foo

הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   אודות

ייעוד וחזון המכללה

ייעוד ומטרות

המכללה האקדמית הדסה מחויבת להקנות השכלה אקדמית ברמה גבוהה המותאמת להשתלבות תעסוקתית איכותית, ברוח המגמות בשדה שוק העבודה המשתנה.

המכללה תקדם עבור הסטודנטים סביבת לימודים תומכת ואישית, שתהווה מקפצה למוביליות חברתית וכלכלית, תוך חיבור לתעשייה, לארגונים עמיתים בארץ ובחו"ל ולמוסדות הממשלה והקהילה בירושלים.

חזון

המכללה תהווה מוסד לימודי רב-תחומי, המעודד מצוינות בקרב הסטודנטים, הסגל האקדמי והמנהלי. המכללה תמצב את הסטודנטים במרכז, תוך שמירה על אקלים סובלני ומגוון תרבותית, והקפדה על הכשרה אקדמית מותאמת-אישי והקניית כלים לקידום תעסוקתי ומקצועי לאורך כל חיי הקריירה.

המכללה תהווה מחולל מרכזי למעורבות וקידום מקצועי, יזמי וכלכלי בכלל ובירושלים בפרט. 

המכללה האקדמית הדסה ירושלים הינה מוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה ביליות חברתית וכלכלית, תוך חיבור לתעשייה, לארגונים עמיתים בארץ ובחו"ל ולמוסדות הממשלה והקהילה בירושלים.גבוהה בישראל ושכר הלימוד בה הוא אוניברסיטאי. ב-50 שנות פעילותה הכשירה המכללה אלפי בוגרים במדעי הבריאות והחיים, במדעי המידע והמחשב, בתקשורת ועיצוב ובממשל וחברה, אשר השתלבו ומשתלבים כיום בתפקידים מרכזיים בכל תחומי הבריאות, המחקר והתעשייה.

במהלך שנת 2020 ציינה המכללה 25 שנים להקמת המכללה האקדמית אשר הפכה במהלך השנים הללו להיות מוסד ירושלמי משפיע על העיר ומחוצה לה. המכללה האקדמית הדסה דוגלת בשילוב בין מצוינות אקדמית לבין הקניית כלים וכישורים לסטודנטים כהכנה לקריירה מקצועית או אקדמית ארוכת טווח. המכללה שואפת לקדם הישגים אקדמיים משמעותיים יחד עם הכשרה מעשית והזדמנויות תעסוקתיות לאוכלוסיית סטודנטים מגוונת מכל הסקטורים בחברה הישראלית.

לאורך הדרך המכללה חרתה על דגלה את נושא הנגשת הלימודים האקדמיים לקבוצות אוכלוסייה שונות שבעבר האקדמיה לא היתה מנת חלקם. כיום, כאשר הולכים במסדרונות המכללה, ניתן לראות את המיקרוקוסמוס של החברה הישראלית במלוא הדרו - סטודנטים מהפריפריה, עולים חדשים, סטודנטים מהחברה הערבית, מהקהילה האתיופית, מהחברה החרדית וסטודנטים עם צרכים מיוחדים. מציאות זו באה לידי ביטוי בכך שכמחצית מכלל הסטודנטים במכללה הינם דור ראשון להשכלה גבוהה.

על מנת להמשיך ולהגשים את החזון הזה, המכללה מפעילה מכינות קדם אקדמיות שמסייעות לסטודנטים להתקבל ללימודים, מציעה תכניות לימוד יישומיות, מעניקה מעטפת של תמיכה וסיוע אישי לכל סטודנט שמטרתם לעזור לסטודנטים לממש את הפוטנציאל שלהם ולצלוח את הלימודים האקדמיים וכן, דואגת גם ליום שאחרי, באמצעות המרכז לניהול קריירה שפעילותו מתמקדת בהכנה וסיוע לסטודנטים ובוגרים טריים להשתלב בשוק העבודה בתחום אותו למדו.

איך אנחנו עושים זאת?

  • אנחנו מנגישים ומעניקים הזדמנות שווה להשכלה גבוהה בקרב סקטורים שונים בחברה בישראל.
  • אנחנו מציעים מסלולי לימוד אקדמיים מעשיים בתחומים יישומים שיבטיחו לסטודנטים קריירה מקצועית בתחום אותו למדו.
  • אנחנו מבטיחים רמת מצוינות אקדמית גבוהה תוך יצירת סביבת לימודים תומכת ומעניקים יחס אישי לכל סטודנטית וסטודנט.
  • אנחנו מקדמים סובלנות וכבוד הדדי בקרב הסטודנטים, הסגל האקדמי והמנהלי.
  • אנחנו מקדמים נשים באופן כללי ובקרב אוכלוסיות שונות בחברה בישראל.
  • אנחנו שואפים למצוינות בהוראה האקדמית ומחקר ומשקיעים משאבים רבים כדי לעודד היבטים אלו.
  • אנחנו רואים את המכללה האקדמית הדסה כאחד המוסדות האקדמיים המובילים במדינת ישראל ופועלים ליצירת קשרי השכלה גבוהה בינלאומיים.
  • אנחנו פועלים לחיזוק העיר ירושלים על ידי משיכת סטודנטים מחוץ לעיר ועל ידי קידום היטמעותם בשוק העבודה המקומי גם ביום שאחרי הלימודים.