הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   ועדת האתיקה למחקר

הפחתת שעות הוראה כנגד מחקר

בכפוף לעמידה בתנאי הסף, ועד הסגל הבכיר של מכללת הדסה רשאי להמליץ להפחית שעות הוראה לחברי סגל בכיר שמבצעים מחקרים במכללה.

זכאים להגיש בקשות חברי סגל בכיר במשרה.

הפחתת השעות תבוא לידי ביטוי בצמצום חובות ההוראה בהיקף ההפחתה לשנה האמורה.