הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   דרושים ומכרזים

משרות לסטודנטים

משרת תרגול בקורס: מבוא לשיטות מחקר איכותניות במכללה האקדמית הדסה, ירושלים.

מחפשים סטודנט/ית לתואר שני או דוקטורט לתרגול קורס שיטות מחקר איכותניות בחוג למדעי ההתנהגות במכלל האקדמית הדסה, בסמסטר א בשנת הלימודים תשפ"ג.

ההצעה מתאימה למי שהתנסו במחקר המבוסס על שיטות מחקר איכותניות, ויש להם/ן ניסיון בעריכת ראיונות עומק ותצפיות.  עדיפות לסטודנטים/ות עם רקע בהוראה.

לפרטים יש לפנות לד"ר מיה כהנוב:  mayaka@edu.hac.ac.il

המדובר בקורס סימסטריאלי (סמסטר א' תשפ"ג/ 2022-23).

מכיוון שהכיתה גדולה (כ 80 סטודנטים) היא מחולקת לשניים, והמתרגל/ת מעביר/ה בעצם אותו תרגיל פעמיים - כל פעם לחצי כיתה. כך שהסטודנטים מקבלים תרגול אחד בשבוע לאורך הסמסטר, אבל למתרגל/ת יש 4 שעות שבועיות.

לו"ז התרגולים: יום שלישי - קב' אחת תלמד בין 14-15:30 וקב' שנייה תלמד בין 15:45-17:15.

בנוסף, יש לבדוק מטלות שהסטודנטים מגישים. יש סה"כ 4 מטלות לאורך הסמסטר, והן נבנות זו על זו (כל אחת מתמקדת בשלב אחר של המחקר), כשהעבודה הסופית בעצם נסמכת על שלושת המטלות שהוגשו, מרחיבה, מנתחת, מציגה ומסכמת את מהלך המחקר.