הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   פרויקטים בינלאומיים

פרויקט ASSET

על הפרויקט

 Assessment Tools for new learning environments in higher education institutions

המכללה האקדמית הדסה שותפה בפרויקט בינלאומי מטעם האיחוד האירופי Erasmus+, בנושא הערכת סביבות למידה חדשניות בהשכלה הגבוהה. התכנית עוסקת בהגברת שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי והמדינות השותפות וקידום הטמעה וולונטרית של התפתחויות באיחוד האירופי בתחום ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות. פרויקט זה, שיארך כשלוש שנים ותוקצב בכמליון יורו, הוא פרויקט משותף הכולל 14 מוסדות משש מדינות.

מטרת הפרויקט היא לסייע בפיתוח כלי הערכה המפרטים בדרך בהירה את הקריטריונים להערכת תהליכים ותוצרים של פעילות לימודית המבקשת לפתח בלומד יכולות קוגניטיבית, תוך-אישיות ובין-אישיות הנחוצות לו בעידן הנוכחי. 

הפרויקט עוסק בפיתוח שיטות הערכה וכלים איכותיים ועדכניים המתאימים להשכלה הגבוהה בישראל. מטרתו להגביר את המודעות להערכה מעצבת לצד הערכה מסכמת, לפתח מיומנויות של תכנון, הכנה ויישום של כלי הערכה ולספק תמיכה לאורך תהליך הלמידה תוך התאמתן של שיטות הערכה הקשורות ללמידה לאורך החיים, כגון הערכה עצמית של הלומד (self-assessment) והערכת עמיתים (peer-assessment).

מטרה נוספת, לצד פיתוח כלי הערכה ללמידה לאורך החיים בהשכלה הגבוהה, היא יצירת שותפות בין מוסדות להשכלה גבוהה וארגונים נוספים מהאיחוד האירופי ומישראל, לקדם מודרניזציה ולעדכן תכניות לימוד, שיטות הוראה ודרכי הערכה ברמה מוסדית, ובכך לתרום להיווצרות שיתופי פעולה בתחום ההשכלה גבוהה בין מוסדות ההשכלה הגבוהה באיחוד האירופי לבין מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.

בפרויקט ASSET משולבים חוקרים ממספר חוגים ומחלקות במכללה, ובמסגרתו יעשה פיתוח אסטרטגי ואקדמי אשר מחייב פיתוח מתודולוגיות חדשות לגמרי, פדגוגיות, מפת דרכים וחזון חדש כחלק מתפיסת הוראה והערכת סביבת למידה חדשניות בהשכלה הגבוהה.

סגל אקדמי מהמכללה האקדמית הדסה הלוקח חלק בפרויקט

פרופ' מיכאל ברמן 
פרופ' אריאלה גורדון שאג
ד"ר רחל אייכלר
ד"ר עדיה מאירוביץ
ד"ר ליאור נעמתי-שניידר
דיינה פריצקי

כנסים ואירועים במסגרת הפרויקט

על כנס הפתיחה של הפרויקט בקורק, אירלנד
כנס "למידה לאורך החיים"
כנס בלינץ, אוסטריה
סדנת Train the Trainer
סדנאות Train the Trainer בטביליסי, גיאורגיה

לפרטים נוספים על הפרויקט