הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

ללמוד אצלנו   הרשמה ללימודים

תנאי קבלה - ללמוד במכללת הדסה

ממוצע בגרות

ממוצע בגרות משוקלל אופטימאלי הוא ממוצע ציוני הבגרות שהתקבל לאחר שהושמטו הציונים במקצועות בחירה המורידים את הממוצע. מספר יחידות הלימוד שעל פיהן מחושב הממוצע הוא 20 לפחות. בחישוב ממוצע זה ניתן בונוס על ציונים במקצועות ברמה של ארבע יחידות לימוד ומעלה, כך שממוצע הבגרות המשוקלל כולל בונוסים.

ציון המתאם מורכב מממוצע משוקלל של ציון הבחינה הפסיכומטרית (או מבחן ההתאמה- ת.י.ל) וציוני תעודת הבגרות או ציוני תעודת מכינה קדם אקדמית. הציון נעשה על פי נוסחת החישוב של המכללה. ציון המתאם נותן קנה מידה לגבי סיכויי הקבלה ללימודים בכל אחד מהחוגים האקדמיים.

למחשבון ציון המתאם

הבחינה הפסיכומטרית

הציון הפסיכומטרי צריך לעבור למכללה האקדמית הדסה בקובץ ממוחשב ישירות מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מועמדים שלא ביקשו שציוניהם יועברו, צריכים לפנות דרך אתר האינטרנט של המרכז הארצי ל"אזור האישי" ולציין סיסמא - מספר האסמכתא של הבחינה האחרונה שנרשם אליה. השירות כרוך בתשלום ואין אפשרות לבצע אותו בטלפון. 

לאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה

מבחן ההתאמה (מבחן ת.י.ל)

מבחן ת.י.ל הינו סדרת מבחני אבחון מסוגים שונים, הבודקים כישורים ותכונות הרלוונטיים למסלול הלימודים אליו מיועדים המועמדים. משך המבדק כשלוש שעות ואינו דורש הכנה מיוחדת. המבדקים מוצגים באמצעות צג המחשב ואין כל צורך בהתנסות קודמת בהפעלת מחשב על-מנת להצליח בהם. ניתן להבחן במספר שפות: עברית, אנגלית, ערבית, צרפתית, רוסית וספרדית. הבחינה נערכת במכללה מידי שבוע, ואפשר להיבחן גם במשרדי החברה בת"א.
ניתן להיבחן בבחינה חוזרת בת.י.ל רק לאחר שלושה חודשים ממועד הבחינה הראשון.

דוגמאות לשאלות במבחן ת.י.ל
דוגמאות לשאלות במבחן ת.י.ל בערבית
לרישום למבחן ת.י.ל

רמת ידע בשפה האנגלית - פסיכומטרי ואמי"ר/אמיר"ם

רמת האנגלית של כל נרשם ללימודים במכללה נקבעת אך ורק על פי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית או על פי תוצאות מבחן אמי"ר (או אמיר"ם- מבחן אמיר ממוחשב) והמכללה איננה רשאית לסטות מהם. מועמדים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטרית, חייבים לעבור מבחן אמי"ר/אמיר"ם, לקביעת רמת אנגלית. להלן קישור למידע על הבחינה למועדי בחינות אמי"ר של המרכז הארצי. בחינות אמיר"ם מתקיימות במכללה מידי חודש.

החל משנת הלימודים תשפ"ד חובה ללמוד אנגלית מהיום הראשון של שנה א'. לפיכך, סטודנט חדש שלא יעשה מבחן אמירם לקביעת ציון באנגלית לפני תחילת שנת הלימודים האקדמית ישובץ באופן אוטומטי לרמה 5 ויחל לשלם גם על הקורס. חייבים להדגיש כי על פי הנחיות המל"ג לא ניתן להתחיל את השנה השלישית ללימודים ללא פטור באנגלית.

סטודנט חדש שמגיע עם רמת פטור ממוסד אקדמי אחר. המכללה מכירה אך ורק בפטור מאוניברסיטאות (לרבות אריאל ורייכמן). בכל מקרה אחר, על הסטודנט להיבחן בבחינת הסיום של רמה 2 באנגלית (מתקדמים א'). אם יעבור את המבחן ישתלב בקורס רמה 1 (מתקדמים ב') ללא עלות. אם הוא לא יעבור את המבחן, יצטרך לגשת למבחן אמירם לקביעת הרמה באנגלית ולמספר הקורסים אליהם יידרש.

לרישום למבחן אמיר"ם

רמת ידע בשפה העברית

מועמדים שעלו לארץ בחמש השנים האחרונות ומועמדים שהשפה שבה נבחנו בכל בחינות הבגרות אינה עברית חייבים להבחן בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ולהשיג ציון לפני תנאי הקבלה בחוג בו מבקשים ללמוד. מועמדים שבכל מקרה יגישו ציון נמוך מ – 120 יידרשו להשתתף במהלך השנה הראשונה לללימודים בקורס עברית. מועמדים לחוג להפרעות בתקשורת צריכים להציג ציון 120 לפחות במבחן יע"ל.

דוגמאות למבחן רמה בעברית מטעם מכון ת.י.ל 
לרישום למבחן רמה בעברית

ראיון אישי

מועמדים יזומנו לראיון אישי בחוג אליו הגישו מועמדות בכפוף לדרישות הקבלה בחוג והחלטת ראש החוג.

החלטות ועדת הקבלה

ההחלטה על קבלת מועמדים למכללה תלויה במספר הנרשמים, במספר המקומות בכל חוג, בציון המתאם של המועמד (או לחילופין בלימודים אקדמיים קודמים) ובהערכת ועדת הקבלה של החוג. לאחר תהליך המיון תישלח למועמדים הודעה בכתב בדבר קבלתם או אי-קבלתם ללימודים או בדבר הכללתם ברשימת המתנה. ההודעה תישלח למועמדים בתוך כשלושה שבועות ממועד קיום הראיון בוועדת הקבלה.

האישור על קבלה ללימודים בחוג תקף רק לשנת הלימודים המצוינת בהודעת הקבלה, ולמי שיבצעו במועד את הנדרש במכתב הקבלה. תשובה שלילית מתייחסת לחוג שאליו נבחנו המועמדים בעדיפות ראשונה. העדיפות השנייה תידון רק אם ניתנה תשובה שלילית על העדיפות הראשונה.

הודעת קבלה

למועמדים שמתקבלים ללימודים נשלח מכתב קבלה הכולל בין השאר שובר לתשלום מקדמה על חשבון שכר לימוד ע"ס 2,200 ₪. תשלום המקדמה, חתימה על הוראת קבע וכתב ההתחייבות הינם תנאי לשמירת מקום בחוג עבור המועמדים. יש לשלם את שובר המקדמה ללא קשר לבקשת מלגות כל שהן.

ביטול לימודים

מועמד המעוניין לבטל לימודיו צריך להודיע על כך בכתב למינהל הסטודנטים.
המקדמה תוחזר למבטלים בהתאם למצוין בתקנון שכ"ל באותה שנה. דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה.

   

לקבלת פרטים או תיאום פגישה 2292*
התקשר/י אלינו או מלא/י פרטים ונחזור אליך