הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה

המחלקה לאנגלית

ראשת המחלקה לאנגלית: איבידה פנסטר
רכזות המחלקה: תמרה דקל, נטלי נעמה מזוז

שאלות נפוצות ומידע עדכני אודות המחלקה לאנגלית

*המידע נכון לשנת הלימודים תשפ"ג

רישום לקורסי אנגלית

הרישום לקורסי אנגלית נעשה אך ורק דרך היועץ הווירטואלי. היועץ הווירטואלי תקבלו הודעות על תאריך פתיחת היועץ.  (הוראות בשימוש היועץ – https://drive.google.com/file/d/1kh7bzo9VyMO3ckIo21laaqRyTFI5QXye/view)

שימו לב: שנת הלימודים חייב להיות תשפ"ג

ביטול קורס:

בקשה לביטול קורס צריכה גם כן להיעשות דרך היועץ הווירטואלי

שימו לב:

שינויים נעשים באמצעות היועץ הווירטואלי בלבד (ולא דרך רכזת המחלקה) ע"י הסטודנט

אין אפשרות לשינויים החל מהשיעור הראשון.

מדוע לומדים אנגלית?

לימודי אנגלית הינם חלק בלתי נפרד מן התואר האקדמי היום. שליטה טובה באנגלית חיונית לכל אדם הרוצה להבטיח לעצמו עתיד מקצועי בתעשייה ובאפיק האקדמי.

איך נקבעות רמות הלימוד?

הדרישות לרמת האנגלית נקבעות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
רמת האנגלית של כל נרשם ללימודים במכללה נקבעת על פי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית, אמי"ר או אמיר"ם. סטודנט שאין ברשותו ציון המעיד על רמתו באנגלית, לא יוכל להשתבץ לקורסי האנגלית.

להלן פירוט הרמות לפי ציוני פסיכומטרי/ אמי"ר/ם:

לפטור מלימודי אנגלית זכאים נרשמים אשר השיגו תוצאות אלו: בחינה פסיכומטרית או מבחנים אמי"ר/ם בציון 134 ומעלה.

שיבוץ לקבוצת לימוד על בסיס ציון אמי"ר/ם או פסיכומטרי יעשה באמצעות היועץ הוירטואלי עד לתאריך: 29/09/22 בשעה 16:00
שינויים לאחר מכן יתקיימו על בסיס מקום פנוי בלבד בין התאריכים 18/10/22 – 06/11/22.

מידע על מבחני אמיר"/ם

מועמדים אשר נדרשים להיבחן במבחן לסיווג רמת האנגלית, במבחן אמיר״ם או במבחן אמיר, צריכים להכיר את ההבדלים בין שני המבחנים ולהחליט איזה מהם מתאים עבורם.

מבחן אמיר״ם הוא מבחן ממוחשב ותפעול המחשב במהלך הבחינה הוא פשוט וקל. מבחן אמיר״ם נערך בזמנים שונים במוסד הלימודים. אם קיימת העדפה לבחינה בכתב, מבחן אמיר הוא הבחירה. כמו כן, מבחן אמיר מנוהל על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה. מבחן זה מתקיים במועדים מסוימים במהלך השנה. 

שימו לב! ההרשמה למבחן אמיר מתבצעת דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. 
ההרשמה למבחן אמירם מתבצעת דרך אתר המכללה. רישום למבחן אמיר"ם
למידע נוסף אודות המבחן נא לפנות אל מודיעין המכללה: 02-6291911

לתשומת ליבכם! הרישום לבחינה אפשרי רק למי שטרם נבחן ואין לו ציון. לא נאפשר רישום לבחינה למועמדים שכבר נבחנו. אפשרות לשיפור ציון יתאפשר לפחות לאחר 35 ימים מהמבחן הקודם, ויתאפשר רק במידה ויש מקומות פנויים.

חשוב מאוד:

לנרשמים לשיפור ציון: הציון הקובע הוא הציון הגבוה מבין הבחינות. 
ניתן לגשת למבחן אמיר״/ם גם במשך שנת הלימודים, וכך לנסות להתקדם ברמות.
אם שיפרתם את הציון, עליכם להודיע מיד למחלקה לאנגלית. לאחר עדכון הציון החדש במנהל הסטודנטים, הסטודנט ישובץ לקורס בסמסטר העוקב.

. שיפור ציון במבחן אמיר / אמיר"ם: אם שפרתם ציון אמיר / אמיר"ם לאחר תחילת הסמסטר, תוכלו להפסיק את ההשתתפות בקורס ברמה הנוכחית. עליכם להמציא את ציון האמיר"ם למחלקה לאנגלית. רק לאחר ביטול הקורס, התשלום לקורס הנוכחי יופסק, ותחויבו רק בסכום היחסי לפי מספר השיעורים בהם השתתפתם. תוכלו להתחיל ללמוד בקורס ברמה הבאה בסמסטר הבא.

איך אני משובץ לקורס אנגלית?

ההרשמה מתבצעת ע"י הסטודנט באופן עצמאי באמצעות היועץ הווירטואלי: הנחיות לרישום דרך היועץ
הנחיות ותאריכים רישום לקורסי סמסטר א' יישלחו לקראת סוף הקיץ. 
הנחיות ותאריכים רישום לקורסי סמסטר ב' יישלחו לקראת סוף סמסטר א'.

ביטול/דחייה של הרישום לקורס

כל שינוי ברישום צריך להיעשות עד שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר, אך טוב להקדים.

כיצד?

ביטול רישום לקורס ייעשה גם דרך היועץ הוירטואלי ע"י מחיקה של הקורס. יש ללחוץ על הכפתור כמודגם בצילום המסך:

זכרו: שינויים ברישום צריכים להתבצע עד שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר. לאחר מועד זה לא יתקבלו שינויים.
אם לא ביטלתם השתתפות בקורס עד תאריך זה, תחויבו בתשלום על הקורס שאליו סווגתם גם אם לא למדתם בו.

האם יש חובת השתתפות ונוכחות בקורסים?

קורסי האנגלית נלמדים פרונטלית במכללה, אלא אם תגיע הודאה אחרת מטעם משרד הבריאות ומשרד החינוך.
בקורסי אנגלית ישנה חובת נוכחות מלאה. במקרים מוצדקים (לדוגמה מקרי חירום, מחלה וכדומה) ניתן להיעדר מ- 20% מהשיעורים לכל היותר.
במקרה של היעדרות מעבר ל-20%, הסטודנט לא יהיה זכאי לגשת לבחינה הסופית בקורס. גם בשיעורים מקוונים, במידה ויתקיימו, יש חובת נוכחות לכל אורך השיעור עם מצלמות פתוחות.
איחור לשיעור, יציאה מהשיעור או יציאה בסוף השיעור העולה על 15 דקות ייחשב כחיסור.

כיצד יתקיימו המבחנים?

המבחנים פרונטליים ומתקיימים תחת השגחה.

אני רוצה לעבור מרצה/ קבוצה, האם זה אפשרי?

הקבוצה אליה שובצתם היא הקבוצה בה תלמדו במהלך הסמסטר.

מהי מערכת השעות בקורסי אנגלית?

מערכות השעות יפורסמו לקראת תחילת שנת הלימודים בהתאם למערכת השעות של החוג הראשי. את השיבוצים לקורסים ולקבוצות ושעות הלימוד תמצאו במערכת המידע האישי.

מערכת שעות לאנגלית תשפ"ג (אוקטובר 2022 - אוגוסט 2023)

ציונים בקורס

הרכב הציון הסופי בקורס: ציון כיתה (70%) + מבחן סוף קורס (30%)
ציון הכיתה:

  • ציון הכיתה מורכב משקלול הצייונים של כל מרכיבי ההערכה הנערכים במשך הסמסטר הכוללים: בחנים, מטלת אמצע, עבודות כתובות, הבנת הנשמע, הצגת פרזנטציה והשתתפות פעילה בשיעור, על פי סילבוס הקורס ובהתאם לדרישות המל"ג (הרפורמה באנגלית).
  • כדי לגשת למבחן סוף הקורס ציון הכיתה חייב להיות לפחות 60

    מבחן סוף קורס:

  • מורכב מטקסטים ושאלות לבדיקת הבנת הנקרא והבנת הנשמע. שאלות אמריקאיות.
  • ציון עובר במבחן סוף קורס הוא 60.
  • סטודנטים שנכשלו במבחן סוף קורס נדרשים לגשת למועד ב. במקרה של כישלון במועד ב, יש לחזור על הקורס.

בקשת פטור מלימוד אנגלית

סטודנטים שקיבלו פטור באנגלית ממוסד אחר, המוכר על ידי המחלקה בלבד, ומעוניינים שהפטור יעודכן במכללת הדסה,
נדרשים לשלוח טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים לרכזות המחלקה לאנגלית באמצעות קישור לטופס
המסמך חייב להיות עם חתימה וחותמת של המוסד.
בקשות לפוטר ייבחנו על בסיס המוסד האקדמי בו נלמד הקורס ובהתאם להחלטת המינהל האקדמי.
לתשומת ליבכם:
ישנם מוסדות שאינם מוכרים לפטור על ידי המכללה
לא יתקבלו בקשות להכרה או שיבוץ על קורסים בודדים באנגלית. שנלמדו במוסדות אחרים (שלא ברמת "פטור"). כפי שצויין, נדרש ציון אמי"ר/ם לצורך שיבוץ לקורסי המכללה.

כישלון בקורס באנגלית

במקרה של כישלון יהיה עליכם לחזור על אותה רמה בסמסטר שלאחר מכן. חזרה על קורסים, כמו חזרה על כל קורס אחר במכללה, כרוכה בתשלום.

קורסי הקיץ

הקורסים בקיץ כרוכים בתשלום גם בקורס ברמת מתקדמים ב'. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

תשלום

התשלום על קורסי האנגלית לא מתבצע דרך המחלקה לאנגלית אלא דרך מדור שכר לימוד.
בכל הנוגע לתשלומי שכר לימוד, גובה התשלום, פריסת תשלומים וכד' - יש לפנות למדור שכר לימוד בטלפון 02-6291963 או במייל שכתובתו: tuition@hac.ac.il

התאמות מיוחדות באנגלית

במכללה פועל מרכז אתגרים הנותן מענה לסטודנטים הזכאים להתאמות לימודיות מסוגים שונים.

אם לא מצאת תשובה לשאלתך בדף זה ניתן לפנות אל המחלקה לאנגלית באמצעות הטופס המקוון.
*מענה יינתן לפניות אשר יגיעו באמצעות בטופס המקוון בלבד.

קבלת קהל במחלקה לאנגלית

פרונטלי או טלפוני

ימים א', ב', ה' בין השעות 10:30-12:00
יום ד' בין השעות 16:00-17:30
יום ג' אין קבלת קהל

טלפון המחלקה: 02-6291315 – תמרה, 02-6291335 – נטלי

למקרים יוצאי דופן, ניתן לפנות למחלקה דרך טופס הפניות ולצרף כל מסמכים רלוונטיים.

לטופס פניה למחלקת אנגלית - לחצו כאן   

בהצלחה לכל הסטודנטים!