הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   המרכז לקידום ההוראה

מידע למרצים

כאן יוכנס מידע רלוונטי למרצים: מתוך האתר של מיקי כולל פירוט סדנאות, כלי הוראה, טיפים ו-SoS ל-Zoom ול-Moodle.

מתוך סדנה לאיכות הוראה שהתקיימה במכללה. צילום: מיקי פנקל פידלמן