הצעד הראשון בדרך להגשמת חלומות מתחיל כאן!

על המכללה   ועדת האתיקה למחקר

טפסים להורדה

בעמוד זה ניתן למצוא מטה טפסים להורדה לביצוע ההגשות.

שימו לב - יש לצרף להצעת המחקר:

  1. טופס הגשת בקשה הכולל נספח חתימות וטופס אישור השתתפות במחקר – יש לשים לב שעל כל נבדק לחתום על שני טפסי השתתפות זהים – אחד ישאר אצל מבצעי המחקר, והשני יישאר אצל הנבדק. 
  2. נספח - שאלונים רק במידה והמחקר כולל העברת שאלונים.
  3. נספח - מודעות גיוס רק במידה וקיימות וכל מידע נוסף אחר.

* הבקשה תוגש או בעברית או באנגלית. ניתן למצוא מטה טפסים גם בעברית וגם באנגלית.