הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   דרושים ומכרזים

רשימת מכרזים

מכרזים פומביים

מכרזים קיימים

 

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
       
   

 

 מכרזים שהסתיימו

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
05/22 

מכרז פומבי 05/22- למתן שירותי יחסי ציבור ודוברות עבור המכללה האקדמית הדסה 

1/6/22  14/7/22 בשעה 12:00 
04/22

 

מסמך א' - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פרסום ושיווק כולל: אופליין ואונליין עבור המכללה האקדמית הדסה

 

מסמך ד למכרז- מעודכן

מענה לשאלות הבהרה

06/04/22  30/06/22 בשעה 12:00 
03/21

מכרז לאספקת חשמל פרטית 

מענה לשאלות הבהרה 

12/7/21 26/7/21 
7/20 

 

מכרז למתן שירותי שמירה ואבטחה 

 

הסכם למכרז 07/20 למתן שירו תי שמירה ואבטחה

 

 

רשמה לסיור מציעים: 

https://forms.gle/6YhBDpGhxTWp3VSb8

"תוספת לנספח א' טופס ההצעה הכספית- הסבר יהיה בסיור מציעים'

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

 סיכום סיור קבלנים 

 מענה לשאלות הבהרה א

מענה לשאלות הבהרה ב

 

 20/12/20  4/21
03/20

 מכרז לעבודות שיפוץ במכללה

28/5/20 22/6/20
07/19

מכרז לקבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים

 

 

30/10/19 14/11/19
06/19

לביצוע עבודות לתכנון והתקנה של
מערכת מתזים ("ספרינקלרים") בבניין תיכון במכללת
הדסה בירושלים

מענה לשאלות הבהרה

 

17/7/19 18/8/19
 05/19

אספקת שירותי נסיעות לחו"ל

מענה לשאלות הבהרה

25/5/2019 24/6/2019
 

קול קורא להפעלת הקפיטריה במכללה

 

תשובות לשאלות הבהרה

28/2/19 15/5/19
02/19

 

 4/2/19  6/3/19
01/19  מכרז לרכישת שירותי ענן, צילום,עריכה, אחסון ומתן אפשרות צפייה בשיעורים 21/1/19 14/2/19

 

מכרזים סגורים

מכרזים קיימים

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
07/22 מכרז סגור 07-22 לרכישת מערכות מולטימדיה לכיתות לימוד 7/7/22 20/07/22
בשעה 12:00 
06/22  מכרז סגור 06-22 לרכישת מחשבים עבור החוג לתקשורת צילומית
6/7/22 18/07/22 בשעה 12:00

מכרזים שהסתיימו

מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
 01/18  מכרז סגור לאספקת ציוד מעבדות-מרפאות אופטומטריה  26.2.18  5.3.18
 02/18  מכרז סגור לאספקת מתנות חג לעובדי המכללה 28.6.18 11.7.18
 03/18 מכרז סגור לייצור אספקה והתקנה של שילוט במבני המכללה האקדמית הדסה 8.7.18 15.7.18
04/18
                רכישת מערכות מחשב מתוצרת אפל

 13.8.18  19.8.18
  בקשה להצעת מחיר לקסטות דיו למדפסות
 
18/7/19 15/8/19

פטורים

התקשרות עם ספק יחיד

מס'                            תאור                                      תאריך פרסום

1

התקשרות עם ספק יחיד- Compose Doc 14/7/22
2 התקשרות עם ספק יחיד 10.3.22
3 התקשרות עם ספק יחיד- טומקס  9.11.21
4 התקשרות עם ספק יחידי-רכישת רשיונות אדובי 14.9.21
5 הודעה על התקשרות ספק יחיד  - מתן שירותים מקוונים 30.8.20
6 הודעה על התקשרות ספק יחיד - קורסים מקוונים 7.1.19
     חוות דעת בנושא קורסים מקוונים
7 הודעה על התקשרות ספק יחיד - שירותי ניהול וסריקת בחינות
30.5.18

8

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - ספק יחיד
14.1.18

התקשרות בפטור

תאריך פרסום תאור                                      מס'