הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   הרשות למחקר ופיתוח

הרשות למחקר ופיתוח

אודות     

 

מטרתה של הרשות למחקר ופיתוח לקדם ולהסדיר את פעילויות המחקר במכללה האקדמית הדסה, על ידי העמדת מירב האמצעים, המידע וההנחיות הדרושים לחוקר לשם ביצוע מחקריו במכללה. ככלל, הרשות למו”פ מעודדת את החוקרים לכוון את מחקריהם לכיוונים מעשיים, כולל האפשרות לרישום פטנטים ואף מסחור הטכנולוגיה.
 
הרשות פועלת להענקת תמריצים לחוקרים במכללה לביצוע מחקר שימושי ומעודדת שיתופי פעולה בתוך המכללה כדי ליצור מסה קריטית של יכולת מדעית וטכנולוגית שתאפשר להתחרות באפקטיביות על מקורות מימון למחקר. הרשות גם מעודדת שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים אחרים ועם התעשייה, כולל במתכונת של הקמת קונסורציום לקידום נושאים ספציפיים וקבלת מימון לצורך כך מקרנות ומוסדות המעודדים זאת. במסגרת שיתופי פעולה עם התעשייה, מעודדת הרשות הקמת מוקדי מצויינות משותפים לחברות תעשייתיות ולמחלקות במכללה.

הרשות פועלת לסייע בחיפוש מקורות מימון למחקרים, קישור חוקרים עם מקורות מימון, ניהול מו”מ על חוזי מחקר עם גופים מממנים בארץ ובחו”ל, סיוע בניהול התקציבים של המענקים שבמימון חוץ, ועזרה בהכנה והגשת הדוחות הכספיים והחשבוניות לגופים המממנים. הרשות מפקחת על הגשת הדוחות המדעיים עפ”י נהלי הגופים המממנים ועל עמידה בסטנדרטים של נהלי המכללה והגופים המממנים.

הרשות מקימה מאגרי מידע הכוללים אפשרויות מימון המחקר היישומי ומציגים את הפעילות המחקרית במימון חוץ המתבצעת במכללה.

כלים

חוקרים וחוקרות יקרים
כאן תמצאו הנחיות קצרות ופשוטות במטרה לעזור לכם במגוון תהליכים ושלבים של:

  • בקשה לאישור הצעת מחקר והתחייבות
  • בקשת תקציב
  • פנייה לקרנות חיצוניות
  • אישור תקציב נסיעה לחו"ל
  • רישום עוזרי מחקר
  • ועוד.

על כל שאלה או בעייה נוספת בעניין, נא לכתוב לי ואשתדל לעזור.

משה קן -  mosheca@hac.ac.il