הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה

המחלקה לאנגלית

ראשת המחלקה לאנגלית: ד"ר נורית מלצר פדון
רכזת המחלקה: אביגיל אגור שטרית

עדכון חשוב

לאור החזרה לשגרה וביטול התקנות הקודמות, בחינות באנגלית יערכו במכללה בתאריכים שנקבעו על פי הנחיות משרד הבריאות והמל"ג שיהיו תקפות לאותו זמן. 

שאלות נפוצות ומידע עדכני אודות המחלקה לאנגלית

*המידע נכון לשנת הלימודים תשפ"א

לפי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, כל הסטודנטים חייבים לסיים את חובותיהם באנגלית עד שנה לפני סיום התואר.

מדוע לומדים אנגלית?

לימודי אנגלית הינם חלק בלתי נפרד מן התואר האקדמי היום. אנגלית היא שפה בינלאומית המשמשת מדענים, כלכלנים, אנשי תקשורת, טכנולוגיה ומסחר, ומהווה כלי הכרחי בתקשורת אישית, רשמית, מקצועית ומדעית. שליטה טובה באנגלית חיונית לכל אדם הרוצה להבטיח לעצמו עתיד מקצועי.

איך נקבעות רמות הלימוד?

הדרישות לרמת האנגלית נקבעות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
רמת האנגלית של כל נרשם ללימודים במכללה נקבעת על פי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית, אמי"ר או אמיר"ם.

להלן פירוט הרמות לפי ציוני פסיכומטרי/ אמי"ר/ם:

  1. לפטור מלימודי אנגלית זכאים נרשמים אשר השיגו תוצאות אלו: בחינה פסיכומטרית או מבחנים אמי"ר/ם בציון 134 ומעלה.
  2. רמה מתקדמים ב' - ציון 120-133 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמי"ר/ם.
  3. רמה מתקדמים א' - ציון 100-119 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמי"ר/ם.
  4. רמה בסיסי - ציון 85-99 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמי"ר/ם.
  5. רמה טרום בסיסי ב' - ציון 70-84 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמי"ר/ם.
  6. רמה טרום בסיסי א' – ציון 55-69 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמי"ר/ם.

 

מידע על מבחני אמיר"/ם

מועמדים אשר נדרשים להיבחן במבחן לסיווג רמת האנגלית, במבחן אמיר״ם או במבחן אמיר, צריכים להכיר את ההבדלים בין שני המבחנים ולהחליט איזה מהם מתאים עבורם.

מבחן אמיר״ם הוא מבחן ממוחשב ותפעול המחשב במהלך הבחינה הוא פשוט וקל. אם קיימת העדפה לבחינה בכתב, מבחן אמיר הוא הבחירה. כמו כן, מבחן אמיר מנוהל על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה. מבחן זה מתקיים במועדים מסוימים במהלך השנה. מבחן אמיר״ם נערך בזמנים שונים במוסד הלימודים.

שימו לב! ההרשמה למבחן אמיר מתבצעת דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. 
ההרשמה למבחן אמירם מתבצעת דרך אתר המכללה. רישום למבחן אמיר"ם
למידע נוסף אודות המבחן נא לפנות אל מודיעין המכללה: 02-6291911

לתשומת ליבכם! ההרשמה למבחן אמיר"ם מיועדת רק למועמדים שנרשמו ללימודים במכללה האקדמית הדסה.
בשלב זה הרישום לבחינה אפשרי רק למי שעדיין לא נבחנו ואין להם ציון. לא נאפשר רישום לבחינה למועמדים שכבר נבחנו. אפשרות לשיפור ציון יתאפשר לפחות לאחר 35 ימים מהמבחן הקודם, ויתאפשר רק במידה ויש מקומות פנויים.

חשוב מאוד:

לנרשמים לשיפור ציון: הציון הקובע הוא הציון הגבוה גם אם הוא נמוך מהציון בניסיון הקודם.
ניתן לגשת למבחן אמיר״/ם גם במשך שנת הלימודים, וכך לנסות להתקדם ברמות.
אם שיפרתם את הציון, עליכם להודיע מיד למחלקה לאנגלית. לאחר עדכון הציון החדש במנהל הסטודנטים, המחלקה לאנגלית תשבץ אתכם ברמה הבאה בסמסטר הנוכחי על בסיס מקום פנוי. במקרה שאין מקום ברמה הבאה, הסטודנט ישובץ לקורס בסמסטר העוקב.

איך אני משובץ לקורס אנגלית?

אם אין לכם פטור מאנגלית, אתם מסווגים לרמת אנגלית על פי תוצאות מבחן אמיר"ם/אמיר או המבחן פסיכומטרי.
במידה ולא נבחנתם באף מבחן סיווג, תסווגו לרמה הנמוכה ביותר – רמת טרום בסיסי א' (רמה 5).

איך מתבצע הרישום לקורס?

אתם רשומים אוטומטית ברמה שאליה סווגתם.

ביטול/דחייה של הרישום לקורס

כל שינוי ברישום צריך להיעשות עד שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר, אך טוב להקדים.

כיצד?

ע"י שליחת מייל לאביגיל אגור שטרית, רכזת המחלקה לאנגלית english@hac.ac.il
זכרו: שינויים ברישום צריכים להתבצע עד שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר. לאחר מועד זה לא יתקבלו שינויים.
אם לא ביטלתם השתתפות בקורס עד תאריך זה, תחויבו בתשלום על הקורס שאליו סווגתם גם אם לא למדתם בו.

האם יש חובת השתתפות ונוכחות בקורסים, גם בלמידה מרחוק?

כן, ישנה חובת נוכחות של 80% גם בשיעורים מקוונים, עם מצלמות/פתוחות.

כיצד יתקיימו המבחנים?

המבחנים מקוונים ומתקיימים תחת השגחה.

אני רוצה לעבור מרצה/ קבוצה, האם זה אפשרי?

הקבוצה אליה שובצתם היא הקבוצה בה תלמדו במהלך הסמסטר. רק במקרים חריגים של התנגשות עם קורס אחר, ניתן לפנות אל רכזת החוג לבירור כיצד ניתן להסדיר את מערכת השעות.

מהי מערכת השעות בקורסי אנגלית?

מערכות השעות יפורסמו לקראת תחילת שנת הלימודים בהתאם למערכת השעות של החוג הראשי. את השיבוצים לקורסים ולקבוצות ושעות הלימוד תמצאו במערכת המידע האישי.
אין אפשרות לשנות ימים ושעות של הקורס, חלוקת הקבוצות נעשית בשילוב עם סטודנטים מכל החוגים.

ציונים בקורס

בסוף הקורס יש להגיע לציון 60 לפחות כציון כיתה כדי להיות זכאים לגשת לבחינה הסופית.
ציון הכיתה מורכב מבחנים, מטלת אמצע, עבודות כתובות, הבנת הנשמע, הצגת פרזנטציה והשתתפות פעילה בשיעור, על פי סילבוס הקורס.

בקשת פטור מלימוד אנגלית

סטודנטים שלמדו במוסד לימודי אחר ומעוניינים לקבל פטור מאחד הקורסים, צריכים לצרף גיליון ציונים ממוסד הלימודים הקודם + חותמת המוסד, ולשלוח אל רכזת המחלקה לאנגלית.

כישלון בקורס באנגלית

במקרה של כישלון יהיה עליכם לחזור על אותה רמה בסמסטר שלאחר מכן. חזרה על קורסים, כמו חזרה על כל קורס אחר במכללה, כרוכה בתשלום.

קורסי הקיץ

הקורסים בקיץ כרוכים בתשלום גם בקורס ברמת מתקדמים ב'. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

חשוב מאוד: התשלום על קורסי האנגלית לא מתבצע דרך המחלקה לאנגלית אלא דרך מדור שכר לימוד.
בכל הנוגע לתשלומי שכר לימוד, גובה התשלום, פריסת תשלומים וכד' - יש לפנות למדור שכר לימוד בטלפון 02-6291963 או במייל שכתובתו: tuition@hac.ac.il

התאמות מיוחדות באנגלית

במכללה פועל מרכז אתגרים הנותן מענה לסטודנטים הזכאים להתאמות לימודיות מסוגים שונים. ניתן לפנות אל המרכז לקביעת פגישת ייעוץ: בדוא"ל etgarim@hac.ac.il או בטלפון: 02-6291910

  • אם לא מצאת תשובה לשאלתך בדף זה ניתן לפנות אל אביגיל אגור שטרית, רכזת המחלקה לאנגלית english@hac.ac.il או בטלפון 02-6291315.
  • בכל פניה יש לציין בנושא המייל את עניין הפנייה, ולצרף שם מלא, מספר ת.ז. שנה וחוג.


בהצלחה לכל הסטודנטים!