ללמוד אצלנו   גופים במכללה

המחלקה לאנגלית

ראשת המחלקה לאנגלית: ד"ר נורית מלצר פדון
רכזות המחלקה: אביגיל אגור שטרית, נטלי נעמה מזוז

שאלות נפוצות ומידע עדכני אודות המחלקה לאנגלית

*המידע נכון לשנת הלימודים תשפ"ב

לפי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, כל הסטודנטים חייבים לסיים את חובותיהם באנגלית עד שנה לפני סיום התואר.

רישום לקורסי אנגלית

הרישום לקורסי אנגלית נעשה אך ורק דרך היועץ הווירטואלי,

לטופס פניה למחלקת אנגלית - לחצו כאן   

 

ביטול קורס: בקשה לביטול קורס צריכה גם כן להיעשות דרך אותו הטופס.
שימו לב: אין אפשרות לשינויים החל מהשיעור הראשון.

מדוע לומדים אנגלית?

לימודי אנגלית הינם חלק בלתי נפרד מן התואר האקדמי היום. אנגלית היא שפה בינלאומית המשמשת מדענים, כלכלנים, אנשי תקשורת, טכנולוגיה ומסחר, ומהווה כלי הכרחי בתקשורת אישית, רשמית, מקצועית ומדעית. שליטה טובה באנגלית חיונית לכל אדם הרוצה להבטיח לעצמו עתיד מקצועי.

איך נקבעות רמות הלימוד?

הדרישות לרמת האנגלית נקבעות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
רמת האנגלית של כל נרשם ללימודים במכללה נקבעת על פי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית, אמי"ר או אמיר"ם.

להלן פירוט הרמות לפי ציוני פסיכומטרי/ אמי"ר/ם:

לפטור מלימודי אנגלית זכאים נרשמים אשר השיגו תוצאות אלו: בחינה פסיכומטרית או מבחנים אמי"ר/ם בציון 134 ומעלה.

  1. רמה מתקדמים ב' (רמה 1) - ציון 120-133 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמי"ר/ם.
  2. רמה מתקדמים א' (רמה 2) - ציון 100-119 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמי"ר/ם.
  3. רמה בסיסי (רמה 3) - ציון 85-99 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמי"ר/ם.
  4. רמה טרום בסיסי ב' (רמה 4) - ציון 70-84 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמי"ר/ם.
  5. רמה טרום בסיסי א' (רמה 5) – ציון 55-69 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמי"ר/ם.

מידע על מבחני אמיר"/ם

מועמדים אשר נדרשים להיבחן במבחן לסיווג רמת האנגלית, במבחן אמיר״ם או במבחן אמיר, צריכים להכיר את ההבדלים בין שני המבחנים ולהחליט איזה מהם מתאים עבורם.

מבחן אמיר״ם הוא מבחן ממוחשב ותפעול המחשב במהלך הבחינה הוא פשוט וקל. אם קיימת העדפה לבחינה בכתב, מבחן אמיר הוא הבחירה. כמו כן, מבחן אמיר מנוהל על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה. מבחן זה מתקיים במועדים מסוימים במהלך השנה. מבחן אמיר״ם נערך בזמנים שונים במוסד הלימודים.

שימו לב! ההרשמה למבחן אמיר מתבצעת דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. 
ההרשמה למבחן אמירם מתבצעת דרך אתר המכללה. רישום למבחן אמיר"ם
למידע נוסף אודות המבחן נא לפנות אל מודיעין המכללה: 02-6291911

לתשומת ליבכם! ההרשמה למבחן אמיר"ם מיועדת רק למועמדים שנרשמו ללימודים במכללה האקדמית הדסה.
בשלב זה הרישום לבחינה אפשרי רק למי שעדיין לא נבחנו ואין להם ציון. לא נאפשר רישום לבחינה למועמדים שכבר נבחנו. אפשרות לשיפור ציון יתאפשר לפחות לאחר 35 ימים מהמבחן הקודם, ויתאפשר רק במידה ויש מקומות פנויים.

חשוב מאוד:

לנרשמים לשיפור ציון: הציון הקובע הוא הציון הגבוה גם אם הוא נמוך מהציון בניסיון הקודם.
ניתן לגשת למבחן אמיר״/ם גם במשך שנת הלימודים, וכך לנסות להתקדם ברמות.
אם שיפרתם את הציון, עליכם להודיע מיד למחלקה לאנגלית. לאחר עדכון הציון החדש במנהל הסטודנטים, המחלקה לאנגלית תשבץ אתכם ברמה הבאה בסמסטר הנוכחי על בסיס מקום פנוי. במקרה שאין מקום ברמה הבאה, הסטודנט ישובץ לקורס בסמסטר העוקב.

. שיפור ציון במבחן אמיר / אמיר"ם: אם שפרתם ציון אמיר / אמיר"ם לאחר תחילת הסמסטר, תוכלו להפסיק את ההשתתפות בקורס ברמה הנוכחית. עליכם להמציא את ציון האמיר"ם למחלקה לאנגלית. לאחר ביטול הקורס, התשלום לקורס הנוכחי יופסק, ותחויבו רק בסכום היחסי לפי מספר השיעורים בהם השתתפתם. תוכלו להתחיל ללמוד בקורס ברמה הבאה בסמסטר הבא.

איך אני משובץ לקורס אנגלית?

ההרשמה מתבצעת ע"י הסטודנט באופן עצמאי באמצעות היועץ הווירטואלי: הנחיות לרישום דרך היועץ
הנחיות רישום לקורסי סמסטר ב' יישלחו לקראת סוף סמסטר א'. 

ביטול/דחייה של הרישום לקורס

כל שינוי ברישום צריך להיעשות עד שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר, אך טוב להקדים.

כיצד?

ביטול רישום לקורס ייעשה גם דרך היועץ הוירטואלי ע"י מחיקה של הקורס. יש ללחוץ על הכפתור כמודגם בצילום המסך:

זכרו: שינויים ברישום צריכים להתבצע עד שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר. לאחר מועד זה לא יתקבלו שינויים.
אם לא ביטלתם השתתפות בקורס עד תאריך זה, תחויבו בתשלום על הקורס שאליו סווגתם גם אם לא למדתם בו.

האם יש חובת השתתפות ונוכחות בקורסים?

קורסי האנגלית נלמדים פרונטלית במכללה, אלא אם תגיע הודאה אחרת מטעם משרד הבריאות ומשרד החינוך.
בקורסי אנגלית ישנה חובת נוכחות של 80%. סטודנט הנעדר מעבר ל- 20% לא יהיה זכאי לגשת לבחינה הסופית בקורס. גם בשיעורים מקוונים, במידה ויתקיימו, יש חובת נוכחות עם מצלמות פתוחות.
איחור לשיעור, יציאה מהשיעור או יציאה בסוף השיעור העולה על 15 דקות ייחשב כחיסור.

כיצד יתקיימו המבחנים?

המבחנים פרונטליים ומתקיימים תחת השגחה.

אני רוצה לעבור מרצה/ קבוצה, האם זה אפשרי?

הקבוצה אליה שובצתם היא הקבוצה בה תלמדו במהלך הסמסטר. רק במקרים חריגים של התנגשות עם קורס אחר, ניתן לפנות אל רכזת החוג לבירור כיצד ניתן להסדיר את מערכת השעות.

מהי מערכת השעות בקורסי אנגלית?

מערכות השעות יפורסמו לקראת תחילת שנת הלימודים בהתאם למערכת השעות של החוג הראשי. את השיבוצים לקורסים ולקבוצות ושעות הלימוד תמצאו במערכת המידע האישי.
אין אפשרות לשנות ימים ושעות של הקורס, חלוקת הקבוצות נעשית בשילוב עם סטודנטים מכל החוגים.

מערכת שעות לדוגמא ללימודי אנגלית - שנת תשפ"ב

ציונים בקורס

בסוף הקורס יש להגיע לציון 60 לפחות כציון כיתה כדי להיות זכאים לגשת לבחינה הסופית.
ציון הכיתה מורכב מבחנים, מטלת אמצע, עבודות כתובות, הבנת הנשמע, הצגת פרזנטציה והשתתפות פעילה בשיעור, על פי סילבוס הקורס.

בקשת פטור מלימוד אנגלית

סטודנטים שקיבלו פטור באנגלית ממוסד אחר, המוכר על ידי המל"ג בלבד, המעוניינים שהפטור יהיה מעודכן במכללת הדסה,
מתבקשים לשלוח את המסמך לרכזות המחלקה לאנגלית באמצעות קישור לטופס
המסמך חייב להיות עם חתימה וחותמת של המוסד.
לא יתקבלו מסמכים על קורסים בודדים באנגלית.

כישלון בקורס באנגלית

במקרה של כישלון יהיה עליכם לחזור על אותה רמה בסמסטר שלאחר מכן. חזרה על קורסים, כמו חזרה על כל קורס אחר במכללה, כרוכה בתשלום.

קורסי הקיץ

הקורסים בקיץ כרוכים בתשלום גם בקורס ברמת מתקדמים ב'. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

חשוב מאוד: התשלום על קורסי האנגלית לא מתבצע דרך המחלקה לאנגלית אלא דרך מדור שכר לימוד.
בכל הנוגע לתשלומי שכר לימוד, גובה התשלום, פריסת תשלומים וכד' - יש לפנות למדור שכר לימוד בטלפון 02-6291963 או במייל שכתובתו: tuition@hac.ac.il

התאמות מיוחדות באנגלית

במכללה פועל מרכז אתגרים הנותן מענה לסטודנטים הזכאים להתאמות לימודיות מסוגים שונים.

אם לא מצאת תשובה לשאלתך בדף זה ניתן לפנות אל המחלקה לאנגלית באמצעות הטופס המקוון.
*מענה יינתן לפניות אשר יגיעו באמצעות בטופס המקוון בלבד.

קבלת קהל במחלקה לאנגלית

באמצעות אפליקציית Zoom:

ימים א' - ה' בין השעות 10:30-12:00
ימים ג' + ד' בין השעות 16:00-17:30

https://hac-ac-il.zoom.us/j/85685860807

פרונטלי / טלפוני בין השעות 11:30-12:30, טלפון המחלקה: 02-6291315 – אביגיל, 02-6291335 – נטלי

בהצלחה לכל הסטודנטים!

 

הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!