הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   דרושים ומכרזים

רשימת ספקים

 

הצטרפו למאגר הספקים של המכללה

 

 

1. כללי

1.1. בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),תש"ע 2010- בכוונת מכללה אקדמית הדסה ירושלים, 580278851 ע"ר (להלן: "המכללה"),לערוך ולנהל רשימות מציעים לפי סוגי התקשרויות בתחומים שונים, אשר יהיו רשאים להשתתף במכרזים סגורים ובהתקשרויות עם יועצים ומומחים, ובפניות תחרותיות לקבלת הצעות מחיר שתערוך המכללה.

1.2. עריכת הרשימה תבוצע באופן הדרגתי ופניה זאת מיועדת למציעים בתחומים שונים.

1.3. הגשת בקשה להצטרף לרשימת ספקים כלשהי כפופה לכל התנאים והדרישות שהציבה המכללה ביחס לספקים ו/או לשירותים ו/או לציוד הרלבנטי.

1.4. המכללה תפנה מפעם לפעם אל המציעים הכלולים במאגר, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנוהליה, ותבקש מהם להגיש הצעות מחיר לאספקת מוצרים / שירותים בהתאם לתחומי הפעילות של המציע.

1.5. המכללה אינה מתחייבת לפנות בכל הזמנה לכלל המציעים המופיעים במאגר ביחס לתחום מסויים.

1.6. למען הסר ספק: המכללה רשאית לנהל משא ומתן, בכל עת, עם מי מהמציעים השונים, כולם או חלקם ביחס לאספקת המוצרים והשירותים ומחיריהם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בכלל זה, רשאית המכללה לבקש הבהרות, השלמות של פרטים ו/או מסמכים, תוספות או שינויים ממציע מסוים או מכל המציעים בכל שלב שלפני קבלת ההחלטה עד הבחירה הסופית. המציע מתחייב לשתף פעולה עם המכללה בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.

2. הגשת מועמדות

על ספק המעוניין להצטרף למאגר המציעים של המכללה להעביר את כל המסמכים והנתונים הנדרשים להלן:

2.1 רישום בכל מרשם המתנהל לפי כל דין, לרבות תעודת רישום תאגיד בישראל, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין או תעודת עוסק מורשה.

2.2 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) – תשל'ו 1976.

2.3 אישור ניכוי מס במקור.

2.4 טופס פתיחת ספק המצורף.

3. אישור או דחיית מציעים

3.1 החליטה וועדת המכרזים שלא לצרף מציע כאמור לרשימה או החליטה למוחקו מהרשימה, יקבל המציע הודעה מנומקת על החלטת הועדה שלא להכלילו ברשימת המציעים או למוחקו.

3.2 החליטה הועדה לצרף מציע לרשימה, יקבל המציע הודעה על קבלת בקשתו וצירופו לרשימת המציעים.

4. הוראות כלליות

4.1. כל פניה מטעם המכללה לקבלת הצעות במכרז סגור ו/או בהליך של פנייה תחרותית ו/או בהליך של בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון תהיה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המכללה.

4.2. אין בצירוף המציע לרשימה בכדי לחייב את המכללה להתקשר עם המציע לרכישת טובין ו/או שירותים כלשהם.

4.3. בבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות בכתב בלבד אל ועדת מכרזים בדוא"ל המופיע באתר.

רשימת ספקים

הקמת אתר אינטרנט

 • פיונט
 • Kcs
 • מנטיס
 • נטקראפט
 • לינווייט
 • Fatfish
 • בינת מערכות תוכנה
 • פאטפיש
 • ווב מדיה גרופ דיגיטל
 • פרופילסופת תוכנה ומערכות
 • נו אדג'

סוכני נסיעות

 • אופקים
 • ציון טורס
 • סיגנל טורס
 • אופיר טורס גבעת רם
 • קשת
 • דעת
 • דיזנהאוס
 • Israel Experts
 • אורון תיירות ונופש

קבלני בינוי וגמר

 • ריאד נאסר
 • שמעון אלוש
 • איציק בכורי
 • סמי צרנובסקי
 • ישראל אשכנזי
 • משה שורקי
 • ראש מולדת
 • נסיב חלבי
 • מ.ש.י יצקן בניה ופיתוח
 • אוריאל - איכות שבונה עתיד
 • א.חביב עבודות בניה ופיתוח
 • מנובילד פרוייקטים הנדסיים (מנוליד אחזקות)

קבלני מיזוג אוויר

 • אומנות המיזוג בע"מ
 • אל-חד 2001 בע"מ
 • אל-רם
 • קדים הנדסת מ"א בע"מ
 • אלקטרה ירושלים בע"מ
 • א.חביב עבודות בניה ופיתוח
 • משב הנדסת קירור ומיזוג אויר
 • מנוליד חרות מערכות
 • מנובילד פרוייקטים הנדסיים (מנוליד אחזקות)

קבלני חשמל

 • ק.ל. עבודות חשמל בע"מ
 • איציק ב.ח. שרותי חשמל בע"מ
 • שכטר יוסי עב' חשמל ותקשורת בע"מ
 • י. למש
 • חשמל מוזס
 • קשת רועי הנדסת חשמל
 • מנוליד חרות מערכות
 • מנובילד פרוייקטים הנדסיים (מנוליד אחזקות)

ציוד מחשבים- חומרה

 • שליו טכנולגיות מחשוב בע"מ
 • אבא מערכות מחשבים בע"מ
 • ארז אדר מחשבים בע"מ
 • דורקום/קומפיוטר לנד
 • ש.מ.מ
 • מלודי מחשבים
 • אוניקום
 • ANSTECH
 • פלרון
 • I DIGITAL
 • דאבל טים
 • נס מטח
 • מפעיל
 • זיפקום תקשורת

מחשבים - תוכנה

 • אזטק טכנולוגיות בע"מ
 • מלם-תים
 • חיון מחשבים
 • בזק בינלאומי
 • WEDIGGIT
 • ELK
 • עיצוב עסקי
 • אוניקום
 • שליו טכנולגיות מחשוב בע"מ
 • טלדור
 • אמת מחשוב

פיתוח אתרים קטנים

 • חברת KCS
 • מיכל סטודיו
 • HILTON SHER
 • Fatfish
 • סינאפיס טכנולוגיות
 • גריןפוינט פתרונות חיפוי
 • אופיר כהן - פיתוח ותחזוקה

קסטות דיו למדפסות

 • י.א מיטווך
 • אחים יוגנד 2000
 • ד.ח. מדיה קומפני בע״מ

מכונות צילום ומתן שרותי תחזוקה

 • חברת המפעיל
 • חברת גסטטנר
 • חברת גטר
 • חברת ניופאן -קרט
 • ענבל מיכון משרד
 • טלמור
 • חברת קופקט
 • חברת מעתק/טכנואל
 • חברת קופי ליין
 • חברת צילום מעתיק

קבלני שילוט

 • מור שלטים
 • אותות הסדנא
 • לטרה סיסטמס
 • גבע
 • פולקובסקי
 • מאיר אטדגי א.א.פרסומאים

ספקי ליסינג

 • אלבר
 • אופרייט ליס
 • ש.שלמה רכב
 • קרדן רכב- AVIS
 • פריים ליס
 • אלדן
 • באדג'ט

ספקי הדפסות

 • אי פרינט
 • תשר מוצרי נייר ופרסום
 • דפוס העיר העתיקה
 • קבוצת העתקות
 • דיגיפרינט זהב
 • גרפוס פרינט
 • פרינטיב

יועצים

 • משרד א. וייסברג - מ. ביזנסקי אדריכלים
 • טליסמן הנדסה בע"מ 
 • דניאל גולדברג 
 • טל ארליך פתרונות בע"מ
 • פי. אס. אן. ניהול פרויקטים ואדריכלות בע"מ
 • א.מ. אינטרנשיונל בע"מ
 • אופק הנדסה וניהול פרויקטים

ספקי ציוד אופטומטריה

 • ג.ש אופטיקס 
 • צ.י.ר סקימד 
 • ד.ט.י שרותי אופטיקה
 • GETTER GROUP
 • מדי פישר הנדסה ומדע 2002

ספקי ריהוט משרדי

 • אחים וקסמן
 • צרעה גלובל
 • פיטארו
 • רהיטי הכוח
 • אופיס גולדן ליין
 • האוס אין
 • מטיס
 • כרמל ביזנס

ספקי צ'ילרים

 • א.ויטמן ניהול והנדסה
 • משב הנדסת קירור ומיזוג אויר
 • מנוליד חרות מערכות
 • אלקטרה בע"מ
 • שמר מהנדסים
 • מנובילד פרוייקטים הנדסיים (מנוליד אחזקות)