הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   אודות

קמפוס שטראוס

קמפוס שטראוס של המכללה הוקם בשנת תשע"ג במענה ל"קול קורא" של המועצה להשכלה גבוהה, לפתיחת מסגרות נפרדות לסטודנטיות וסטודנטים חרדים בסמיכות לקמפוס הראשי של המכללה. המטרה הייתה "לאפשר לכל חרדי המעוניין בכך, לרכוש מקצוע אקדמי ברמה גבוהה כדי להשתלב בשוק תעסוקה איכותי, לצד שמירה על אורחות חייו, תפיסותיו ואמונותיו" .

העיקרון המנחה את המכללה בהפעלת הקמפוס הוא מתן אפשרות לאוכלוסייה החרדית ללמוד את התוכניות האקדמיות שנלמדות במכללה, תוך הקפדה על רמה אקדמית גבוהה ושמירה על כבוד הדדי, הכרה במאפיינים הייחודיים של אוכלוסייה זו, ובחירת מקצועות מוטי תעסוקה.

לאתר האינטרנט של קמפוס שטראוס