על המכללה   מכרזים

משרות לסטודנטים

משרת תרגול בקורס: מבוא לשיטות מחקר איכותניות במכללה האקדמית הדסה, ירושלים.

מחפשים סטודנט/ית לתואר שני או דוקטורט לתרגול קורס שיטות מחקר איכותניות בחוג למדעי ההתנהגות במכלל האקדמית הדסה, בסמסטר א בשנת הלימודים תשפ"ג.

ההצעה מתאימה למי שהתנסו במחקר המבוסס על שיטות מחקר איכותניות, ויש להם/ן ניסיון בעריכת ראיונות עומק ותצפיות.  עדיפות לסטודנטים/ות עם רקע בהוראה.

לפרטים יש לפנות לד"ר מיה כהנוב:  mayaka@edu.hac.ac.il

המדובר בקורס סימסטריאלי (סמסטר א' תשפ"ג/ 2022-23).

מכיוון שהכיתה גדולה (כ 80 סטודנטים) היא מחולקת לשניים, והמתרגל/ת מעביר/ה בעצם אותו תרגיל פעמיים - כל פעם לחצי כיתה. כך שהסטודנטים מקבלים תרגול אחד בשבוע לאורך הסמסטר, אבל למתרגל/ת יש 4 שעות שבועיות.

לו"ז התרגולים: יום שלישי - קב' אחת תלמד בין 14-15:30 וקב' שנייה תלמד בין 15:45-17:15.

בנוסף, יש לבדוק מטלות שהסטודנטים מגישים. יש סה"כ 4 מטלות לאורך הסמסטר, והן נבנות זו על זו (כל אחת מתמקדת בשלב אחר של המחקר), כשהעבודה הסופית בעצם נסמכת על שלושת המטלות שהוגשו, מרחיבה, מנתחת, מציגה ומסכמת את מהלך המחקר.

הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!