מלא/י פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

ללמוד אצלנו   גופים במכללה

המחלקה לאנגלית

ראשת המחלקה לאנגלית: ד"ר נורית מלצר פדון
רכזת המחלקה: אורטל אברמוב 

קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 9:00 - 13:30

טל': 6291315 - 02 
דואר אלקטרוני: english@hac.ac.il
ניתן לפנות במייל בצירוף שם ות.ז.

מדוע לומדים אנגלית?

לימודי אנגלית הינם חלק בלתי נפרד מן התואר האקדמי היום. האנגלית היא שפה בינלאומית המשמשת מדענים, כלכלנים, אנשי תקשורת, טכנולוגיה ומסחר, ומהווה כלי הכרחי בתקשורת אישית, רשמית, מקצועית ומדעית. שליטה טובה באנגלית חיונית לכל אדם הרוצה להבטיח לעצמו עתיד מקצועי.

איך נקבעות רמות הלימוד?

הדרישות לרמת האנגלית נקבעות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

רמת האנגלית של כל נרשם ללימודים במכללה נקבעת אך ורק על פי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית או על פי תוצאות מבחן אמי"ר או אמיר"ם והמכללה איננה רשאית לסטות מהם.

1. לפטור מלימודי אנגלית זכאים נרשמים אשר השיגו תוצאות אלו: בחינה פסיכומטרית בציון 134 ומעלה / מבחן אמי"ר או אמיר"ם בציון 234 ומעלה.

2. רמה מתקדמים ב' - ציון 120-133 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמיר"ם/ מבחן אמי"ר בציון 220-233. סטודנטים אלו נדרשים לעבור קורס סמסטריאלי בן 4 שעות שבועיות.

3. רמה מתקדמים א' - ציון 100-119 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"ם / מבחן אמי"ר בציון 200-219. סטודנטים אלו נדרשים לעבור קורסים סמסטריאליים לפי הפירוט הבא: 

סמסטר א - 4 שעות שבועיות
סמסטר ב - 4 שעות שבועיות

4.רמה בסיסי - ציון 85-99 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"ם או מבחן אמי"ר בציון 185-199. סטודנטים אלו נדרשים לעבור קורסים סמסטריאליים לפי הפירוט הבא: 

סמסטר א - 6 שעות שבועיות
סמסטר ב - 4 שעות שבועיות
סמסטר ג (בקורס קיץ או בשנה ב) - 4 שעות שבועיות

5. רמה טרום בסיסי ב' - ציון 70-84 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"ם / מבחן אמי"ר בציון 170-184. סטודנטים אלו נדרשים לעבור קורסים סמסטריאליים לפי הפירוט הבא: 

סמסטר א - 6 שעות שבועיות
סמסטר ב - 6 שעות שבועיות
סמסטר ג (בשנה ב) - 4 שעות שבועיות
סמסטר ד (בשנה ב) - 4 שעות שבועיות

6. רמה טרום בסיסי א' – ציון 55-69 ברכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"ם / מבחן אמי"ר בציון 155-169. סטודנטים אלו נדרשים לעבור קורסים סמסטריאליים לפי הפירוט הבא: 

סמסטר א - 6 שעות שבועיות
סמסטר ב - 6 שעות שבועיות
סמסטר ג (בקורס קיץ או בשנה ב) - 6 שעות שבועיות
סמסטר ד (בשנה ב) - 4 שעות שבועיות
סמסטר ה (בשנה ב או בקורס קיץ) – 4 שעות שבועיות

* שימו לב: הקורסים ברמות טרום בסיסי א'+ב', בסיסי, ומתקדמים א' כרוכים בתשלום נוסף על שכר הלימוד. חזרה על קורסים אלו, כמו חזרה על כל קורס, כרוך בתשלום. 

קורס ברמת מתקדמים ב' הינו קורס חובה, וניתן חינם ללומדים בו במהלך שנת הלימודים. 

קורסי הקיץ כרוכים בתשלום גם בקורס ברמת מתקדמים ב'. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

מועמדים ללימודים או סטודנטים אשר רוצים לשפר את הציון באנגלית כדי לעבור רמה יוכלו להבחן במבחן אמיר"ם במכללה במועדים שנקבעים מראש גם במהלך השנה. 

במקרה שעליתם רמה ושיפרתם את הציון עליכם להודיע מיד למחלקה לאנגלית, בנוסף לעדכון הציון החדש במנהל הסטודנטים. מחלקת אנגלית תשבץ אתכם ברמה החדשה מידית. חשוב: ציון נמוך מהציון הראשוני לא יוריד אתכם רמה.

יתרונות הקורס הפרונטלי הנלמד במכללה

  • אני מקבל/ת ציון כיתה שהוא גם ציון מגן.
  • יש מורה צמוד לשאלות ולתמיכה.
  • המורים מקצועיים ובעלי ניסיון רב שנים.
  • יש חברים ושותפים לתרגול ולמידה.
  • יש שיעורי בית שמקדמים אותי.
  • יש בחינות שמשקפות את ההתקדמות שלי. 
  • יש סביבת לימודים תומכת.
  • הבחינה נערכת במכללה ותואמת את הקורס שלמדתי. 
  • הציון הגבוה ביותר הוא הקובע (מבין מועד א' ו- ב').

שימו לב: השתתפות בקורסים בכל הרמות מותנת בהשתתפות חובה (80% לפחות בכלל השיעורים). חיסורים נוספים יגרמו לביטול הקורס. בנוסף, בכל הרמות, סטודנטים חייבים להגיע לציון 60 לכל הפחות כציון כתה, המהווה 60% מן הציון הסופי, כדי להיות זכאים להיכנס למבחן בסוף הקורס. עמידה בתנאי הקורס מהווה תנאי למעבר לרמה הבאה.

הכי חשוב: ללמוד היטב ולהצליח להגיע לפטור באנגלית בזמן כדי שלא יהיה עיכוב בסיום התואר. לפי הוראות המועצה להשכלה גבוהה, כל סטודנט מחויב לסיים את חובותיו באנגלית עד שנה לפני סיום התואר, "ועל הדרך" גם לדעת יותר אנגלית, באופן שיסייע לי בחיי המקצועיים.