוריות, במהלך הריון ואחרי לידה
 • יישום חוק עידוד מעורבות חברתית
 •  טיפול ומניעת הטרדות מיניות 
  פנייה לממונה על הטרדות מיניות במכללה
 •  טיפול בתלונות הסטודנטים לאחר שמוצו כל אפיקי הטיפול בחוגים ובמחלקות המינהליות
 •  קיום הקשר בין אגודת הסטודנטים להנהלת המכללה

שירותי תמיכה וסיוע

כל סטודנט זכאי לקבל סיוע במסגרת שירותי הייעוץ של המכללה, האחראים על רווחת הפרט של הסטודנט. השירותים מתנהלים בסודיות מוחלטת. כל מידע, לרבות זהות הפונה נשאר חסוי.

שירותי הסיוע כוללים:

 1.  סיוע וטיפול בסטודנטים המתמודדים עם בעיות של מצוקה כלכלית, חברתית, ובעיות אישיות מיוחדות.
 2.  תיווך בהתמודדות עם המסגרת הלימודית.
 3.  הענקת מלגת סיוע על בסיס קריטריונים סוציו אקונומיים. סטודנטים שיקבלו מלגה יתבקשו לתרום מזמנם לפעילות בקהילה, למעט סטודנטים שגם ישתתפו בתכנית פר"ח.
 4.  מתן אפשרות להלוואות ללא ריבית.

מלגות ומעורבות סטודנטים בקהילה

המכללה מציעה מגוון נרחב של מלגות לסטודנטים, בהתאם לקריטריונים שונים (מוצא, שירות צבאי, תחום לימודי, רקע משפחתי, בעיות בריאות, הישגים לימודיים, וכד').
כל מקבלי המלגות (למעט מלגות הצטיינות) נדרשים לפעול בקהילה בהיקפים שונים במגוון ארגונים ומוסדות בכל רחבי העיר.

 

 


מידע על המלגות השונות ועל התנאים לקבלתן נשלח לסטודנטים באמצעות מערכת המידע האישי.

סטודנטים בשירות מילואים, סטודנטיות בטיפולי פוריות, בהריון ואחרי לידה
בהתאם לחוק זכויות הסטודנט, נקבעו כללים לגבי זכויות והתאמות לאוכלוסיות הנ"ל.
הדיקנט אמון על יישום הזכויות.

כללי זכויות הסטודנט – התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, התשע"ב 2012
כללי זכויות הסטודנט – התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, התשע"ב 2012 

נוהל לקבלת 2 נ"ז במסגרת חוק עידוד מעורבות חברתית

במסגרת חוק עידוד מעורבות חברתית ניתן לקבל 2 נ"ז במקום קורס בחירה כללי פעם אחת במהלך התואר באחד מהמקרים הבאים:

שירות מילואים

 1. שירות של 14 יום ברצף בסמסטר א או סמסטר ב, מינימום 16 ש"ש בסמסטר בו מתקיים השירות.
 2. שירות של 21 יום במהלך שנת לימודים, ובתנאי שבאותה השנה למד הסטודנט בהיקף 16 ש"ש בתקופה המיוחסת לשירות המילואים.
 3. שירות של 42 יום במהלך 3 שנות לימודים.

שנת לימודים נחשבת מאוקטובר ועד ספטמבר.

פעילות התנדבותית בכוחות הביטחון וההצלה, או במסגרת אגודת הסטודנטים של המכללה בהתאם לכללים הבאים:

 1. היקף פעילות – 60 שעות שנתיות במהלך שנת הלימודים (סמסטר א ו/או סמסטר ב).
 2. לקבלת אישור מקדים להתנדבות בכוחות הבטחון וההצלה במסגרת חוק עידוד מעורבות חברתית, יש לפנות לדיקנט הסטודנטים עד סוף השבוע השלישי של כל סמסטר ולמלא טופס בקשה.
 3. לקבלת אישור מקדים להתנדבות באגודת הסטודנטים במסגרת חוק עידוד מעורבות חברתית, יש לפנות לדיקנט הסטודנטים עד סוף השבוע השישי של סמסטר א או עד סוף השבוע השלישי של סמסטר ב ולמלא טופס בקשה, לאחר שכבר ניתן אישור מקדים לפעילות המבוקשת ע"י יו"ר אגודת הסטודנטים.
 4. על 60 שעות הפעילות להתקיים ברצף במהלך הסמסטר/ים, מינימום 8 שעות בחודש, מקסימום 5 שעות בשבוע.

   

  * יש לתעד את הפעילות מייד עם סיומה, לשלוח בטופס מקוון שישלח לסטודנט עם קבלת אישור הפעילות, ולצרף אסמכתאות על הפעילות, כאשר רלוונטי.

צוות הדיקנט

יעל לזמי – דיקן הסטודנטים, נציב פניות הסטודנטים, ממונה על טיפול בתלונות ומניעת הטרדה מינית.

צופית חיים – יועצת הסטודנטים, אחראית על רווחת הפרט של הסטודנטים, ממונה על טיפול בתלונות ומניעת הטרדה מינית.

ציפורה פטיטו - רכזת פרויקטים.

מיכל חסיד - רכזת פעילות בקהילה.

אולי יעניין אותך גם...